Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 824 086.04 523 783.50 29.09.2004 28.03.2007 Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīga Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 1 360 000.00 864 406.00 29.09.2004 31.12.2005 Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīga Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 5 389 101.00 3 466 462.50 11.08.2005 31.08.2008 Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīga Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela - Augusta Deglava iela - Lubānas iela) 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 2 399 992.56 1 525 419.00 11.08.2005 30.09.2007 Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīga Austrumu maģistrāles posms Gaujas iela - Meža prospekts būvniecība (1.posms) 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 4 300 183.14 2 733 167.25 11.08.2005 31.12.2007 Rīgas domes Satiksmes departaments
Saulkrastu lauku teritorija, Rīgas rajons Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā 1.2.3. Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana 2 580 361.05 1 640 059.99 07.12.2004 06.07.2007 Skultes ostas pārvalde
Rīgas rajons, Rīgas rajons Projekta "Jaunu elektrovilcienu iegāde" priekšizpēte 1.2.4. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija 829 304.00 527 100.00 01.07.2005 31.08.2007 A/s "Pasažieru vilciens"
Rīga Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 759 559.00 569 669.25 29.08.2005 30.11.2007 Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
Rīga Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 1 651 270.51 1 238 452.88 29.08.2005 28.05.2007 Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
Latvija Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 1 485 051.00 1 113 788.00 30.05.2005 30.12.2007 LR Izglītības un Zinātnes Ministrija
Rīga Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 329 560.00 242 207.00 19.01.2005 18.07.2007 LR Veselības ministrijas Valsts asinsdonoru centrs
Rīga Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 982 732.00 737 049.00 06.09.2005 31.08.2007 Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
Ogres rajons Publiskās informatīvās sistēmas tīkla izveide un skolu informatizācija Ogres rajonā 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 149 625.00 112 218.00 10.06.2005 09.01.2007 Ogres rajona pašvaldība
Rīga Ekonomikas ministrijas informācijas sistēmu sadarbības vides izveide 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 58 676.00 44 007.00 22.02.2005 30.09.2006 LR Ekonomikas ministrija
Rīga Valsts finanšu informācijas sistēma 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 29 338.00 22 003.00 23.02.2005 31.12.2005 LR Finanšu ministrija
Rīga Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 400 000.00 300 000.00 04.04.2005 31.12.2007 LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Rīga Valsts darba inspekcijas (turpmāk VDI) informatīvās sistēmas (turpmāk IS) integrēšana valsts informācijas sistēmā un e-pārvaldes pamatprincipu īstenošana 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 51 342.00 38 507.00 22.12.2004 31.12.2005 Valsts darba inspekcija
Latvija Vienotas vides informācijas sistēmas izveide (1.etaps) 1.3.1. Sabiedrisko informācijas un elektroniskas pārvaldes sistēmu attīstība 164 294.00 123 220.00 03.08.2005 31.12.2006 Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
Rīgas reģions, Rīgas reģions Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas reģionā 1.3.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība 318 745.40 182 282.52 01.06.2006 31.05.2007 Nodibinājums "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"
Kurzeme Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē 1.3.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība 533 322.57 349 992.93 01.08.2006 01.08.2008 Kurzemes reģiona attīstības aģentūra