Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Jaunas vakuuma iekārtas pilotmodeļa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 303 708.76 102 518.99 22.12.2005 31.08.2006 Sidrabe
Rīga Biznesa procesu pārvaldības nodrošināšanas sistēmas pilotmodeļu izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 593 898.00 150 000.00 08.09.2005 30.06.2006 Exigen Latvia
Rīga Jauna tipa akumulatora prototipa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 350 208.36 105 877.92 16.12.2005 31.01.2007 BATERGO
Rīga ReACT+ pārapdrošināšanas platformas izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 154 893.13 52 539.58 01.03.2006 01.03.2007 C.T.CO
Ogre, Ogres rajons Jaunas iespiedplašu testēšanas tehnoloģijas izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 417 630.18 129 693.96 15.02.2006 15.12.2007 Hanzas Elektronika
Rīga Jauno trikotāžas izstrādājumu un ar to saistīto tehnoloģiju izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 370 061.35 100 012.83 08.12.2006 10.09.2007 Rita
Rīga Jauna augsti tehnoloģiska produkta izstrāde: testa sistēma iekšhēmshēmu funkcionālai, digitālai testēšanai 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 91 551.48 27 801.83 03.08.2006 03.01.2007 Volburg
Rīga Apdrošināšanas sabiedrību polišu administrēšanu nodrošinoša programmatūras rīka "Nexum Apdrošināšanas Vadības Sistēma (AVS)" pilot modeļa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 398 569.56 138 253.34 29.06.2006 01.01.2008 Nexum Insurance Technologies
Rīga "SILIKONS". Silikona izstrādājumu izgatavošanas jaunās tehnoloģijas attīstība uzņēmumā A/S "Baltijas Gumijas Fabrika". 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 117 439.67 36 883.37 28.12.2006 28.12.2007 Baltijas Gumijas Fabrika
Ogre, Ogres rajons Impulsu tipa akumulatoru formēšanas iekārtu sistēmas izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 388 763.87 15 000.00 15.12.2006 16.07.2007 APPLIED ELECTRONICS LABS
Rīga Produkta "eLeasing Pro" izstrāde līzinga uzņēmumu darbības automatizācijai 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 289 681.87 12 955.98 23.11.2006 24.12.2007 Sia "Data Pro"
Rīga Jaunas, progresīvas putubetona tehnoloģijas izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 285 294.00 83 405.00 21.12.2006 23.04.2007 E LĀDE
Rīga Reaktora pilotiekārta inovatīvu produktu sintēzei no atjaunojamām izejvielām 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 44 675.40 14 145.88 01.01.2007 02.07.2007 Ritols
Rīga Fluorimetra iekārtas pilotmodelis 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 131 873.61 38 406.15 27.12.2006 27.12.2007 BIOTECHNOMICA
Siguldas pagasts, Rīgas rajons Mobilā gaisa tuneļa prototipa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 399 998.00 116 666.67 01.01.2007 01.06.2007 Aerodium
Kauguru pagasts, Valmieras rajons Vieglas konstrukcijas mājas prototipa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 211 125.51 66 839.71 21.12.2006 21.03.2007 MCP
Rīga Elektroniska elektrosadales transfomatora pilotprojekta izveide 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 197 634.08 67 821.26 13.12.2006 13.07.2007 Innovia
Rīga Jauna 18 GHz frekvences sinhronās digitālās hierarhijas radio izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 388 236.68 116 666.67 01.01.2007 01.06.2007 SAF Tehnika
Rīga Jaunu komponenšu izstrāde programmproduktā "ePortfelis" 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 201 807.94 60 464.09 21.12.2006 21.11.2007 Sia "RIX Technologies"
Rīga Horizontālās nepārtrauktās metālu liešanas iekārtas pilotmodelis 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 409 209.46 116 666.67 21.12.2006 21.12.2007 KMM Metāls