Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga A/S EF "Jauda" tehnoloģisko procesu modernizācija 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 874 702.00 265 533.10 08.03.2005 30.09.2005 EF Jauda
Rīga Piestātnes rekonstrukcija darba vides drošības uzlabošanai 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 534 613.00 301 294.35 03.03.2005 30.11.2005 Jaunmīlgrāvja ostas kompānija
Rīga Varas sakausējumu izstrādājumu ražotnes attīstība un paplašināšana 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 2 197 278.00 420 000.00 05.12.2006 05.12.2007 KMM Metāls
Salaspils lauku teritorija, Rīgas rajons Mobilas betona ražotnes izveide. 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 308 521.23 368 972.10 29.09.2006 29.03.2007 Baltijas Betonmix
Rīga Kravas autoriepu atjaunošanas ražošanas virziena uzsākšana. 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 246 961.81 84 960.74 24.11.2006 24.09.2007 JUVA
Tukums, Tukuma rajons Koka logu ražotnes izveide atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 269 759.90 412 146.84 29.08.2006 28.02.2007 MD
Stopiņu novads, Rīgas rajons Ražojošās struktūrvienības modernizācija un paplašināšana atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 635 263.89 207 481.61 01.09.2006 01.05.2007 Kronus
Rīga Tekstilizstrādājumu ražotnes izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 996 495.12 305 821.29 13.11.2006 13.07.2007 Ilija
Ventspils Dzelzbetona konstrukciju ražošanas procesa nodrošināšana atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības jomā SIA "Betonelements" 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 700 474.00 232 424.50 30.08.2006 30.08.2007 Betonelements
Ķekavas pagasts, Rīgas rajons Dzeramā ūdens, bezalkoholisko dzērienu un sulu iepildīšanas modernizācija atbilstoši standartiem 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 2 460 522.00 420 000.00 03.10.2006 03.12.2007 Gutta
Aglonas pagasts, Preiļu rajons Tekstilsizsrādājumu ražotnes izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 992 539.44 325 499.80 20.10.2006 20.04.2007 ZOTI
Jelgava, Jelgava Karstās iemērkšanas galvanizācijas rūpnīca. 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 899 680.65 264 116.28 25.09.2006 25.03.2008 Zn metālapstrāde
Rīga Pāļu pamatu izbūves iekārtas iegāde. 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 362 467.60 420 000.00 13.10.2006 13.12.2006 Tilts
Rīga A/s "Laima" ražošanas procesu pilnveidošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 540 646.96 288 826.93 13.10.2006 13.08.2007 Laima
Rīga AS "Staburadze" ražošanas procesu pilnveidošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 316 091.08 201 794.57 01.01.2007 01.02.2008 STABURADZE
Olaines pagasts, Rīgas rajons SIA "Baltic Zinc Technics" ražošanas tehnoloģisko iekārtu modernizācija atbilstoši ES standartu prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 1 866 932.82 420 000.00 02.01.2008 02.07.2008 Baltic Zinc Technics
Praulienas pagasts, Madonas rajons Dolomīta šķembu ražošanas procesa pilnveidošana atbilstoši standarta LVS EN 13242 "Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām"prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 381 703.38 76 443.85 04.10.2006 06.08.2007 DSG karjeri
Aglonas pagasts, Preiļu rajons Tekstilizstrādājumu ražotnes struktūrvienības izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 992 539.44 325 499.80 20.10.2006 20.04.2007 Rimako imports-eksports
Ogre, Ogres rajons Šūnu betona bloku ražotnes izveide 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 2 791 891.68 372 000.00 02.10.2006 02.10.2007 OGRES BŪVPLASTMASA
Stopiņu novads, Rīgas rajons Ražošanas modernizācija atbilstoši darba drošības prasībām 2.2.1.1. Investīcijas privātajā infrastruktūrā ražošanas procesu un produkcijas modernizēšanai 191 837.18 54 730.85 04.09.2006 01.05.2007 LANGO