drukāt
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC)

Galerija

Konference 30.01.2009. Suntažos

Seminārs 25.05.2009. Daugmalē

Konference 11.12.2009. Rīgā
Seminārs 14.03.2014, Rīgā

Dokuments izdrukāts no Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas http://www.rpr.gov.lv/esfondi/