Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Kvalifikācijas celšanas un apmācības kurss SIA "Kronus" darbiniekiem 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 52 156,59 29 275,75 10.11.2008 10.05.2009 Kronus
Rīga SIA I un A personāla vispārējās apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 20 346,15 12 443,10 01.01.2009 01.06.2009 I un A gultņi
Rīga SIA "Bolderaja Ltd" darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu prasmju apgūšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 48 365,70 22 114,65 04.11.2008 30.04.2010 Bolderaja Ltd
Rīga RAVEDAP 1 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 127 836,67 63 069,76 01.01.2009 21.11.2010 RIMI LATVIA
Rīga SIA "DĪLERS" darbinieku spektroskopijas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 5 083,53 3 594,50 01.12.2008 01.03.2009 DĪLERS
Rīga SIA "ISP Optics Latvia" darbinieku apmācība optikā un datorzinātnēs. 1. kārta 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 39 648,32 29 732,28 01.01.2009 01.03.2010 ISP Optics Latvia
Rīga SIA "Madara Cosmetics" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 25 919,94 20 013,52 03.11.2008 03.01.2009 Madara Cosmetics
Rīga SIA "KMM Metāls" darbinieku apmācības kvalifikācijas celšanā un jaunu zināšanu apguvē 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 34 946,31 23 105,00 01.02.2009 01.08.2009 KMM Metāls
Rīga AS "SAF Tehnika"darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 39 968,29 29 046,88 30.10.2008 31.08.2009 SAF Tehnika
Rīga AS "Grindeks" darbinieku kvalifikācijas celšana- apmācības projektu vadībā un IKT 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 181 165,58 96 699,34 01.01.2009 01.04.2010 Grindeks
Rīga SIA "Ltd KAROGI" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 8 897,20 5 599,96 01.01.2009 01.04.2009 Ltd KAROGI
Rīga SIA "Arčers"darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 156 184,86 77 931,90 01.01.2009 23.12.2010 Arčers
Rīga SIA LATSIGN nodarbināto apmācības komersanta konkurētspējas veicināšanai 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 40 542,90 24 861,40 01.01.2009 13.11.2010 LATSIGN
Rīga AS "Sidrabe" darbinieku kvalifikācijas līmeņa celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 18 716,85 12 442,22 01.01.2009 01.02.2010 Sidrabe
Rīga AS "Severstaļlat" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 146 541,15 76 667,69 01.01.2009 28.02.2010 Severstaļlat
Rīga AS "Grindeks" darbinieku kvalifikācijas celšana - valodu apmācības, IKT un praktiskā projektu vadība 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 220 996,40 102 500,84 01.01.2009 01.09.2010 Grindeks
Rīga SIA Regumino personāla vispārējas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 19 748,48 12 384,64 01.01.2009 01.06.2009 Regumino
Rīga RAVEVAP 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 18 571,10 9 734,98 01.01.2009 21.11.2010 RIMI LATVIA
Rīga SIA "ISP Optics Latvia" darbinieku apmācība aptikā un datorzinātnēs. 2. kārta 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 15 302,13 11 475,07 01.02.2010 01.10.2010 ISP Optics Latvia
Rīga SIA "Troja" administrācijas darbinieku profesionālās pilnveides apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 94 799,35 49 325,07 10.11.2008 10.01.2010 Troja