Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga SIA "Metrum" jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 881 052,00 288 302,19 01.09.2009 31.08.2011 Metrum
Rīga Datu migrācijas metodikas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 79 078,16 29 656,69 01.10.2009 01.07.2010 Data Pro
Rīga Imobilaizera Skybrake DD4 izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 18 027,20 5 712,00 05.05.2009 05.01.2010 Autonams
Rīga Aplikācijas servera attīstība efektīvākai IT resursu izmantošanai, izstrādājot automatizētas pārraudzības un slodzes sadales platformu 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 76 769,65 23 536,78 01.10.2009 01.01.2011 FMS Software
Rīga Solārais modulis siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 256 786,89 112 187,80 25.09.2009 31.08.2011 Belss
Rīga Rūpnieciskie pētījumi zemes - ūdens siltumsūkņa modeļa izstrādāšanai 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 123 125,15 48 868,66 08.07.2009 08.07.2011 Fonons
Rīga Zinātnisko risinājumu izstrāde jaunas paaudzes bezvadu mikroviļņu radio produktu attīstībai 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 261 117,86 133 105,11 01.06.2009 01.01.2011 SAF Tehnika
Rīga Multipleksora izstrāde analogo un digitālo interfeisu integrācijai 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 87 787,20 45 993,74 29.09.2009 31.05.2010 Soft Tel
Rīga Autonomas stacijas ēku un būvju vibrācijas robežu automātiskai kontrolei izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 116 909,00 49 520,35 30.06.2009 30.10.2009 Vibroakustikas laboratorija
Rīga Ķīmisko vielu informācijas apmaiņas portāla izveide 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 481 875,00 258 217,17 01.11.2009 24.09.2011 Molport
Rīga Naftas ķīmijas aizvietošana ar rapšu eļļu- dabā atjaunojamu izejvielu efektīvu siltumizolācijas materiālu izstrādei uz uretānu bāzes 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 52 543,45 17 505,00 19.08.2009 19.08.2010 Ritols
Rīga Imatinib 50mg un 100mg kapsulu tehnoloģijas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 878 540,85 210 452,66 20.08.2009 20.08.2011 Grindeks
Rīga Augu bioloģiski aktīvās vielas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 88 697,35 45 303,66 25.09.2009 16.09.2010 Madara Cosmetics
Rīga Uz semantiskā tīmekļa tehnoloģijām balstītas interneta reklāmas plānošanas sistēmas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 90 191,74 49 955,10 01.04.2009 31.12.2009 Planners
Rīga Rūpnieciskais pētījums par Jaunu tehnoloģiju izstrādi augsti tehnoloģisku mašīnu ražošanā 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 225 836,79 131 314,48 01.12.2009 01.03.2011 SIDRABE
Rīga SIA Lursoft rūpniecisks pētījums un eksperimentāla izstrāde jauna elektroniska grāmatvedības un biznesa vadības rīka izstrādei 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 141 184,01 71 576,93 01.04.2009 01.10.2010 Lursoft
Rīga Tīmekļa lietotņu ietvars ASP.NET vidē 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 233 136,39 79 346,86 01.07.2009 01.03.2011 Exigen Services Latvia
Rīga Universālās resursu rezervēšanas informācijas sistēmas pilotprojekta izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 89 624,00 40 330,80 01.04.2010 01.08.2011 iSoft Solutions
Rīga Biznesa vadības lietojuma platforma 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 94 720,00 42 624,00 01.08.2010 25.09.2011 ITS-2
Rīga Datorizēts šautuves aprīkojums sportam un izklaidei 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 106 475,20 40 042,80 20.07.2009 20.07.2010 Polo Elektronika