Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Prototipa izstrāde jaunam radioaparātam, izmantojot vēsturiskās VEF radiobūves tradīcijas un dizainu 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 33 401,09 10 164,94 04.08.2009 30.06.2010 VEF UN KO
Rīga Jaunas izstrādes metodikas, tās atbalstošo programmatūras rīku un gatavu atkalizmantojamu komponentu kopas izstrāde jaunu produktu radīšanai 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 135 001,08 66 503,70 28.02.2009 31.12.2010 Datorzinību centrs
Rīga Eksperimentāla 40kW režģu tipa rotora vēja ģeneratora izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 171 438,89 49 833,28 01.02.2009 01.08.2010 Latekols
Rīga Automatizēta datorprasmju apmācību un pārbaudes vide 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 102 330,00 42 874,50 09.07.2009 09.09.2010 Datorikas institūts DIVI
Rīga Programminženierijas formālo metodiku izpēte un pielāgošana mazajiem IT uzņēmumiem 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 127 126,96 77 718,88 06.07.2009 06.08.2010 RIX Technologies
Rīga Unificētā programmkompleksa prototipa izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 20 730,24 7 255,58 30.09.2009 30.09.2010 Olimps
Rīga Darbaspēka apmaksas, personāla vadības sistēmu veidošanā izmantojama programmatūras izstrāde ietvara "framework" izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 255 234,74 58 228,75 01.06.2009 01.04.2011 Exigen Services Latvia
Rīga Rūpnieciskais pētījums helikoptera dzinēja vibrāciju diagnostikas un monitoringa eksluatācijas apstākļos sistēmas izstādei 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 398 165,29 230 532,45 13.01.2009 13.02.2010 D un D centrs
Rīga SIA "Bronto Compozit" jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 1 236 468,75 349 422,23 22.04.2009 22.11.2009 Bronto Compozit
Rīga Navigācijas un mašīntelpas simulatoru iegāde jūrnieku apmācībai 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 843 364,80 294 083,00 24.02.2011 24.09.2011 Novikontas Jūras koledža
Rīga Lēcu sistēmu diennakts redzamības kamerām ar nedzesējamo detektoru un brīvi maināmu fokusa attālumu ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 174 892,78 61 212,47 07.03.2011 07.09.2011 ISP Optics Latvia
Rīga Jaunas produktu līnijas CFIP ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 36 167,00 10 727,50 31.03.2009 31.05.2009 SAF Tehnika
Rīga Automobīļu specializēto mērīšanas iekārtu un papildiekārtu ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 48 823,00 17 088,05 11.02.2011 11.09.2011 Volburg
Rīga Jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 671 177,82 234 912,23 06.07.2009 06.11.2010 Sadzīves pakalpojumi
Rīga Multifunkcionālās elektronikas testēšanas sistēmas (M.E.T.S) ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 121 893,48 36 782,71 28.04.2009 28.11.2009 Volburg
Rīga Naftas produktu saturošā piesārņojuma noārdošo baktēriju biomasas pavairošanas tehnoloģiskās iekārtas uzstādīšana esošā bioremedācijas kompleksā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 449 285,10 103 708,50 22.04.2009 22.01.2010 Eko Osta
Rīga Reprezentācijas kastes ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 60 475,10 17 492,79 14.04.2009 13.04.2011 Poligrāfijas Aģentūra
Rīga Jaunas 3-slāņu plēves ražošanas tehnoloģijas ieviešana SIA Polipaks 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 983 925,60 344 373,96 04.03.2009 01.04.2010 Polipaks
Rīga Jauna produkta "Eļļas spiediena avārijas devējs" ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 280 000,00 98 000,00 15.05.2009 28.02.2011 TKL
Rīga Jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana SIA "TILTS" armatūras sietu ražošanai 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 549 599,76 192 359,91 29.12.2010 20.07.2011 TILTS