Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Rīga Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēkas telpu renovācija un aprīkojums 1.4.5. Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām) 199 711.00 159 769.00 29.11.2004 31.07.2006 Latvijas Jūras akadēmija
Rīga Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Rīgas reģionā 1.4.6.1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 1 701 444.00 1 048 972.00 22.12.2004 21.05.2007 Rīgas domes Labklājības departaments
Limbažu rajons Specializēto darbnīcu izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Limbažu rajona pansionātā ''Urga'', darba terapijas un rehabilitācijas centrā ''Vīķi'' un pansionātā ''Pēterupe'' 1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 124 789.00 99 831.00 01.12.2005 30.11.2006 Limbažu rajona padome
Valka, Valkas rajons Nepieciešamās infrastruktūras izveide Vidzemes reģiona invalīdu mācību centra un Valkas pilsētas invalīdu dienas centra atvēršanai 1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 146 020.90 99 265.55 01.05.2006 31.10.2006 BUTS
Vairākas īstenošanas vietas ''LNS - otrās mājas'' 1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 105 499.07 84 399.25 01.12.2005 28.02.2007 Latvijas Nedzirdīgo savienība
Rīga Dienas aprūpes centra pensijas vecuma personām ar demenci izveide Rīgā 1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 81 724.00 65 379.20 01.01.2006 30.04.2007 Rīgas Zemgales priekšpilsētas Sociālais dienests
Jūrmala Sociālās infrastruktūras attīstība invalīdu darbspēju un profesionālo iemaņu attīstībai 1.4.6.2. Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība 109 879.12 87 903.30 01.11.2005 31.08.2006 Sociālās integrācijas centrs
Rīga Tehnisko palīglīdzekļu datu bāzu tīkla izveide un tehniskā nodrošināšana 1.4.7. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai 27 874.71 21 600.00 09.11.2004 30.09.2005 Tehnisko palīglīdzekļu centrs
Rīga Invaliditātes informatīvās sistēmas izveide 1.4.7. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsts sociālo pakalpojumu sistēmas administratīvajām institūcijām vienotas datu bāzes par invalīdiem izveidošanai 133 000.00 106 400.00 09.11.2004 08.11.2006 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Rīga NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana 1.4.8. Darba tirgus institūciju pilnveidošana 2 454 500.00 1 840 875.00 30.11.2004 28.02.2007 Nodarbinātības valsts aģentūra
Rīga Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība 1.4.8. Darba tirgus institūciju pilnveidošana 255 800.00 191 850.00 03.12.2004 02.03.2007 Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra
Rīga Elektroniskās vārdnīcas pilotmodeļa izstrāde Baltijas valstu- ES valstu valodām ar automatizētās tulkošanas elementiem 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 395 398.00 126 555.45 25.01.2005 31.07.2006 Tilde
Rīga Tehnoloģisko procesu izstrāde krāsu iegūšanai ar samazinātu gaistošo organisko savienojumu daudzumu 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 103 451.00 35 742.70 17.01.2005 31.07.2006 Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Mālpils pagasts, Rīgas rajons Paaugstinātas stiprības montētu krēsla kāju izgatavošanas tehnoloģiju izstrāde SIA "Laiko" 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 57 691.17 19 908.00 13.04.2005 31.01.2006 LAIKO
Rīga Jauna veida apavu izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 127 286.20 39 273.50 15.06.2005 31.05.2006 Baltijas Apavu Fabrika
Rīga Jaunā modema izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 353 797.06 119 662.32 07.07.2005 28.02.2006 SAF Tehnika
Rīga Jauna tipa tembra regulatora pilotmodeļa izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 80 360.00 24 220.00 02.09.2005 31.01.2006 REAL SOUND LAB
Rīga Imūnfermentatīvās analīzes laboratorijas instrumentu komplekta pilotmodelis 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 243 462.90 75 638.96 02.08.2005 30.06.2007 Biosan
Rīga Maksājumu karšu pieņemšanas datu apstrādi nodrošinoša programmatūras produkta TietoEnator Card Solution/Acquiring izstrāde 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 289 547.00 27 508.73 15.08.2005 28.04.2006 TietoEnator
Rīga Jaunas polipropilēna iepakojuma izgatavošanas tehnoloģijas un ar to saistīto koreksu pilotmodeļu izstrādāšana 2.1.2. Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai 268 086.17 83 623.75 16.12.2005 31.08.2006 IRF "LANGA" SIA