Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Ādažu novads Jaunas diožu lāzera frekvences stabilizācijas un trokšņu samazināšanas iekārtas izstrāde 2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 295 859,77 173 753,46 06.10.2009 06.12.2010 Optilas
Ādažu novads SIA "PELEGRIN" ārējā mārketinga aktivitātes Vācijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 8 928,22 2 000,00 01.04.2011 31.05.2011 PELEGRIN
Ādažu novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 89 504,71 73 787,42 11.05.2009 31.03.2011 Ādažu novada dome
Alojas novads Alojas pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošana 3.4.4.2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 49 576,38 32 944,78 19.06.2009 19.10.2010 Alojas novada dome
Alojas novads Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Limbažu rajona Braslavas pagasta izgāztuves "Mežiņi" Nr.6448/5238/PPV rekultivācija 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija 32 808,54 27 887,26 18.08.2009 18.08.2011 Braslavas pagasta padome
Babītes novads SIA "Leax Batix" darbinieku kvalifikācijas celšana 1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām 117 099,73 57 505,90 01.01.2009 01.04.2010 Leax Baltix
Babītes novads Pusšķidru pārtikas produktu iesaiņošanas un uzglābāšanas paņēmiena ieviešana SIA "Spilva" ražotnē 2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 184 696,89 44 327,25 03.04.2009 03.06.2010 Spilva
Babītes novads SIA Lotes Toys ārējā mārketinga aktivitāte - dalība starptautiskā izstādē 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 10 862,05 5 431,02 01.11.2010 30.11.2011 Lotes Toys
Babītes novads SIA "Pērnes L" dalība starptautiskajā izstādē "SIAL 2010" Parīzē 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 11 742,11 4 447,90 01.12.2009 31.12.2010 Pērnes L
Babītes novads SIA "Pērnes L" dalība starptautiskajās izstādēs 2011. gadā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 32 429,78 16 214,89 01.02.2011 30.11.2011 Pērnes L
Babītes novads SIA Orgamint dalība starptautiskā izstādē Vācijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 1 920,72 818,8 01.06.2010 30.09.2010 Orgamint
Babītes novads SIA Orgamint dalība starptautiskā izstādē Lielbritānijā 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 4 068,10 2 000,00 01.02.2011 30.04.2011 Orgamint
Babītes novads Dalība starptautiskā izstādē Efficient 2011 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 6 979,80 3 293,82 01.12.2010 30.04.2011 VentEko
Babītes novads SIA Lotes Toys ārējā mārketinga aktivitāte - dalība starptautiskā izstādē 2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings 3 716,74 1 858,37 01.07.2010 31.07.2010 Lotes Toys
Baldones novads Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Baldones vidusskolā 3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 120 084,00 82 783,94 01.02.2009 28.02.2011 Baldones novada dome
Baldones novads Satiksmes drošības uzlabojumi Baldones pilsētā 3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 199 475,00 147 611,50 29.12.2010 28.10.2011 Baldones novada dome
Baldones novads Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 4 415 445,06 2 828 184,75 28.10.2008 28.10.2012 SIA "BŪKS"
Carnikavas novads Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī 10 396,76 7 618,31 01.09.2010 30.04.2011 Carnikavas novada dome
Carnikavas novads Carnikavas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 98 000,00 98 000,00 15.12.2009 31.07.2011 Carnikavas novada dome
Carnikavas novads Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas novadā 3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai 104 000,88 88 400,75 19.06.2010 31.12.2010 Carnikavas novada dome