Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Olaines novads Tiešā vizīte "Sadarbības iespējas Uzbekistānā" un LR zinātnieku un uzņēmēju tirdzniecības misija uz Gruziju, Tbilisi dzīvības zinātņu jomā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 1 782,19 882,18 09.08.2010 16.10.2010 BAO
Olaines novads SIA "Pinus GB" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 13 508,05 5 795,45 21.05.2009 30.11.2009 Pinus GB
Olaines novads SIA ''Pinus GB'' ārējā mārketinga aktivitātes (dalība mēbeļu izstādē Vācijā) 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 26 276,53 9 031,27 28.04.2009 31.05.2009 Pinus GB
Olaines novads SIA "Vispool" ārējā mārketinga aktivitāte - starptautiskajā izstādē "MosBuild 2010", Krievija 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 30 876,40 11 488,79 22.09.2009 01.07.2010 Vispool
Olaines novads SIA "Sagraffitto" ārējā mārketinga aktivitātes 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 008,17 2 004,08 01.01.2011 30.04.2011 Sagraffitto
Olaines novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 195 374,91 166 068,66 01.03.2009 31.12.2010 Olaines novada pašvaldība
Olaines novads Olaines veselības centra energoefektivitātes uzlabošana un pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem 3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība 101 464,79 72 398,22 01.01.2010 30.11.2010 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olaines veselības centrs”
Olaines novads Gājēju satiksmes drošības uzlabojumi Stūnīšu ciemā, Olaines novadā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 127 390,48 98 268,48 27.12.2010 26.10.2011 Olaines novada pašvaldība
Rīga Emocionālo, sociālo un praktisko iemaņu atbalsta programma izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā 225 943,00 207 529,37 04.01.2010 31.05.2011 SIA Latvijas psihosomatikas, psihoterapijas un psihodinamiskās psihiatrijas centrs
Rīga WT Terminal partnerības apmācību projekts 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 151 349,55 72 739,70 16.12.2008 29.05.2009 WT Terminal
Rīga Transportbūvju inženieru kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 325 417,18 193 072,46 01.02.2009 15.06.2010 Transportbūvju inženieru asociācija
Rīga Latvijas Amatniecības kameras biedru kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 129 374,46 91 677,60 01.02.2009 31.05.2010 Latvijas Amatniecības kamera
Rīga IKT nozares uzņēmumu darbinieku apmācība jaunākajās tehnoloģijās 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 340 680,48 166 517,87 01.01.2009 01.03.2010 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Rīga Cietvielu tehnoloģiju apmācības Baltic Solar 2008 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 413 130,98 249 999,99 19.12.2008 19.12.2009 GroGlass
Rīga IKT nozares uzņēmumu darbinieku apmācība efektīvai inovāciju pārvaldībai un konkurētspējas celšanai 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 139 016,96 69 617,81 01.01.2009 01.03.2010 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Rīga Latvijas IT klastera uzņēmumu speciālistu apmācība moderno informācijas sistēmu un tehnoloģiju pielietošanā konkurētspējas un produktivitātes uzlabošanai 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 389 231,83 189 268,29 01.01.2009 30.10.2009 Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris
Rīga Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumos nodarbinātiem 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 270 484,22 135 487,65 01.02.2009 01.01.2010 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Rīga Mūsdienu kvalitatīva, precīza un augstražīga metālapstrādes tehnoloģija ar datorvadības (CNC) darbmašīnām 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 241 815,62 152 246,25 19.12.2008 19.08.2009 Tehprojekts
Rīga SIA "DĪLERS" darbinieku angļu valodas apmācības 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 4 884,23 2 213,06 01.12.2008 01.03.2009 DĪLERS
Rīga SIA "Silvanols" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 44 732,11 29 999,99 01.01.2009 01.07.2009 Silvanols