Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Ķekavas novads Jaunu darījumu kontaktu dibināšana un eksporta preču piedāvāšana apakšuzņēmēju izstādē ZOW 2011 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 713,81 2 046,80 01.12.2010 28.02.2011 Teiko
Ķekavas novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 98 392,00 83 303,66 01.01.2010 31.03.2011 Ķekavas novada dome
Ķekavas novads Dienas centra "Adatiņas" izveide Daugmalē 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 43 779,53 37 212,60 19.06.2010 02.03.2011 Ķekavas sociālās aprūpes centrs
Ķekavas novads Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Ķekavas pagastā 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 27 070,37 23 009,81 02.09.2009 02.01.2010 Ķekavas novada dome
Krimuldas novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krimuldas vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 98 633,00 83 284,00 01.03.2009 31.07.2011 Krimuldas novada dome
Lielvārdes novads Jaunas standartizētas graudu kaltes prototipa izstrāde SIA "Preco" 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 120 073,28 35 662,99 01.12.2009 01.03.2011 Preco
Lielvārdes novads SIA "Preco" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 20 463,11 9 647,26 05.02.2009 05.12.2009 Preco
Lielvārdes novads SIA "V V Stils" dalība izstādē "Usadba 2009" 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 14 265,15 5 399,45 16.02.2009 01.05.2009 V V Stils
Lielvārdes novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 103 852,20 83 594,56 02.09.2008 30.11.2010 Lielvārdes novada pašvaldība
Lielvārdes novads Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 129 935,00 98 392,00 01.02.2010 30.06.2011 Lielvārdes novada pašvaldība
Lielvārdes novads Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 52 477,87 38 833,61 02.09.2009 30.09.2010 Lielvārdes novada dome
Lielvārdes novads Lielvārdes novada pašvaldības izgāztuves „Krātuves” reģ.Nr. 74488/3665/PPV rekultivācija 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija 88 905,91 75 570,02 19.05.2011 19.05.2013 Lielvārdes novada pašvaldība
Limbažu novads SIA "Rūķis" ražojumu izstādīšana izstādē The Showman's Show - Newbury 2009 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 3 782,71 972,12 01.08.2009 28.04.2010 Rūķis
Limbažu novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Limbažu 1. vidusskolā un Limbažu 2. vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 203 169,00 167 076,00 02.04.2009 02.06.2011 Limbažu novada pašvaldība
Limbažu novads Vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 98 392,00 83 633,00 03.07.2009 01.09.2010 Limbažu novada pašvaldība
Limbažu novads Limbažu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija un labiekārtošana 3.1.4.3. Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros 1 144 437,00 970 589,00 01.03.2009 30.12.2009 Limbažu pilsētas dome
Limbažu novads Vidrižu, Bīriņu un Gravas ciemu infrastruktūras un satiksmes drošības uzlabojumi 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 190 432,24 123 761,91 25.08.2009 24.08.2011 Limbažu novada pašvaldība
Limbažu novads Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ābeļu ielā 13, Ozolainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 76 946,41 41 452,12 22.06.2011 22.12.2011 Ābeļu 13/19
Limbažu novads Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolainē, Ābeļu ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 29 226,21 14 613,10 17.09.2010 17.12.2010 Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas biedrība "Ozolaine - 9"
Limbažu novads Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolainē, Ābeļu ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 29 802,30 14 901,15 17.09.2010 17.12.2010 Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas biedrība "Ozolaine - 3"