Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Lauksaimniecības tehnikas kontroles un aizsardzības sistēmas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 46 317,80 14 756,00 01.07.2009 17.05.2010 Autonams
Rīga Rentgen- un gamma starojuma pikseļdetektoru izstrāde attēlu veidošanas sistēmu pielietojumiem 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 728 225,91 338 306,16 24.08.2009 24.08.2011 Baltic Scientific Instruments
Rīga Jaunas paaudzes transporta pārraudzības un koordinēšanas GSM sistēmas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 77 542,00 48 291,99 01.06.2009 01.12.2009 Roboteks
Rīga Semantiskajā analīzē balstīta daudzvalodu dokumentu pārvaldības automatizācijas sistēma 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 457 800,00 216 401,74 01.04.2009 01.04.2011 Tilde
Rīga jQuery.NET interneta tehnoloģija un produkti 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 42 880,00 19 296,00 24.09.2009 15.07.2010 ITS-2
Rīga Ar magnētiskā lauka ierosinātu maisīšanas piedziņas izveide biotehnoloģijas un citos pielietojumos 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 47 966,38 26 213,04 13.08.2009 13.11.2010 Biotehniskais centrs
Rīga Programmatūras paštestēšanas tehnoloģija 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 180 158,00 108 094,80 13.07.2009 13.01.2011 Datorikas institūts DIVI
Rīga SOA (service - oriented architecture) filozofijā ieturētas Projekta vadības sistēmas (PVS) pilotmodeļa izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 44 683,00 13 066,65 21.08.2009 21.02.2011 ALT RD
Rīga Jaunas autonomas barošanas iekšējās apkalpošanas transformatoru apakšstacijas prototipa izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 236 888,73 66 592,08 26.08.2009 01.12.2010 Energofirma "Jauda"
Rīga Pāļu statiskās pārbaudes iekārtas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 170 899,32 56 903,47 11.08.2009 11.02.2010 ARS Būve
Rīga Augstas nodilumizturības naftas urbumu sūkņu izveide, izmantojot plazmas elektrolītisko oksidāciju 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 77 897,80 44 237,91 01.05.2009 01.10.2010 Mikrolat
Rīga BALREKS (balsta reakcijas analizators) 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 95 415,00 53 267,20 14.08.2009 14.04.2010 AMBRO
Rīga Rindu tiesību ietekme uz programmatūras veiktspējas rādītājiem, ieteicamā prakse un tehniskās realizācijas varianti 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 142 876,58 85 318,93 12.08.2009 12.10.2010 RIX Technologies
Rīga Jauna produkta - modulārā akustiskā jaudas ekvalaizera APEQ izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 108 205,20 49 987,78 01.10.2009 01.04.2010 Real Sound Lab
Rīga 10 litru tilpuma reaktora mikrokapsulēto degšanas flegmatizatoru sērijveida ražošanas tehnoloģijas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 59 347,79 37 300,70 28.09.2009 28.06.2010 Piroķimika
Rīga Rūpnieciskais pētījums jauna produkta izstrādē 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 72 686,00 39 520,00 10.07.2009 10.01.2010 SIMPLEXS
Rīga Diennakts redzamības kameras ar nedzesējamo detektoru un brīvi maināmu fokusa attālumu prototipa izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 138 809,50 58 275,58 14.08.2009 14.09.2010 ISP Optics Latvia
Rīga Metadatu bāzētas informācijas ievades programmatūras izveides rīka izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 140 656,02 78 064,09 01.10.2009 01.11.2010 iSoft Solutions
Rīga Pētījums par mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām radioloģiskās diagnostikas veikšanā 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 411 844,53 236 472,33 01.02.2010 01.03.2011 DiaMed
Rīga Pētījumi jaunu priežu sveķu pielietojamībai pārtikas un ārstnieciskos nolūkos 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 53 420,00 29 280,00 08.05.2009 08.02.2011 Mind Art