Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Ogres novads SIA "AEL TECHNO" dalība 122 BCI konferences izstādē ASV 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 3 857,15 1 908,19 01.03.2010 01.10.2010 AEL TECHNO
Ogres novads Dalība izstādē "Norsk Hytteliv 2009" 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 23 315,30 10 195,00 09.04.2009 31.05.2009 LATLAFT NORGE
Ogres novads Dalība izstādē "Hytte2011" 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 653,40 1 998,70 01.12.2010 31.05.2011 LATLAFT
Ogres novads SIA "Aurora Baltika" piedalīšanās izstādē Francijā 2011.gada februārī 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 6 130,08 2 937,30 01.01.2011 28.02.2011 Aurora Baltika
Ogres novads SIA "Applied Electronics Labs" dalība 121. BCI konvencijas izstādē Lasvegasā, ASV 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 7 721,03 3 860,51 30.04.2009 31.05.2009 Applied Electronics Labs
Ogres novads Uzņēmējdarbības paplašināšana ar automatizētu ķēžu asināšanu 2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT) 20 449,00 9 295,00 04.12.2009 04.08.2010 BEAVERSS
Ogres novads Ogres vidusskolu materiālās bāzes uzlabošana dabaszinību apguvei 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 291 913,00 244 262,00 01.08.2008 31.01.2011 Ogres novada pašvaldība
Ogres novads Suntažu sanatorijas internātpamatskolas renovācija 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 98 391,29 98 391,29 04.01.2010 31.12.2010 Ogres novada pašvaldība
Ogres novads Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem 93 052,11 79 056,31 01.07.2009 30.11.2010 Ogres novada pašvaldība
Ogres novads Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" būvniecība Ogres novadā 3.1.4.3. Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros 2 838 483,00 970 589,00 01.04.2009 30.09.2010 Ogres novada pašvaldība
Ogres novads Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā, rekonstruējot gājēju ietvi un veloceliņu Rīgas ielā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 58 297,55 38 855,32 21.12.2010 20.10.2011 Ogres novada pašvaldība
Ogres novads Satiksmes drošības uzlabojumi Ogresgalā, rekonstruējot ietvju un veloceliņu posmu 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 60 739,42 31 916,40 22.07.2009 21.02.2010 Ogres novada dome
Ogres novads Satiksmes drošības uzlabojumi Ogres pilsētā,rekonstruējot Mednieku ielu 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 320 317,34 169 992,41 22.07.2009 21.07.2011 Ogres novada dome
Ogres novads Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Meņģeles pagastā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 46 629,74 39 168,98 03.08.2009 02.01.2010 Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde
Ogres novads Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 239 776,96 166 555,37 02.11.2009 01.11.2011 Ogres novada pašvaldības aģentūra "Mālkalne" (ONPA "Mālkalne")
Ogres novads Sociālās dzīvojamās mājas Ogrē, Indrānu ielā 14, renovācija 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 74 486,32 55 864,74 09.04.2009 09.12.2009 Ogres novada pašvaldība
Olaines novads Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai 1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām 366 251,49 232 700,25 01.01.2009 08.12.2010 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
Olaines novads SIA "PHARMIDEA" darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 21 410,78 10 890,65 01.01.2009 31.10.2010 PHARMIDEA
Olaines novads Rūpnieciskie pētījumi jauna produkta ražošanas tehnoloģiju izstrādei preparātu kombinācijai Gemcitabīns un Leakadīns 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 91 050,39 50 000,00 01.05.2009 01.11.2009 Pharmidea
Olaines novads Leakadīna injekciju un ziedes formu ieviešana ražošanā 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 505 426,41 115 349,79 05.05.2009 05.10.2010 PHARMIDEA