Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Tukums, Tukuma rajons Tukuma pilsētas Meža, Kurzemes, Spartaka ielu krustojuma rekonstrukcija 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 526 015.13 150 000.00 17.10.2005 01.11.2006 Tukuma pilsētas dome
Zantes pagasts, Tukuma rajons Satiksmes drošības uzlabojumi Zantes pagasta centrā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 50 190.11 35 743.05 10.10.2005 31.08.2006 Zantes pagasta padome
Stopiņu novads, Rīgas rajons Pašvaldības autoceļa V34 - Saurieši posma rekonstrukcija 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 125 219.48 90 000.00 01.04.2007 30.09.2007 Rīgas rajona Stopiņu novada dome
Smārdes pagasts, Tukuma rajons Satiksmes drošības uzlabošana Milzkalnes ciematā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 156 250.00 100 000.00 01.12.2006 30.10.2007 Smārdes pagasta padome
Irlavas pagasts, Tukuma rajons Drošu satiksmi Irlavas pagastā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 28 944.00 19 971.36 01.04.2007 01.10.2007 Irlavas pagasta padome
Sigulda, Rīgas rajons Dārza ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Nītaures ielai 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 472 174.83 99 997.03 01.04.2007 31.12.2007 Siguldas novada dome
Tukums, Tukuma rajons Tukuma pilsētas gājēju un velobraucēju satiksmes drošības uzlabošana 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 529 895.22 148 370.66 01.04.2007 31.12.2007 Tukuma pilsētas dome
Tukums, Tukuma rajons Tukuma pilsētas Jelgavas un Alīnes ielu krustojuma rekonstrukcija 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 750 748.54 97 224.58 01.04.2007 29.09.2007 Tukuma pilsētas dome
Tukums, Tukuma rajons Tukuma pilsētas Jelgavas un Rūpniecības ielu krustojuma rekonstrukcija 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 445 598.54 97 400.90 01.04.2007 28.09.2007 Tukuma pilsētas dome
Jaunpils pagasts, Tukuma rajons Drošs ceļš uz skolu 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 36 326.55 23 226.19 01.03.2007 30.10.2007 Jaunpils pagasta padome
Umurgas pagasts, Limbažu rajons Transporta kustības un gājēju drošības uzlabošana Umurgas ciemā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 86 789.47 64 224.21 01.03.2008 01.08.2008 Umurgas pagasta padome
Umurgas pagasts, Limbažu rajons Apgaismojuma ierīkošana Umurgas ciemā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 82 282.10 60 888.75 12.03.2007 16.08.2008 Umurgas pagasta padome
Limbaži, Limbažu rajons Gājēju un velobraucēju kustības drošības nodrošināšana Stacijas ielas posmā no Cēsu ielas līdz Kr.Barona ielai, izbūvējot gājēju un velobraucēju celiņu 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 51 732.55 38 282.09 01.02.2007 01.10.2007 Limbažu muzejs
Limbaži, Limbažu rajons Gājēju kustības drošības nodrošināšana savienojot Stacijas ielu ar Uzvaras ielu izbūvējot gājēju celiņu 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 57 784.86 42 760.80 12.03.2007 16.07.2007 Limbažu muzejs
Ķekavas pagasts, Rīgas rajons Transporta sistēmas organizācijas optimizācija Ķekavā un satiksmes drošības uzlabojumi pie Ķekavas vidusskolas 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 142 981.83 107 236.37 01.04.2007 01.10.2007 Ķekavas pagasta padome
Pūres pagasts, Tukuma rajons Apgaismojuma ierīkošana autoceļam Krodznieki - Pūres skola 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 22 110.00 16 582.50 01.01.2007 01.10.2007 Pūres pagasta padome
Pūres pagasts, Tukuma rajons Satiksmes drošības uzlabošana Pūres pagasta centrā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 133 000.00 99 750.00 01.01.2007 01.10.2007 Pūres pagasta padome
Salacgrīvas lauku teritorija, Limbažu rajons Satiksmes drošības uzlabojumi Salacgrīvas pilsētas Smilšu ielā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 115 225.66 86 419.25 15.04.2007 15.08.2007 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Salacgrīva ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Satiksmes drošības uzlabojumi Salacgrīvas pilsētas Ostas ielā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 98 609.12 73 956.84 02.05.2007 02.08.2007 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Rīga Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta) 1.2.2.2. Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana 6 188 000.00 3 933 050.00 29.09.2004 31.08.2008 Rīgas domes Satiksmes departaments