Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga SIA "Stendera Ziepju Fabrika" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 16 575,00 13 260,00 01.01.2009 31.10.2010 Stenders
Rīga AS "Baltic Sea Port" darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 58 646,00 29 820,00 01.01.2009 30.06.2009 Baltic Sea Port
Rīga SIA "PATA AB" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 38 635,44 18 770,40 10.11.2008 10.04.2009 PATA AB
Rīga Akciju sabiedrības "Neja &Ko" ražošanas darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 66 515,00 44 088,00 01.01.2009 01.01.2010 Neja & KO
Rīga AS "Latvijas Finieris" vadītāju apmācība vadības procesu efektivitātes uzlabošanai 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 77 397,80 42 123,00 01.02.2009 01.06.2009 Latvijas Finieris
Rīga AS "Capital" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 17 571,30 11 188,50 01.01.2009 01.01.2010 Capital
Rīga SIA "Amateks" darbinieku apmācība darba efektivitātes celšanā un kvalitātes vadībā 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 11 754,95 7 969,46 11.12.2008 31.03.2009 Amateks
Rīga SIA "Autofavorīts" darbinieku kvalifikācijas līmeņa celšana, ieviešot inovatīvus sistēmtehnoloģiskos risinājumus uzņēmumā 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 93 565,36 60 915,36 23.12.2008 31.08.2009 AUTOFAVORĪTS
Rīga SIA "WT Terminal" darbinieku kvalifikācijs celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 21 889,00 14 840,00 11.11.2008 11.02.2009 WT Terminal
Rīga SIA "Micro Dators"darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 31 476,50 20 006,25 01.02.2009 01.05.2009 Micro Dators
Rīga SIA "Serviss" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 42 076,44 28 526,40 01.01.2009 01.07.2009 Serviss
Rīga SIA "Teka telekom" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 30 078,56 18 282,00 01.12.2008 01.05.2010 TEKA telekom
Rīga SIA "JAUNZELTIŅI" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 27 834,00 15 208,00 13.11.2008 13.03.2009 Jaunzeltiņi
Rīga SIA LATEKOLS nodarbināto apmācības komersanta konkurētspējas veicināšanai 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 13 027,20 8 905,90 01.01.2009 01.11.2009 LATEKOLS
Rīga SIA "DĪLERS" darbinieku cilvēkresursu vadības un problēmu risināšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 5 393,00 3 894,64 01.12.2008 01.03.2009 DĪLERS
Rīga SIA MOTOSPORTS personāla vispārējas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 18 630,37 11 393,78 01.01.2009 01.06.2009 BGF
Rīga SIA "DADSONS" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 8 448,80 5 728,00 20.11.2008 20.01.2009 DADSONS
Rīga SIA "NT Piedzīvojumi" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 14 116,50 9 913,53 01.01.2009 01.06.2009 NT Piedzīvojumi
Rīga SIA "ZRZ" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 10 171,60 6 896,00 11.11.2008 11.02.2009 ZRZ
Rīga SIA "VAIVES" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 13 393,00 9 080,00 11.11.2008 11.02.2009 VAIVES