Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Latgale, Latgale Publisko piekļuves punktu tīkla izveide Latvijas reģionos 1.3.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība 480 980.53 231 153.45 01.07.2006 31.12.2007 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Latvija Platjoslu sakaru infrastruktūras attīstība lauku apvidos 1.3.3. Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus 4 754 856.41 3 022 154.50 11.08.2006 31.08.2008 LR Satiksmes ministrija
Olaine, Rīgas rajons Primārās veselības aprūpes pieejamības un efektivitātes paaugstināšana Olaines veselības centrā 1.4.1. Primārās veselības aprūpes infrastruktūras (PVA) un aprīkojuma uzlabošana 121 080.00 80 000.00 14.01.2005 30.08.2006 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olaines Veselības centrs"
Rīga Neatliekamās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā "Gaiļezers" 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 4 003 702.00 1 300 000.00 14.01.2005 31.12.2007 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"
Rīga Neatliekamās palīdzības pieejamības nodrošināšana Rīgas 1.slimnīcā 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 355 811.50 284 238.00 14.01.2005 29.09.2006 Pašvaldības bezpeļņas organizācija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1.slimnīca”
Rīga Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļas attīstība 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 1 038 271.00 625 968.00 10.01.2005 31.01.2006 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Rīga Neatliekamās medicīnas centra izveide Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 1 455 459.00 931 200.00 14.01.2005 31.01.2006 Valsts akciju sabiedrība "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
Rīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta brigāžu izveide reģionālajos vadības un dispečeru centros 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 1 000 000.00 750 000.00 14.01.2005 31.12.2005 Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs
Rīga Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošana „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimnīcā Juglas ielā 20 1.4.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana 420 000.00 315 000.00 16.04.2007 15.08.2008 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Mālpils pagasts, Rīgas rajons Mālpils profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu renovācija un aprīkojuma modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 90 000.00 70 000.00 19.06.2006 31.10.2006 Rīgas rajona padome
Kandava, Tukuma rajons Mācību aprīkojuma modernizācija Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā izglītības programmās "Autotransports" un "Elektromontāža un elektromehānika" un mācību telpu renovācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 158 090.00 126 472.00 08.11.2004 31.10.2006 Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums
Ogre, Ogres rajons Ogres Amatniecības vidusskolas konditoru mācību darbnīcas renovācija un aprīkojuma modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 122 000.00 97 600.00 12.07.2005 31.12.2006 Ogres Amatniecības vidusskola
Limbaži, Limbažu rajons Galdnieku darbnīcas renovācija un tehnoloģisko iekārtu modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 133 000.00 106 400.00 22.08.2005 31.12.2006 Limbažu 18.arodvidusskola
Rīga Rīgas Valsts tehnikuma Autocentra renovācija un materiāli tehniskās bāzes modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 163 605.00 130 884.00 17.11.2004 30.06.2006 Rīgas Valsts tehnikums
Rīga Rīgas Būvamatniecības vidusskolas (RBV) būvniecības praktiskās apmācības aprīkojuma modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 68 000.00 54 400.00 07.06.2006 06.05.2007 Rīgas Būvamatniecības vidusskola
Vangaži, Rīgas rajons Pedagoģiskās korekcijas grupu metālapstrādes programmas praktiskās apmācības darbnīcu iekārtu un materiāli tehniskās bāzes un darba vides modernizācija 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 99 755.00 79 804.00 05.11.2004 31.03.2006 Vangažu arodskola
Rīga Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas renovācija un aprīkojuma modernizācija izglītības kvalitātes paaugstināšanai 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 150 000.00 120 000.00 05.11.2004 30.09.2005 Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola
Rīga Šuvēju un šūto izstrādājumu izgatavotāju apmācības programmu infrastruktūras renovācija Rīgas Purvciema amatu skolā 1.4.4. Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija 171 100.00 136 880.00 05.11.2004 31.01.2007 Rīgas Purvciema amatu skola
Rīga RTU telpu renovācijas pasākumi un studiju vietu modernizācija inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā 1.4.5. Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām) 2 037 136.00 1 629 709.00 22.11.2004 21.05.2007 Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga Dabas zinātņu studiju infrastruktūras attīstība Latvijas Universitātē 1.4.5. Augstākās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mūsdienīgām apmācības iekārtām, tehniku un lieldatoru tīkliem, kā arī ēku renovācija (ieskaitot pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām) 1 568 000.00 974 400.00 29.11.2004 30.09.2006 Latvijas Universitāte