Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Saulkrasti ar lauku teritoriju, Rīgas rajons Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 109 900.00 82 425.00 25.10.2005 31.12.2006 Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome
Madlienas pagasts, Ogres rajons Madlienas pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves "Kaktiņi"rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 30 000.00 19 130.00 10.10.2005 09.11.2006 Madlienas pagasta padome
Baldone ar lauku teritoriju, Rīgas rajons Baldones pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Skurbas" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 91 649.00 68 737.00 03.11.2005 30.09.2006 Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība
Liepupes pagasts, Limbažu rajons Liepupes pagasta atkritumu izgāztuves "Zariņi"rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 37 500.00 28 125.00 13.12.2005 31.12.2006 Liepupes pagasta padome
Skultes pagasts, Limbažu rajons Skultes pagasta atkritumu izgāztuves "Jostas" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 50 000.00 37 500.00 30.11.2005 31.03.2007 Skultes pagasta padome
Daugmales pagasts, Rīgas rajons Daugmales pagasta atkritumu izgāstuves "Līves" (Geriņi) rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 74 136.00 52 857.00 11.01.2005 31.01.2006 Daugmales pagasta padome
Olaine, Rīgas rajons Olaines pagasta atkritumu izgāstuves "Olaine" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 461 226.00 343 951.00 11.01.2005 31.10.2006 Olaines pagasta padome
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves "Ieviņas" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 166 120.00 123 322.00 13.01.2005 30.04.2007 Krimuldas pagasta padome
Ropažu novads, Rīgas rajons Ropažu pagasta atkritumu izgāztuves "Tumšupe" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 34 059.00 23 772.00 26.09.2005 30.09.2006 Ropažu pagasta padome
Birzgales pagasts, Ogres rajons Birzgales pagasta atkritumu izgāztuves "Rūķīši" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 24 005.00 16 231.00 12.01.2005 31.10.2006 Birzgales pagasta padome
Suntažu pagasts, Ogres rajons Suntažu pagasta atkritumu izgāztuves "Zvirgzdiņi" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 20 459.00 13 572.00 13.01.2005 31.01.2006 Suntažu pagasta padome
Aloja ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Alojas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Reiši" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 62 574.00 44 483.00 05.01.2005 31.01.2006 Alojas pilsētas dome
Salacgrīva ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Stienūži" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 319 542.00 236 915.00 25.01.2005 30.11.2006 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Lēdurgas pagasts, Limbažu rajons Lēdurgas pagasta atkritumu izgāztuves "Mežāres" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 62 574.00 44 483.00 12.01.2005 31.01.2006 Lēdurgas pagasta dome
Pāles pagasts, Limbažu rajons Pāles pagasta atkritumu izgāztuves "Čiekurkalni" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 62 574.00 44 483.00 11.01.2005 31.01.2006 Pāles pagasta padome
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves "Sigulda" (Silzemnieki) rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 287 198.00 213 475.00 10.07.2007 09.04.2008 Siguldas novada dome
Ķegums, Ogres rajons Ķeguma HES katlumājas rekonstrukcija (pārejot uz koksnes kurināmo) 1.1.4.1. Siltumapgādes sistēmu uzlabošana, samazinot sēra saturu kurināmajā 802 400.00 173 060.00 01.05.2007 31.05.2008 AS "Latvenergo"
Smārdes pagasts, Tukuma rajons Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Smārdes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 107 831.97 80 873.98 12.02.2007 11.02.2008 Smārdes pagasta padome
Kandavas novads, Tukuma rajons "Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas novada izglītības iestādē – Cēres pamatskolā". 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 169 093.00 126 819.75 24.01.2007 23.11.2007 Kandavas novada dome
Jūrmala Jūrmalas siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana pārejot no 4-cauruļu uz 2-cauruļu siltuma apgādes sistēmu 1.1.4.2. Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē 719 744.74 150 950.83 28.02.2007 27.11.2007 SIA "Jūrmalas siltums"