Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Olaine, Rīgas rajons Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 550 924.92 235 150.88 05.02.2007 31.08.2008 Olaines pilsētas dome
Tukums, Tukuma rajons Tukuma centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 455 426.51 101 685.76 01.03.2007 31.12.2007 SIA "Tukuma Siltums"
Sigulda, Rīgas rajons Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Siguldas pilsētas 1., 2., 4. un 6. kvartālos atbilstoši Siguldas novada siltumapgādes attīstības plānam un koncesijas līguma noteikumiem 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 722 954.60 156 876.00 16.02.2007 15.11.2007 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wesemann"
Mālpils pagasts, Rīgas rajons Mālpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 537 224.51 228 111.00 08.02.2007 07.12.2007 Mālpils pagasta padome
Rīga Atgriešanās pie saknēm 1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā 900 000.00 506 250.00 08.01.2007 07.03.2008 Rīgas Ebreju reliģiskā draudze
Mālpils pagasts, Rīgas rajons Mālpils muižas "Kungu mājas" rekonstrukcija 1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā 843 215.50 407 169.59 12.12.2006 31.08.2008 Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Jūrmala Kristapa Morberga vasarnīcas kompleksa restaurācija 1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā 1 294 845.19 580 994.50 13.12.2006 31.08.2008 Latvijas Universitāte
Elejas pagasts, Jelgavas rajons Elejas muižas kompleksa atjaunošana un integrācija vienotā Zemgales kultūrvēstures tūrisma maršrutā 1.1.5. Kultūras un vēstures mantojuma efektīva izmantošana tūrisma attīstībā 1 001 289.88 460 380.05 22.12.2006 21.03.2008 %@Latvijas Kultūras, vēstures un dabas mantojuma attīstības fonds
Siguldas novads, Rīgas rajons Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senielejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne 1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās 1 020 225.00 765 168.00 17.12.2004 30.06.2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Sigulda, Rīgas rajons Dabas izglītības centrs 1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās 732 631.00 549 473.00 06.12.2004 05.09.2007 Gaujas nacionālā parka administrācija
Embūtes pagasts, Liepājas rajons Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka "Embūtes pauguraine" teritorijā 1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās 373 560.00 280 170.00 08.12.2004 31.12.2006 Dabas aizsardzības pārvalde
Jūrmala Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā 1.1.6. Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās 721 338.00 475 467.00 10.12.2004 09.03.2007 Ķemeru nacionālā parka administrācija
Ogre, Ogres rajons Satiksmes drošības nodrošināšana Ogres pilsētā, rekonstruējot ietvju un velosipēdistu celiņu posmu 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 185 184.96 99 985.14 01.03.2007 01.09.2007 Ogres novada dome
Ogre, Ogres rajons Satiksmes drošības un kustības organizācijas uzlabošana Ogres pilsētas divos bīstamākajos krustojumos 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 93 077.24 48 004.31 01.03.2007 30.09.2007 Ogres novada dome
Lielvārdes novads, Ogres rajons Satiksmes drošības un organizācijas efektivitātes uzlabošana Lielvārdes novadā, izbūvējot sabiedriskā transporta pieturvietas 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 88 152.52 60 825.24 02.04.2007 01.10.2007 Lielvārdes novada dome
Alojas lauku teritorija, Limbažu rajons Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumu Alojas pilsētas teritorijas Ungurpils ciemā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 87 895.72 55 374.30 01.05.2007 30.11.2007 Alojas pilsētas dome
Kandava, Tukuma rajons Satiksmes drošības uzlabošana Kandavas pilsētā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 169 126.32 97 500.00 01.11.2005 15.08.2006 Kandavas novada dome
Lapmežciema pagasts, Tukuma rajons Gājēju celiņa izbūve Lapmežciema pagastā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 303 956.97 136 152.60 18.10.2005 30.11.2006 Lapmežciema pagasta padome
Lielvārde, Ogres rajons Transporta sistēmas efektivitātes un satiksmes drošības uzlabošana Lielvārdes pilsētā Raiņa ielas posmā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 47 489.22 24 034.00 18.10.2005 29.06.2006 Lielvārdes novada dome
Ādažu novads, Rīgas rajons Satiksmes drošības uzlabojumi Garkalnes ciemā 1.2.2.1. Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 27 812.66 14 471.54 04.10.2005 01.12.2006 Ādažu pagasta padome