Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Kandavas pagasts, Tukuma rajons Komersanta SIA "Konrads" uzņēmējdarbības attīstība tūrisma nozarē rokonstruējot objektu "Kalnmuižas pils" par četru zvaigžņu viesnīcu īpaši atbalstāmā Kandavas novadā 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 323 682.00 40 000.00 01.06.2006 30.05.2008 Konrads
Kandavas novads, Tukuma rajons Elektromontāžas pakalpojumu pilnveidošana 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 166 341.78 40 000.00 03.07.2006 01.10.2006 ELFA
Kandavas novads, Tukuma rajons Jumtu seguma lokšņu ražošana 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 16 867.30 4 216.82 01.10.2006 29.12.2006 OS Jumti
Umurgas pagasts, Limbažu rajons Lauku ceļu būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu uzsākšana Limbažu rajonā 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 68 305.08 17 076.27 01.06.2006 31.10.2006 Ceļu Būve
Zantes pagasts, Tukuma rajons Projekts "Akmens dizaina darbnīca." 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 155 140.39 38 785.09 01.06.2006 30.12.2006 Zvirgzdiņi
Viļķenes pagasts, Limbažu rajons Zāģētavas ražotnes modernizācija 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 65 616.76 16 404.19 01.09.2006 01.01.2007 Bumpo
Kandavas novads, Tukuma rajons Uzņēmuma pamatlīdzekļu iegāde atpūtas un pakalpojumu kompleksa izveidei - realizācijas kārta Nr.1. 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 75 856.41 18 964.10 01.07.2006 30.12.2006 Plostiņi
Staicele, Limbažu rajons Lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzņmēmuma attīstīšanas Staiceles pilsētas lauku teritorijā 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 150 831.80 37 707.95 06.04.2006 31.10.2006 Laukserviss Lauciņi
Rīga Kalibrēšanas laboratorijas "TERMES" pilnveidošana 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 96 855.00 32 758.25 12.04.2005 31.08.2005 Termes
Rīga Jauno aktīvo farmaceitisko vielu analītiskā mērogošanas laboratorija 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 3 263 248.00 1 103 283.75 05.08.2005 30.04.2007 GRINDEKS
Inčukalna pagasts, Rīgas rajons CBF SIA Binders laboratorijas modernizācija akreditācijai LATAK asfaltbetona, asfaltbetona maisījumu un minerālmaisījumu fizikāli ķīmiskās un mehāniskās testēšanas sfērā 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 39 158.57 9 634.67 02.11.2005 28.02.2007 CBF SIA "Binders"
Rīga SIA "BUTS" testēšanas laboratorijas modernizācija 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 31 336.36 10 967.73 06.12.2005 28.04.2006 BUTS
Rīga SIA "R&D Akustika" laboratorijas aprīkojuma pārveidošana, jaunu iekārtu un piederumu iegāde 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 91 161.92 31 871.67 01.04.2006 30.09.2006 R&D Akustika
Rīga Vibroakustikas laboratorijas izveide 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 377 639.14 121 535.12 24.11.2006 24.08.2007 Vibroakustikas laboratorija
Salaspils, Rīgas rajons Aerotermogrāfijas laboratorijas izveide 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 783 600.00 265 969.60 12.12.2006 12.06.2008 Konor
Jelgava, Jelgava Gaisa sporta sertifikācijas centra izveide Jelgavā 2.2.2. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām koplietošanas iekārtās (testēšanas, sertificēšanas laboratorijām un līdzīgām aktivitātēm) 2 520 204.94 807 600.00 20.12.2006 20.06.2008 Gaisa sporta sertifikācijas centrs
Mārupes pagasts, Rīgas rajons SIA Rīgas komercfirmas "S & G" ārējo pieslēgumu izveide jaunajai ražotnei 2.2.3. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai 297 984.98 83 955.90 19.08.2005 31.08.2006 Sia "Rīgas Komercfirma S un G"
Tukums, Tukuma rajons Ārējo pieslēgumu izveide SIA "SĀGA" jaunajai mēbeļu un to detaļu ražotnei 2.2.3. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai 77 025.00 22 769.25 15.02.2005 29.07.2005 Sāga
Rankas pagasts, Gulbenes rajons Rankas pils viesu nama infrastruktūras attīstībai nepieciešamo ceļu un pieslēgumu izbūve un rekonstrukcija 2.2.3. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai 174 911.08 50 946.51 31.03.2005 30.11.2006 AMG Eksports
Saulkrasti ar lauku teritoriju, Rīgas rajons Skultes kokostas otras dienvidu piestātnes pieslēgumu rekonstrukcija 2.2.3. Atbalsts privātās infrastruktūras investīcijām sabiedriskās lietošanas tīklu (ceļi, elektrība, ūdens u.tml.) pieejamības nodrošināšanai 1 202 024.00 124 360.60 17.05.2005 31.03.2007 SKULTES KOKOSTA