Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Limbažu novads Daudzdzīvokļu mājas Limbažos, Priežu ielā 10 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 40 380,05 20 190,02 03.08.2010 03.12.2010 Robežnieki
Mālpils novads Satiksmes drošības uzlabošana Mālpils novadā, Mālpils ciemā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 139 624,71 96 341,05 21.07.2009 20.12.2009 Mālpils novada dome
Mārupes novads SIA "PVC MĀRUPE" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 17 377,20 11 203,50 01.12.2008 01.03.2009 PVC MĀRUPE
Mārupes novads Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 22 398,88 22 398,88 01.09.2010 28.02.2011 Mārupes novada dome
Mārupes novads Jaunas elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu efektīvas vadības sistēmas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 249 983,06 121 647,82 27.01.2009 27.01.2011 ARCUS ELEKTRONIKA
Mārupes novads SIA "TOASTERS" ārējā mārketinga aktivitātes Vācijas tirgū 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 14 343,82 5 927,20 18.09.2009 31.03.2010 TOASTERS
Mārupes novads Eksporta tirgus veicināšana Lietuvā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 1 249,50 525 01.06.2010 30.11.2010 Ekokosmetika
Mārupes novads SIA "TOASTERS" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 22 703,60 9 381,65 11.08.2009 30.09.2009 TOASTERS
Mārupes novads Dalība izstādē "Prolight+Sound 2011" 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 093,89 1 773,77 01.01.2011 30.04.2011 Kompānija NA
Mārupes novads Starptautiskā izstāde "TRANSRUSSIA 2011" 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 5 119,42 2 013,11 01.01.2011 30.04.2011 PROFI LOGISTIKS
Mārupes novads SIA "TOASTERS" ārējā mārketinga aktivitātes Dānijas tirgū 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 12 999,78 5 371,81 13.08.2009 31.10.2009 TOASTERS
Mārupes novads SIA "TOASTERS" ārējā mārketinga aktivitātes Lielbritānijas tirgū. 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 17 652,14 7 294,27 18.09.2009 31.10.2009 TOASTERS
Mārupes novads SIA "TOASTERS" ārējā mārketinga aktivitātes Lielbritānijas tirgū 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 17 652,13 7 294,27 18.09.2009 31.10.2010 TOASTERS
Mārupes novads JZM dalība ProLight+Sound 2009 izstādē Vācijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 24 734,50 10 284,50 31.03.2009 31.05.2009 JZ Microphones
Mārupes novads JZM911 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 99 200,00 49 600,00 06.10.2009 31.05.2011 JZ Microphones
Mārupes novads Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Rīgas rajona Mārupes vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 93 208,43 79 211,81 14.05.2009 31.12.2010 Mārupes novada dome
Mārupes novads Satiksmes drošības uzlabojumi Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 37 400,00 31 790,00 07.02.2011 06.08.2011 Mārupes novada Dome
Mārupes novads Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācija Mārupītes gatvē 4 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 57 209,39 26 119,66 16.10.2009 16.10.2010 Mārupītes gatve 4
Ogres novads SIA "Fazer Amica" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 210 986,43 101 210,14 01.01.2009 01.01.2011 Baltic Restaurants Latvia
Ogres novads SIA "Fazer maiznīcas" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 123 196,87 59 328,16 01.01.2009 01.11.2010 Fazer maiznīcas