Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Jūrmala SIA „Instrumenti” dalība starptautiskajā mūzikas konferencē/izstādē „South by Southwest” 2010 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 1 667,42 833,71 01.02.2010 01.09.2010 Instrumenti
Jūrmala Ārējo tirgu apgūšana DATAMED, SIA risinājumiem un pakalpojumiem 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 2 273,85 973,98 01.04.2011 30.06.2011 DATAMED
Jūrmala SIVA koledžas studiju programmu kvalitātes uzlabošana 3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem 70 293,00 59 749,00 01.05.2010 31.12.2010 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jūrmala Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 98 392,00 83 633,00 01.07.2009 01.07.2011 Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 2 525 390,76 2 146 582,14 23.02.2009 30.09.2010 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jūrmala Pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" rekonstrukcija 3.1.4.3. Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros 1 083 653,70 921 105,64 02.01.2009 15.07.2010 Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm 1.kārta 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība 430 845,85 366 218,97 01.06.2009 01.06.2011 Valsts vides dienests
Kandavas novads Uzņēmuma "Linda 1" darbības paplašināšana - jauna produkta ražotnes izveide Kandavas novadā 2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT) 59 662,68 27 119,40 14.08.2009 14.11.2009 Linda 1
Kandavas novads SIA "KALVE KANDAVĀ" darbības paplašināšana un produkcijas dažādošana 2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT) 9 785,63 4 448,01 24.11.2009 24.02.2010 KALVE KANDAVĀ
Kandavas novads Salmu brikešu ražošana 2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT) 33 880,00 15 400,00 14.10.2009 26.02.2010 SteinBerg
Kandavas novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 148 364,00 125 341,00 01.03.2009 30.09.2011 Kandavas novada dome
Kandavas novads Kustības drošības uzlabošana Zemītes ielā Kandavā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 94 154,69 60 259,00 10.07.2009 09.07.2011 Kandavas novada dome
Kandavas novads Kustības drošības uzlabošana Zīļu un Ozolu ielās Kandavā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 37 555,41 24 035,46 10.07.2009 09.04.2010 Kandavas novada dome
Kandavas novads Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma rajona Zantes pagasta ciemā Zante 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 218 004,18 148 956,84 02.11.2009 01.11.2011 Kandavas novada dome
Ķeguma novads Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgales ciemata ūdenssaimniecības attīstība 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 151 287,25 105 425,89 05.05.2010 04.09.2011 Ķeguma novada dome
Ķekavas novads Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" biedru kvalifikācijas celšana, palielinot nozares konkurētspēju un eksportu 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 61 752,24 40 825,00 01.01.2009 01.05.2009 Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija
Ķekavas novads SIA "TOODE" darbinieku apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 63 739,23 43 357,81 01.01.2009 13.11.2010 Toode
Ķekavas novads SIA "Rihards 2" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 45 648,00 29 680,20 01.12.2008 01.03.2009 Rihards 2
Ķekavas novads Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 21 320,91 21 320,91 01.09.2010 28.02.2011 Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novads Jauna produkta ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 102 569,50 29 651,82 24.04.2009 24.08.2010 Kautoss