Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Carnikavas novads Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jūras ielā 10, Carnikavā, Carnikavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana 3.4.4.1. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 44 256,38 22 128,19 08.11.2010 08.08.2011 JŪRAS IELA 10
Engures novads Materiāli tehnikās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai Tukuma rajona Engures vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 98 329,84 83 359,61 01.01.2009 31.01.2011 Engures pagasta pārvalde
Engures novads Smārdes ūdenssaimniecības attīstība 1.kārta- "Smārdes ciema sadzīves kanalizācijas spiedvada un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 486 797,06 284 231,16 06.11.2009 05.01.2011 Engures novada dome
Garkalnes novads SIA L2 personāla vispārējas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 16 080,90 9 834,60 01.01.2009 01.06.2009 L2
Garkalnes novads SIA "Latvijas Safari klubs" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 17 878,06 8 546,32 22.04.2009 15.03.2011 Latvijas Safari klubs
Garkalnes novads SIA "Latvijas Safari klubs" ārējā mārketinga aktivitātes Dānijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 1 848,78 791,56 27.08.2009 26.08.2010 Latvijas Safari klubs
Ikšķiles novads Speciālistu piesaiste Ikšķiles novada pašvaldībā 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 18 418,61 18 418,61 06.09.2010 30.09.2011 Ikšķiles novada pašvaldība
Ikšķiles novads Ikšķiles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 6 411,12 6 411,12 03.02.2010 11.07.2011 Ikšķiles novada pašvaldība
Ikšķiles novads Tiešās piedziņas centrbēdzes putekļu ventilatoru ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 40 133,44 11 608,73 11.06.2009 11.08.2010 KATERS
Ikšķiles novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ogres rajona Ikšķiles vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 97 608,43 82 786,40 01.04.2009 31.12.2010 Ikšķiles novada pašvaldība
Ikšķiles novads Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 7 411 400,43 4 842 055,27 22.11.2008 22.11.2012 Ikšķiles novada pašvaldības aģentūra "Līvi"
Inčukalna novads SIA Izoterms ārējā mārketinga aktivitāte - dalība starptautiskajā izstādē 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 11 805,02 5 902,51 01.03.2010 18.05.2010 Izoterms
Inčukalna novads SIA "PATA AB" ārējā mārketinga aktivitātes Lielbritānijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 7 517,06 3 758,53 01.11.2010 30.04.2011 PATA AB
Inčukalna novads Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā "Gauja" 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 13 220,99 10 444,58 19.06.2010 31.05.2011 Inčukalna novada dome
Jūrmala Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā 1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī 29 381,95 24 974,66 01.09.2010 30.06.2011 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Jūrmala Uz mikrokapsulēto degšanas flegmatizatoru bāzes ugunsdzēšamo stikeru sērijveida ražošanas tehnoloģijas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 86 515,00 42 121,17 09.07.2009 09.03.2010 Virtual Ceo
Jūrmala SIA GALERIJA BASTEJS ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 44 893,41 21 742,83 02.03.2009 30.06.2009 Galerija Bastejs
Jūrmala SIA "Roto polimer" dalība starptautiskā izstādē Ķīnā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 14 400,77 5 994,12 15.05.2009 31.05.2009 Roto polimer
Jūrmala Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Luxury Leisure 2011 Maskavā un TourFest-2011 Novosibirskā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 5 711,22 2 830,61 01.08.2011 31.10.2011 BALT ACCORD
Jūrmala SIA GALERIJA BASTEJS ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 5 706,81 2 568,37 01.07.2009 30.09.2009 Galerija Bastejs