Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga SIA "LMR ĀZENE" ražošanas paplašināšana šķidrā mēslojuma izkliedētāju ražošanas iecirkņa izveidošanai 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 471 889.03 88 106.84 01.01.2007 03.09.2007 LMR Āzene
Rīga SIA Gammaplasts ražošanas bāzes modernizācija atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 406 433.44 389 975.46 12.12.2006 13.08.2007 Gammaplasts
Gulbene, Gulbenes rajons Iekārtas iegāde pāļu pamatu izbūvei 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 905 489.12 314 856.19 08.12.2006 08.06.2007 ARS būve
Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes rajons Horizontāli vadāmās urbšanas iekārtas iegāde 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 739 440.00 255 500.00 20.12.2006 20.08.2007 Borelat
Dobele, Dobeles rajons Abrazīvo metariālu ražotnes izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 949 185.40 323 040.00 21.12.2006 21.12.2007 Sanders Abrasives
Mārupes pagasts, Rīgas rajons Uzņēmuma darbības paplašināšana, ievērojot darba drošības prasības 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 281 542.18 81 448.45 12.12.2006 12.07.2007 EHT Dizains
Litenes pagasts, Gulbenes rajons SIA "TMK Industry" tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 878 201.33 286 100.96 01.01.2007 01.10.2007 TMK Industry
Rīga Uzņēmuma ražošanas bāzes modernizācija atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 711 679.98 244 751.49 28.12.2006 30.07.2007 Ļjuvek
Rīga Tehnoloģiski ietilpīgu prototipu ražotnes izveide atbilstoši darba aizsardzības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 132 573.75 44 542.31 27.12.2006 27.04.2007 CNC PROTOTYPING
Blīdenes pagasts, Saldus rajons Karjeru izstrādes uzņēmuma izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 180 283.60 346 850.00 27.12.2006 27.06.2007 Cementa pārstrāde
Rīga PET iepakojuma reciklēšanas (otrreizējās pārstrādes) procesa pilnveidošana atbilstoši ES standartam LVS EN 13437 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 2 229 266.94 420 000.00 29.12.2006 29.06.2007 PET Baltija
Stopiņu novads, Rīgas rajons Dzelzbetona ražošanas līnijas iegāde 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 482 160.00 420 000.00 27.12.2006 27.02.2008 Betobalt
Vangaži, Rīgas rajons Termoformēšanas līnijas iegāde 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 969 064.17 420 000.00 27.12.2006 29.10.2007 Flexoplastic
Ventspils Automātiskās krāsošanas līnijas izveide saskaņā ar darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 901 790.80 402 218.48 28.12.2006 28.12.2007 Malmar Surface Treatment
Salaspils lauku teritorija, Rīgas rajons Notekūdeņu dūņu komposta ražošanas uzsākšana 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 187 659.77 47 033.85 29.12.2006 02.01.2008 ALEN
Vērēmu pagasts, Rēzeknes rajons Kokapstrādes ražotnes izveide atbilstoši darba drošības standartiem 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 203 540.00 315 716.41 27.12.2006 27.08.2007 Baltic Capital Partners
Rīga Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 20 600 000.00 5 150 000.00 13.10.2004 31.08.2008 Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Viļķenes pagasts, Limbažu rajons Koksnes līmēšanas ceha modernizācija 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 84 872.00 21 218.00 06.05.2005 31.12.2005 Kokapstrāde Lielezers
Salacgrīva ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Konkurētspējīgas būvfirmas izveidei nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 160 590.71 40 000.00 15.06.2006 31.10.2006 K-teh
Salacgrīva ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Pamatlīdzekļu iegāde būvniecības pakalpojumu attīstībai 2.2.1.2. Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās 163 200.93 40 000.00 15.06.2006 31.10.2006 KUBS