Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • NOVEMBRIS, 2017

  Laika posmā no 2017. gada 6. līdz 8. novembrim Kadisā, Spānijā tikās projekta: “Greens” partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu. Sanāksmes laikā katrs no partneriem iepazīstināja ar līdz šim īstenotajām projekta aktivitātēm – sniegto atbalstu iepirkuma speciālistiem īstenot zaļo publisko iepirkumu, organizētajām apmācībām un apaļā galda diskusijām, kā arī sagatavotajiem materiāliem.
   

   

  OKTOBRIS, 2017

   

  Notikusi sestā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”.

   

  2017. gada 26. oktobrī GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

  Sanāksmes tēma bija – Atbalsta rīki iepirkuma speciālistiem īstenojot Zaļo publisko iepirkumu.

  Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar rīkiem, materiāliem, dokumentiem, kas sagatavoti dažādu projektu ietvaros iepirkumu speciālistu atbalstam Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanā. Sanāksmes laikā bija iespēja arī iepazīties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras veiksmīgi īstenoto sadarbību ar uzņēmējiem energoefektivitātes un aprites ekonomikas jautājumos.

  Prezentācijas:

   

  A.Penčura: “Zaļie publiskie iepirkumi resursu efektīvai reģionālai izaugsmei”

  Z.Bilzena: “Aprites ekonomikas iepirkumu kritēriji skolu un pirmskolas izglītības iestāžu iepirkumos” 

  J.Simanovska: “Kā ar zaļo publisko iepirkumu var samazināt pārtikas atkritumus skolā”

  G.Cekule: “Energoefektivitātes pakalpojumu iepirkums un Energoefektivitātes pakalpojumu pakalpojuma līgums Latvijas pašvaldībām”

  L.Ābola: “Veiksmīga sadarbības nosacījumi ar uzņēmējiem” 

  D.Freimane: “ES programma “Skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu” 

            

            

  2017. gada 26. oktobrī, sestās Zaļā iepirkuma darba grupas sanāksmes video.

   

  Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”  starptautiskā projekta „GreenS” ietvaros 2017. gada 19. oktobrī izstādes “Vide un Enerģija” laikā organizēja informatīvo pasākumu par Zaļo publisko iepirkumu. Izstādes apmeklētājiem visas dienas laikā bija iespēja saņemt praktiskas konsultācijas Zaļā publiskā iepirkuma jautājumos kā arī atsevišķā prezentāciju sesijā uzzināt par projekta laikā sagatavotajiem materiāliem iepirkumu veicējiem, izmaiņām likumdošanā kā arī piemēriem no būvniecības un transporta iepirkumiem.

            

   
   
  Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru ciklu reģionos par Zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos
   
  Lai mazinātu ietekmi uz vidi un veicinātu videi draudzīgu preču un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, 2017. gadā Latvijas normatīvajā regulējumā stājušās spēkā būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu jomā, ietverot zaļā iepirkuma principus.
   
  Lai sniegtu atbalstu pašvaldību iepirkumu speciālistiem un uzņēmējiem Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanā un skaidrotu 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu ”Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (ZPI noteikumi) piemērošanu, Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizē semināru ciklu “Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.
   
  Semināru apmeklētāji varēs iepazīties ar metodiskiem materiāliem, biežāk uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm tiesību aktu piemērošanā, kā arī tematiskajās sesijās padziļināti diskutēt par ZPI piemērošanu pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, būvniecības, kā arī apgaismojuma ierīkošanas iepirkumos.
   
  Kopā plānoti 5 semināri dažādās Latvijas pilsētās. Semināros aicināti piedalīties valsts un pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā.
  Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, semināram lūdzu reģistrēties šeit.
   
  Plānotie semināri:
  · 11. oktobrī, Jaunjelgavā;
  · 25. oktobrī, Pāvilostā;
  · 1. novembrī, Balvos;
  · 2. novembrī, Smiltenē;
  · 13. novembrī, Rīgā.
    
  Papildu informāciju var meklēt VARAM tīmekļa vietnē šeit  vai rakstot uz e-pasta adresi zpi@varam.gov.lv
   

  JŪNIJS, 2017

  Notikusi piektā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Labās prakses piemēri ieviešot Zaļo publisko iepirkumu”.

  2017. gada 31. maiijā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un pašvaldību pārstāvji, kas ikdienā strādā ar iepirkuma jautājumiem.

  Sanāksmes tēma bija īstenotie zaļā publiskā iepirkuma piemēri no valsts un pašvaldības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar piemēriem saistībā ar īstenotiem iepirkumiem būvniecībā, transportā, pārtikas produktu iegādē un ielu apgaismojumā.

  A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem – tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kas ir saskaņoti ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kā arī Latvijas pašvaldību savienību.

  J.Brizga, Rīgas plānošanas reģiona GreenS projekta eksperts, detalizēti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar izstrādātajiem tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

  E.Riekstiņa, Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” projekta GreenS koordinatore prezentēja SIA “Rīgas satiksmes” zaļos kritērijus atklātā konkursa nolikumā “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”.  Pārstāve iepazīstināja ar zaļajiem kritērijiem, kādi ir tikuši iekļauti 4 lotēs: Vieglās pasažieru automašīnas; kravas furgonu, kravas – pasažieru un pasažieru pārvadājumu automašīnas; apvidus un kravas furgonu automašīnas ar kopējo masu līdz 3,5 t; pasažieru pārvadājumu automašīnas.

  Ē. Vītols, “BIM Solutions” valdes priekšsēdētājs, “LatBIM” Biedrs; D. Šīraks, “LatBim” valdes loceklis; S. Djubina, “LatBim” valdes loceklis prezentēja būvniecības informācijas modelēšanas programmas (BIM), Latvijas pieredzi.

  I.Cipruse, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, iepirkumu nodaļas vadītāja prezentēja iepirkumu, kas tika realizēts 2016. gadā 150 pirmskolas izglītības  iestāžu un 11 speciālu izglītības iestāžu  pārtikas produktu piegādei.  Iepirkums tika dalīts 4 lotēs un  balstoties uz gūtu pieredzi iepriekšējos gados, izglītības iestādēm pašlaik tiek piedāvāti standartizēti dokumentu paraugi patstāvīgu iepirkumu veikšanai.

  A.Rācenis, Bauskas novada pašvaldība, iepirkumu nodaļas vadītājs iepazīstināja ar iepirkumu logu, durvju iegādei baseinam un sporta hallei ar mērķi uzlabot ēku energoefektivitātēs rādītājus.

            

  Prezentācijas:

  J.Brizga: Zaļā publiskā iepirkuma sagataves – apgaismojums; IT preces; transportlīdzekļi

  E.Riesktiņa: SIA “Rīgas satiksme” zaļie kritēriji atklāta konkursa nolikumā „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi”

  I.Cipruse: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētie pārtikas produktu piegādes iepirkumi izglītības iestādēm

  A.Rācenis: Bauskas novada pašvaldības zaļie iepirkumi

  JŪNIJS, 2017

  Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”  starptautiskā projekta „GreenS”  ietvaros ir sagatavojuši zaļo publisko iepirkumu tehniskos dokumentus, kas domāti iepirkumu speciālistiem iepirkumu organizēšanas atbalstīšanai. Dokumentos ir konkrēti zaļie kritēriji iepirkumiem, kā arī metodiskie norādījumi vērtēšanai zemāk minētajām produktu grupām. Dokumenti paredzēti, lai atvieglotu iepirkuma speciālistu darbu, sagatavojot iepirkuma dokumentus.

  1. Gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai. (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
  2. Datori un datorekrāni ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji);
  3. Transportlīdzekļi ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. (Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji).

  Dokumenti ir brīvi lietojami un dokumentus var pielāgot atbilstoši katra iepirkuma specifikai. Dokumentus izmantojot nav jāiekļauj atsauce uz projektu.

   

  JŪNIJS, 2017

  Laika posmā no 2017. gada 15. jūnijam līdz 18. jūnijam Lulā, Zviedrijā tikās projekta: “Greens” partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu. Sanāksmes laikā partneri dalījā pieredzē saistībā ar Zaļā Publiksa iepirkumu ieviešanu katrā no valstīm un diskutēja par plānotājām projekta aktivitātēm.

  MARTS, 2017

  Notikusi ceturtā GreenS sanāksme ar ekspertiem: “Latvijas nevalstisko organizāciju iesaiste zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā”.

  2017. gada 22. martā GreenS projekta ietvaros Rīgas Domē tikās nozares eksperti un dažādu nevalstisko organizāciju (turpmāk NVO) pārstāvji. Šoreiz sanāksmes tēmas bija saistīta ar NVO lomu, veicinot zaļā publiskā iepirkuma īstenošanu (turpmāk ZPI) kā arī iepazīstināšana ar GreenS projekta jaunumiem. Dažādu NVO pārstāvji prezentēja vides apziņu veicinošas akcijas, iniciatīvas un pakalpojumus; piemērus zaļajam publiskajam iepirkumam ēdināšanā; elektroenerģijas sertificēšanu, kā arī valsts iestāžu plānus attiecībā uz ZPI ieviešanu 2017.gadā.   

  A.Zučika, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve no GreenS projekta, atklāja pasākumu, iepazīstinot ar GreenS projekta aktuālajiem rezultātiem - tehniskajiem nolikumiem un vērtēšanas kritērijiem 3 produktu grupās: transports; datori un datorekrāni; gaismas ķermeņi ielu apgaismošanai, kā arī ar tiešsaistes kataloga veidošanas gaitu.

  J.Simanovska, Ekodizaina kompetences centra valdes priekšsēdētāja, prezentēja nevalstisko organizācijas lomu zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā. Eksperte uzsvēra, ka NVO sektors ir spējīgs piedāvāt pakalpojumus ZPI ieviešanā, bet pakalpojuma ņēmējs nav gatavs maksāt par to. Tāpat viņa arī uzsvēra, ka pārmaiņas likumdošanā ir tas, kas piespiež pašvaldības meklēt NVO ekspertu konsultācijas un atbalstu.

  E.Rudzīte, Ikšķiles brīvā skolas administratīvā vadītāja, iepazīstināja ar Ikšķiles skolas piemēru, īstenojot veģetāro ēdināšanu skolā. Pārstāve sniedza ieskatu skolas darbības principos, kā arī  aktivitātēs, kas saistītas ar veģetārās ēdināšanas skolā nodrošināšanu, izejot no valstī pastāvošās likumdošanas..

  I.Neimane, Tukuma pašvaldības projekta: “Foodlinks” koordinatore, balstoties uz projekta īstenošanas laikā gūto pieredzi, vērsa sanāksmes klātesošo uzmanību un pilsonisko iniciatīvu ietekmi iepirkumu procedūru uzlabošanā. Eksperte uzsvēra trīs lietas, lai nodrošinātu  kvalitatīva un inovatīva rezultāta sagatavošanu pašvaldībās:

   - pieredze un zināšanu apmaiņa;
   - pašvaldību gatavība pielietot zināšanas;
   - visu iesaistīto pušu apzināšana un iesaiste.
   

  A.Jansons, Homo Ecos vadītājs, stāstīja par biedrības pakalpojumu sniegt konsultācijas festivāliem un pasākumiem, lai tie atbilstu zaļo festivālu konceptam, kā piemērus minot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un amatniecības pasākumu Brīvdabas muzejā. Eksperts sniedza  papildus ieskatu arī par festivāla Komēta organizatoru pieredzi  - veģetārā ēdināšana; vienreizējo trauku lietošanas aizliegums; alternatīvās enerģijas izmantošana.  A.Jansons arī uzsvēra, ka liela loma paradumu maiņai un labās prakses pārņemšanai ir tas, ka valsts rāda piemēru, savā ikdienā īstenojot  zaļās iniciatīvas.

  O. Balcers, EKOenerģijas zīmola koordinators Latvijā, detalizēti prezentēja  elektroenerģijas sertificēšanas un ekosertificēšanas sistēmas, kā arī zīmola EKOenerģija izveidi un lietošanas praksi.  Eksperts raisīja diskusiju ar klātesošajiem, vai NVO būtu jānodarbojas ar komercprojektiem, kā arī minēja  piemēru, kā  iegūtā nauda no ekoenerģijas tiek izmantota dabas sakopšanas iniciatīvās.

  M. Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, klātesošos iepazīstināja ar Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanas aktivitātēm 2017. gadā. Klātesošajiem tika sniegts detalizēts ieskats  aktuālajā situācija saistībā ar publiskā iepirkuma likumdošanas izmaiņām, kā arī ieceri līdz 2020. gadam sasniegt 40% iepirkumu atbilstību ZPI kritērijiem.

  Prezentācijas: 

   
       
   
       

  FEBRUĀRIS, 2017

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavojusi animētus un pieredzes stāstu video, kas skaidro zaļā iepirkuma galvenos pamatprincipus, ieguvumus, kā arī iepazīstina ar pieredzes stāstiem.

  • Zaļā iepirkuma pieredzes stāsti.

  https://www.youtube.com/watch?v=Co7joHwYtjk

  • Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

  https://www.youtube.com/watch?v=UxNwzaGJFLI

  • Zaļais publiskais iepirkums

  https://www.youtube.com/watch?v=Wu9Us4VaoCM

   

  JANVĀRIS, 2017

  2016. gada nogalē, turpinot 2015. gadā iesākto praksi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbībā ar projektu “GreenS”, Rīgas plānošanas reģionu, Rīgas enerģētikas aģentūru un Baltijas vides foruma īstenoto projektu „NonHazCity”, Latvijas reģionos rīkoja bezmaksas semināru ciklu „Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.

  Semināros ikviens varēja iegūt praktisku ieskatu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI kritēriju izstrādē.

  Kopumā notika 10 reģionālie semināri dažādās Latvijas vietās – Bauskā, Dobelē, Ludzā, Daugavpilī, Valmierā, Madonā, Liepājā, Ventspilī, Mārupē un Rīgā – un tajos piedalījās vairāk nekā 400 iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji.

  VARAM tīmekļa vietnē pieejamas semināru prezentācijas, kā arī iespēja noskatīties Rīgas semināru videoierakstā:

  (http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=21001)

   

  NOVEMBRIS, 2016

  Laika posmā no 2016. gada 30. novembra līdz 1. decembrim Nikosijā, Kiprā tikās projekta: “Greens” partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, prezentētu sasniegtos rezultātus un plānotās aktivitātes. Vizītes noslēgumā partneri apmeklēja Alonas un Polystipos pašvaldības, kur iepazinās ar realizēto ielu apgaismojuma renovācijas projektu.  Projekta laikā ir uzstādīti 100% LED.

   

  OKTOBRIS, 2016

  Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru ciklu reģionos par Zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos

  Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunumiem tiesību aktu un metodisko materiālu izstrādē, iegūt pieredzi zaļā iepirkuma piemērošanā un kopīgi ar ekspertiem izstrādāt iepirkumu dokumentāciju.

  Kopā plānoti 10 reģionālie semināri dažādas Latvijas pilsētās. Katrā pasākumā semināru praktiskā nodarbība būs atšķirīga un veltīta kādai no prioritārajām nozarēm: pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu, iekštelpu un āra apgaismojuma, tīrīšanas līdzekļu un būvdarbu iepirkumiem. 

  Semināros aicināti piedalīties pašvaldību un to institūciju iepirkumu speciālisti, uzņēmumu un dažādu organizāciju pārstāvji, kā arī uzņēmēji, kuri saredz iespēju attīstīt piedāvājumu ZPI jomā. 

  Dalība semināros ir bez maksas. Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, semināram lūgums reģistrēties šeit. Tāpat arī informējam, ka reģistrācijas noslēdzas trīs darba dienas pirms konkrētā semināra.

  Plānotie semināri:

  ·         26. oktobrī Bauskā, Bauskas novada domē 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

  ·         2. novembrī Ludzā, Ludzas Tautas namā, Stacijas ielā 41, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

  ·         3. novembrī Daugavpils, Daugavpils pilsētas domē konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

  ·         9. novembrī Valmierā, Valmieras Kultūras centrā 3.stāva zālē, Rīga ielā 10, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

  ·         15. novembrī Liepājā, Liepājas pilsētas domē Lielajā zālē,  Rožu ielā 6, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi;

  ·         23. novembrī Madonā, Madonas novada pašvaldības ēkā 3.stāva zālē, Saieta laukumā 1, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi;

  ·         30. novembrī Dobelē, Dobeles novada pašvaldībā 3.stāva lielajā zālē, Brīvības ielā 15, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

  ·         6. decembrī Ventspilī, Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums;

  ·         14. decembrī Mārupē, Mārupes novada Domes Kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un ēdināšanas pakalpojumi;

  ·         15.decembrī Rīgā, Rīga domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, praktisko darbu tēmas – būvniecība, apgaismojums.

  ZPI mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas rada ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās.

  ZPI iepirkumā tiek izmantots vismaz viens ZPI kritērijs un tas veido vismaz 5% finansiālā izteiksmē no kopējās līguma summas. Latvija ir apņēmusies līdz 2017.gadam sasniegt mērķi, kas paredz, ka ZPI kritēriji tiks iekļauti 30% publisko iepirkumu.

  Sīkāka informācija par semināriem šeit

  Lai iegūtu papildus informāciju, rakstiet savu jautājumu uz e-pasta adresi zpi@varam.gov.lv.

  *Semināru cikls “Zaļā iepirkuma piemērošana pašvaldību publiskajos iepirkumos”.

   

  SEPTEMBRIS, 2016

  Pirmais starptautiskais vebinārs par zaļo publisko iepirkumu

  Rīgas Plānošanas Reģions un Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas Latvijā ievieš starptautisko projektu “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām” (GreenS), aicina visus interesentus 2016.gada 14.septembrī tiešsaistē skatīt GreenS projekta pirmo starptautisko vebināru, kas būs veltīts zaļā publiskā iepirkuma ieviešanas veicināšanai.

  Katrs projekta partneris ir apveltīts ar sev raksturīgu pieredzi zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā. Tomēr daudzos gadījumos dažādas valstis saskaras ar tām pašām problēmām, bet atrod dažādus risinājumus. Reizi pusgadā nodrošināt zināšanu nodošanu par labiem piemēriem un inovatīviem risinājumiem zaļā publiskā iepirkuma jomā ir  starptautiskā projekta GreenS piecu vebināru cikla uzdevums, kur pirmajā reizē tiks apskatīts:

  - Projektā veiktās salīdzinošās analīzes rezultāti par valsts un pašvaldību vajadzībām zaļā publiskā iepirkuma jomā un labās prakses piemēriem;

  - Pieredze, labā prakse, problēmas, īstenojot Kipras Nacionālo zaļā publiskā iepirkuma stratēģiju;

  - Pieredze un labā prakse Latvijā, īstenojot starptautiskā projekta PRIMES aktivitātes.

  Starptautiskais vebinārs ir iespēja piedalīties vietējo, reģionālo pašvaldību un valsts iestāžu institūcijām, kā arī jebkuram komersantam un ieinteresētajai personai zaļā publiskā iepirkuma veicināšanā. Dalību vebinārā var pieteikt līdz 12.septembrim: https://goo.gl/forms/y1WnRqlJbLhGFrSA2

  Vebinārs tiek rīkots angļu valodā bez sinhronās tulkošanas.

  Dienaskārtību angļu valodā skatīt šeit.

   

  JŪNIJS, 2016

  Laika posmā no 2016. gada 28. jūnijam līdz 29. jūnijam Rīgā, Latvijā tikās projekta: “Greens” partneri, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu. Sanāksmes laikā partneri dalījā pieredzē saistībā ar Zaļā Publiksa iepirkumu ieviešanu katrā no valstīm un diskutēja par plānotājām projekta aktivitātēm.

   

  JŪNIJS, 2016
  Notikusi otrā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem
  21.06.2016
   
  Pērn valsts un pašvaldības rīkotajos iepirkumos visvairāk Zaļā publiskā iepirkuma kritēriji tikuši piemēroti divās produktu grupās - konkursos par pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem (76% gadījumos) un transporta iegādi (79% gadījumos).
   
  Kopumā Latvijā uzņēmējiem šobrīd tikai veidojas izpratne par videi draudzīgu produktu un pakalpojumu noieta potenciālu un tie ļoti pakāpeniski pārorientējas uz atbilstoša piedāvājuma attīstīšanu. To Rīgas plānošanas reģiona projekta “GreenS” rīkotajā sanāksmē ar uzņēmējiem atzina dažādu jomu eksperti, kas piedalījās diskusijā par Latvijas uzņēmumu kapacitāti nodrošināt Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošus produktus.
   
  Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, šī sanāksme ir solis, lai iegūtu labās prakses piemērus, kas ļautu uzņēmējos veidot labāku izpratni par Zaļā publiskā iepirkuma sniegtajām iespējām nākotnē publiskajos iepirkumos. Turklāt projekta “GreenS” ietvaros plānots izstrādāt vadlīnijas Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošanai konkursos, kā arī izveidot vienotu tiešsaistes datubāzi ar videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem.
   
  Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, atzina, ka bez valsts politiskā atbalsta būs grūti sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju aktīvu iekļaušanu publiskajos iepirkumos. Veiksmīgs piemērs ir Zemkopības ministrijas aktīva rīcība, iekļaujot normatīvajos aktos kā obligātu pārtikas konkursu prasību zaļo ieprikumu kritērijus. Pateicoties tam, jau šobrīd ¾ iepirkumu šajā jomā tiek veikti, balstoties uz šo principu. Tiesa, svarīgi ir sakārtot zemākās cenas jautājumu, jo tas šobrīd attur uzņēmējus paplašināt produkcijas klāstu, savukārt pašvaldības piemērot kritērijus, jo videi draudzīgāki risinājumi nebūt nenozīmē lētākais pretendents.
   
  Jau vairākus gadus Latvijā darbojas Zaļo tehnoloģiju inkubators, kas ir vienīgais Baltijā un izveidots, lai veicinātu inovāciju rašanos zaļo tehnoloģiju jomā. Tā pārstāvis Matīss Neimanis atzsīst, ka kopš inkubatora darbības uzsākšanas, ir palīdzēts īstenot 81 idejas un līdz nākamā gada vasarai plānots palīdzēt uzņemt inkubatorā vēl 72 projektus videi draudzīgo tehnoloģiju jomā. Viņaprāt, ir daudzas labas un drosmīgas idejas, piemēram, kaņepju bloka mājas, Bindio aplikācija riteņu novietošanai, skrejriteņi Rīgas centram, līmviela “Saproglue”, kas izmanto videi draudzīgo sapropeli.
   
  Dzelzbetona konstrukciju ražotājs “Skonto Prefab” diskusijas laikā atzina, ka uzņēmums nopietni pievērsās vides tēmai pēc eksporta attīstīšanas uz Skandināviju, kur, lai piedalītos publiskos iepirkumos, svarīgs nosacījums bija vides deklarācijas, kas apstiprina produkta izcelsmi un izejvielu atbilstību stingrām vides prasībām.
   
            
   
  Savukārt AS “Spodrība” pārstāve A.Breidaka atzīst, ka Latvijā “zaļā domāšana” pēdējos gados strauji attīstās. Uzņēmuma Eco produkcijas īpatsvars  ik gadu pieaug vidēji par 75 – 80%. Uzņēmums ir viens no ražotājiem, kas ar saviem eko produktiem un zaļo domāšanu pievērš sabiedrības uzmanību ekoloģiskam dzīvesveidam. Ja 2012.gadā līnijā ietilpa 9 produkti, tad šobrīd jau to ir ap 20 produktu. A.Breidaka atzīst, ka ar eko sertifikāciju uzņēmums ir izvēlējies grūtāko, bet vienlaikus atbildīgāko pret sabiedrību un vidi attīstības ceļu. Lai gan visi ECO līnijas produkti atbilst ekomarkējuma prasībām, tomēr to sertificēšana notiek pakāpeniski, jo sertifikāta iegūšana ir pietiekami dārga.
   
  Prezentācijas:
   
   
   
   
   
   

   

  MARTS, 2016

  Notikusi pirmā projekta GreenS sanāksme ar ekspertiem

  14.03.2016

  Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju iekļaušana 30% publisko iepirkumu ir sasniedzams mērķis līdz 2017.gadam. It īpaši ņemot vērā, ka pērn šis rādītājs jau bija sasniedzis 19%, kas ir labāks rezultāts nekā valsts plānošanas dokumentos paredzēts. Tā secinājuši valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora eksperti Rīgas plānošanas reģiona (RPR) izveidotās darba grupas uzsāktajā sanāksmju ciklā.

  Rīgas plānošanas reģions projekta “GreenS” ietvaros ir izveidojis Zaļā publiskā iepirkuma darba grupu ar mērķi veicināt Zaļā publiskā iepirkuma sekmīgu ieviešanu Latvijas pašvaldībās. Plānots, ka kopumā “GreenS” diskusiju ciklā notiks 8 darba grupas sanāksmes, kurās piedalīsies valsts, pašvaldību, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvji.

  Kā norādīja sanāksmes rīkotāja Aija Zučika, Rīgas plānošanas reģiona un projekta “GreenS” pārstāve, Latvija šobrīd virzās pareizajā virzienā Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā, bet šobrīd ir nepieciešams balstīties uz vienotas prakses izveidošanu valsts un pašvaldību pārvaldē, kas varētu sekmēt pēc iespējas labākus risinājumus. Viens no lielākajie šķēršļiem, kas kavē to sekmīgāku pielietošanu un pašvaldību zināšanu un izpratnes trūkums, turklāt arī zaļajam konceptam atbilstošs preču un produkciju piedāvājums no uzņēmumu puses tikai veidojas.

  Maris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors, informēja, ka šobrīd tiek sagatavoti MK noteikumi, kas veicinās pašvaldībās un valsts pārvaldē publiskajos konkursos piemērot Zaļā iepirkuma kritērijus. Šobrīd valsts līmenī ir noteikti augsti mērķi, bet jau līdzšinējā pieredze un rādītāji rāda, ka šis ir sasniedzams mērķis. Ir skaidrs, ka šis rādītājs nekad nebūs 100%, ņemot vērā, ka ne visi iepirkumi pakļaujas zaļajam konceptam. Turklāt nevar noteikt pārāk augstus kritērijus, jo tas nozīmētu slogu uzņēmumiem, kuriem būtu jāpārorientē piedāvājums. Tāpēc Zaļā publiskā iepirkuma ieviešanai ir jānotiek pakāpeniski.

  Pirmās darba grupas tikšanās notika šī gada 3.martā. Tās tēmas ir saistītas ar aktualitātēm Zaļo publisko iepirkumu politikas veidošanā, ar ko iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors M.Klismets, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore A.Irmeja, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve  D.Dzilna un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāve E.Kļaviņa.

  Savā pieredzē dalījās AS “Latvijas Valsts meži” valdes loceklis E.Zakovics, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve Ž.Žukule, Latvijas Arhitektu savienības, Sertificēšanas centra vadītāja E.Rožulapa stāstīja par uzņēmēju gatavību un atbilstību šādu konkursu kritērijiem.

  Diskusiju cikls notiek ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansēta projekta “GreenS” ietvaros, kura mērķis ir veicināt zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Vienlaikus aptauja ir uzsākta arī citu projekta partneru valstīs – Itālijā, Zviedrijā, Kiprā, Spānijā, Vācijā, Slovēnijā un Bulgārijā.

  Projekta “GreenS” virsmērķis ir veicināt valsts iestāžu kapacitāti, ieviešot zaļo publisko iepirkumu, nodrošinot līdzekļu un enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju daudzuma samazinājumu. Tas tika uzsākts šī gada jūnijā un ilgs līdz 2016. gada maijam. Tā kopējais budžets ir 1 489 540,33 eiro. Vadošais partneris ir Itālija, bet partneri – Latvija, Zviedrija, Kipra, Itālija, Spānija, Vācija, Slovēnija un Bulgārija. Latviju šajā projektā pārstāv Rīgas plānošanas reģions un Rīgas pašvaldība ar Rīgas Enerģētikas aģentūru.

       

  JŪNIJS, 2015

  Rīgas plānošanas reģions uzsāk projekta GreenS īstenošanu

  Rīgas plānošanas reģions uzsācis Horizonts 2020 programmas projekta: Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām (turpmāk projekta akronīms GreenS) īstenošanu.

  Projekta vadošais partneris ir A.L.E.S.S.CO. - Lokālā Enerģijas aģentūra ilgtspējīgai Kosenzas provinces attīstībai, un projektā ir apvienoti partneri no 8 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2018. gada 31. maijam.

  Projekta mērķis ir veicināt valsts iestāžu kapacitāti, ieviešot zaļo publisko iepirkumu (ZPI), nodrošinot līdzekļu un enerģijas patēriņu, kā arī CO2 emisiju daudzuma samazinājumu.

  Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces, pakalpojumus un būvdarbus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams:
  ·         samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece (vai pakalpojums) atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana – lietošana – pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē);
  ·         veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, būvniecībā, vai nodrošināt jaunbūves pieejamību invalīdiem;
  ·         panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek izdarīts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju.

   

  Projekta uzdevumi:

  ·         Izveidot projekta dalībvalstīs ZPI atbalsta struktūrvienības ar ekspertu darba grupu, kas sniegs tehnisku atbalstu valsts iestādēm, pašvaldībām, ieviešot ZPI.
  ·         Veicināt daudzlīmeņu sadarbību nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa ar ZPI ieviešanu saistītu institūciju starpā, lai pārvarētu juridiskās grūtības, definētu produktu grupas, kam iespējams piemērot ZPI, izstrādāt kvalitātes kritērijus un ZPI piedāvājumu izvērtēšanas nosacījumus
  ·         Apzināt tirgus iespējas nodrošināt ZPI kritēriju izpildi.
  ·         Nodrošināt valsts iestādēm kvalitatīvus un inovatīvus ZPI materiālus – izveidot datu bāzi, kurā būs ZPI kritērijiem atbilstošas sagataves, iepirkuma formas, liekot uzsvaru uz produktu grupām, kas patērē lielu enerģijas daudzumu. 
  ·         Izstrādāt apmācības programmu par ZPI.
  ·         Ieviest pilot projektus, tādejādi pārbaudot projekta ietvaros identificēto labo praksi, inovatīvu procesa metodoloģiju, dažādu rīku efektivitāti.
  ·         Sniegt ieguldījumu, lai ES veidojas vienota ZPI ieviešanas sistēma, nodrošinot valsts iestādēm viegli pieejamus materiālus par ZPI nacionālajā valodā (kritēriji, rīki, procedūras).
  ·         Nodrošināt ieteikumus politisko lēmumu pieņemšanas procesā par ZPI.

   

  Laika posmā no 2015.gada 11. – 12. jūnijam Projekta partneri tikās projekta uzsākšanas sanāksmē Kosenzā, Itālijā, lai apspriestu projekta ieviešanas gaitu.

   

  Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67559823, e – pasts: aija.zucika@rpr.gov.lv,

  Projektu finansē:

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi