Īstenošanas vieta Nosaukums Aktivitātes nosaukums Kopējās izmaksas, LVL ES finansējums, LVL Sākuma datums Beigu datums Struktūrfondu finansējuma saņēmējs
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons Ūdenssaimniecības attīstība Krimuldas pagasta Raganas, Inciema un Sunīšu ciemos 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 954 179.00 607 294.00 09.12.2005 31.12.2007 Krimuldas pagasta padome
Viļķenes pagasts, Limbažu rajons Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 459 366.00 293 757.00 03.01.2006 02.11.2007 Viļķenes pagasta padome
Mārupes pagasts, Rīgas rajons Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 82 272.00 52 292.00 21.12.2004 30.06.2005 Mārupes pagasta padome
Umurgas pagasts, Limbažu rajons Ūdenssaimniecības attīstība Umurgas pagasta Umurgas ciemā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 250 519.00 158 595.00 16.08.2005 30.06.2006 Umurgas pagasta padome
Kandavas novads, Tukuma rajons Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 231 890.00 144 333.00 19.08.2005 30.09.2006 Kandavas novada dome
Liepupes pagasts, Limbažu rajons Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Tūjas ciemā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 146 394.00 90 399.00 19.08.2005 30.06.2006 Liepupes pagasta padome
Irlavas pagasts, Tukuma rajons Ūdenssaimniecības attīstība Irlavas pagasta Irlavas ciemā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 396 040.00 245 013.00 23.08.2005 30.06.2007 Irlavas pagasta padome
Staicele, Limbažu rajons Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 70 379.00 39 245.00 04.08.2005 04.07.2007 Staiceles pilsētas dome
Salacgrīva ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos 1.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 1 181 203.00 720 085.00 02.12.2005 31.12.2007 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
Limbaži, Limbažu rajons Dalīto bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšanas punkta izveide un nepieciešamā aprīkojuma iegāde Limbažos 1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide 127 063.68 95 297.76 29.01.2007 30.10.2007 Limbažu muzejs
Rīga Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide 1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide 625 000.00 468 750.00 25.01.2007 24.01.2008 Rīgas Dome
Aloja ar lauku teritoriju, Limbažu rajons Dalītās atkritumu vākšanas punkta (kompostēšanas laukuma) izveide Alojā 1.1.2. Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide 71 157.23 53 367.92 26.02.2007 25.11.2007 Alojas pilsētas dome
Limbaži, Limbažu rajons Limbažu pilsētas atkritumu azgāztuves "Limbaži rekultivācija" 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 218 648.00 163 986.00 04.10.2005 30.11.2006 Limbažu muzejs
Meņģeles pagasts, Ogres rajons Meņģeles pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Tiesaskalns” rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 45 694.00 25 327.00 18.10.2006 31.03.2007 Meņģeles pagasta padome
Mores pagasts, Rīgas rajons Siguldas novada atkritumu izgāztuves „Kaļļi” rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 32 627.00 24 469.00 14.02.2006 31.12.2006 Siguldas novada dome
Vidrižu pagasts, Limbažu rajons Limbažu rajona Vidrižu pagasta atkritumu izgāztuves “Izgāztuve” rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 66 628.00 46 652.00 29.12.2005 30.09.2006 Vidrižu pagasta padome
Ķeipenes pagasts, Ogres rajons Ķeipenes pagasta sadzīves atkritumu izgāztuves “Grantskalni” rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 43 964.00 29 383.00 05.10.2006 04.10.2007 Ķeipenes pagasta padome
Brīvzemnieku pagasts, Limbažu rajons Brīvzemnieku pagasta atkritumu izgāztuves "Ozoli" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 30 246.00 22 683.00 19.10.2005 31.12.2006 Brīvzemnieku pagasta padome
Ropažu novads, Rīgas rajons Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Kangari" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 158 960.00 119 220.00 02.11.2005 30.09.2006 Ropažu pagasta padome
Ropažu novads, Rīgas rajons Ādažu pagasta atkritumu izgāztuves "Utupurva" rekultivācija 1.1.3. Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija 225 000.00 168 750.00 10.10.2005 09.03.2007 Ādažu pagasta padome