Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Kvalifikācijas celšanas un apmācības kurss SIA "TTS-AVIO"darbiniekiem 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 43 574,45 21 670,50 01.12.2008 01.06.2009 TTS-AVIO
Rīga SIA AA Kosmētika vispārējas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 11 797,50 7 215,00 01.01.2009 01.06.2009 AA Kosmētika
Rīga Augsti kvalificētu inženieru piesaiste SIA GroGlass 1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste 85 258,79 31 537,22 12.11.2008 30.06.2010 GroGlass
Rīga Speciālista piesaiste dimanta virpošanas iekārtas optikas apstrādei apkalpošanai 1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste 51 386,30 16 189,72 18.12.2008 26.11.2010 ISP Optics Latvia
Rīga Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 24 050,77 20 443,16 01.01.2010 31.12.2010 Ieslodzījuma vietu pārvalde
Rīga Integrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 24 419,25 20 756,36 01.04.2009 30.04.2010 Valsts kanceleja
Rīga Kvalitātes vadība tiesas kancelejā 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 24 392,78 20 733,86 02.08.2010 30.11.2010 Tiesu administrācija
Rīga Procesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 14 829,76 12 605,30 01.11.2009 31.12.2010 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Rīga Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana 23 496,12 19 971,70 01.04.2010 31.03.2011 Valsts izglītības satura centrs
Rīga Biedrības "Attīstības centrs ģimenei" administratīvās kapacitātes stiprināšana. 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 14 120,73 13 132,28 01.09.2010 31.03.2011 Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Rīga Izglītības nozarē iesaistīto NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 24 093,75 22 407,18 01.10.2010 30.09.2011 Biedrība „Montessori bērnu māja”
Rīga Programma biedrības „Lord PR” līdzdalības celšanai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 21 405,90 17 014,94 01.09.2010 31.08.2011 Biedrība „Lord PR”
Rīga Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 17 079,64 14 949,07 01.12.2010 30.09.2011 Biedrība „Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments”
Rīga Biedrības „Ideju Forums” un tās partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 11 471,71 10 668,69 01.09.2010 31.12.2010 Biedrība „Ideju Forums”
Rīga Latvijas Arhitektu savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 20 664,40 19 217,90 01.12.2010 30.11.2011 Biedrība „Latvijas Arhitektu savienība”
Rīga Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes paaugstināšana aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstība 1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana 24 995,32 21 622,52 01.09.2010 31.08.2011 Biedrība „Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija”
Rīga Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 14 387,25 13 395,03 06.09.2010 05.05.2011 Rīgas dome
Rīga Prognozēšanas modeļu izstrāde Latvijas lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes nozarei 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 124 772,00 47 935,10 01.11.2009 01.05.2011 ZZ Dats
Rīga Fludarabina 10 mg kapsulu tehnoloģijas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 233 884,35 108 690,41 20.08.2009 20.08.2011 Grindeks
Rīga Neinvazīva asins glikozes sensora prototipa izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 117 962,45 50 000,00 01.02.2009 01.03.2010 Algorego