Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Stopiņu novads Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana koka palešu ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 983 925,60 344 373,96 26.05.2009 26.05.2011 MARKO KEA
Stopiņu novads SIA "Paletes" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 5 803,38 2 361,41 03.07.2009 01.04.2010 Paletes
Stopiņu novads Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centra korpusa renovācija 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 97 884,00 97 884,00 04.01.2010 31.08.2011 Stopiņu novada dome
Stopiņu novads Gaismas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 91 354,62 91 354,62 04.01.2010 15.08.2010 Stopiņu novada dome
Stopiņu novads Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 1 011 372,45 298 691,70 02.11.2009 01.05.2011 Stopiņu novada pašvaldību aģentūra "Saimnieks"
Tukuma novads Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 15 382,28 15 382,28 23.12.2010 31.12.2011 Tukuma novada dome
Tukuma novads SIA "Skonto Plan LTD" ārējā mārketinga aktivitātes Lielbritānijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 516,57 2 258,28 01.10.2009 03.12.2009 SKONTO PLAN LTD
Tukuma novads Pure Food SIA tiešā vizīte uz Japānu 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 2 348,03 1 174,01 11.03.2010 30.04.2010 Pure Food
Tukuma novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zemgales vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 98 297,01 83 552,45 01.05.2008 31.10.2010 Tukuma novada Dome
Tukuma novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 180 225,72 152 931,26 01.03.2009 31.12.2010 Tukuma novada Dome
Tukuma novads Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 196 383,21 196 383,21 15.01.2010 15.01.2011 Tukuma novada dome
Tukuma novads Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Zemgales vidusskolā 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 97 956,77 67 159,82 01.11.2009 31.10.2010 Tukuma novada Dome
Tukuma novads Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 219 356,90 173 270,01 02.09.2009 30.11.2010 Tukuma novada dome
Tukuma novads Ambulatorā veselības aprūpes infrastruktūras nodrošināšana Pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība 63 585,64 41 937,74 01.07.2010 31.03.2011 Pašvaldības SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”
Tukuma novads Sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 3, Tukumā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 111 040,18 70 532,24 07.04.2009 07.12.2009 Tukuma novada Dome
Tukuma novads Sociālās dzīvojamās mājas "Lāmas" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 127 816,34 51 733,17 14.05.2009 14.02.2010 Tukuma novada dome Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Tukuma novads Baložu ielas siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā 3.5.2.1.1. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 90 989,29 28 577,51 08.12.2009 08.10.2010 Tukuma siltums