Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •  

  SEPTEMBRIS, 2016

  BalticFlows projekta ietvaros izstrādātie dokumenti.

  Tuvojoties 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" noslēgumam, aicinām iepazīties ar projekta ietvaros sagatavotajiem dokumentiem ŠEIT.

  MAIJS, 2016

  Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Vides un investīciju fondu piedalijās BalticFlows projekta ietvaros organizētajā ar lietus ūdens saistīto projektu rezultātu sanāksmē, kas notika š.g. 24. maijā no plkst. 9:50 – 13:00 Rīgas plānošanas reģiona sanāksmes telpā.

  Sanāksmes mērķis bija informēt par aktualitātēm ar lietusūdens jautājumiem saistītajos projektos. Tēmas:

  • BalticFlows projekta ietvaros izstrādātais Lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības plāns Rīgas plānošanas reģionam (plāns tiks izsūtīts caurskatīšanai 17. maijā);
  • iWater projekta īstenotās aktivitātes;
  • (D)RAIN FOR LIFE – aktuālā situācija Skanstes ielas apbūves rajonā; 
  • SWAM projekta attīstība;
  • “Platforma – Izmēģinājumu lauks, sertificēšana” un “Datu bāze - platforma kopējam lietusūdeņu kanalizāciju tīklam” izvērtējums un skatījums.

  SANĀKSMES PREZENTĀCIJAS:

  BalticFlows projekta rezultāti

  Lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības plāns Rīgas plānošanas reģionam

  Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)

  Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana Skanstē

   

  Vairāk par projektu - http://www.balticflows.eu/

   

  JANVĀRIS, 2016

  Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Vides un investīciju fondu un Fizikālās enerģētikas institūtu organizē Starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksmi un Rīcības plāna izstrādi par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību, kas notiks š.g.27.janvārī Rīgas domē 511.telpā no plkst.10:00 – 15:00.

  Vadoties no pašvaldību un ar lietusūdens apsaimniekošanu saistīto institūciju pārstāvju vēlmēm, esam aicinājuši Vācijas, Somijas un Igaunijas partnerus dalīties savā pieredzē par lietusūdens uzraudzību un apsaimniekošanu. Igauniju pārstāvēs Kaido Valjaots, kurš informēs par klāstera būtību un sekmēm Igaunijā, Samu Vuorela, (Somija) – par LOURA web lapas izveides mērķi (ūdens apsaimniekošanas mājas lapa), bet Sven Schulze (Vācija) iepazīstinās ar tarifu un ūdens apsaimniekošanu Hamburgā vadoties no ekonomiskās perspektīvas. Minētās tēmas tiks diskutētas angļu valodā.

  Darba kārtības otra daļa plānota latviešu valodā ar mērķi diskutēt par jau projekta ietvaros izstrādātā Rīcības plāna pielāgošanu lietusūdens apsaimniekošanas vajadzībām Latvijas mērogā.

  Mērķauditorija ir organizācijas, kas saistītas ar lietusūdens apsaimniekošanu un uzraudzību, un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības.

  Sanāksme tiek organizēta ES Septītās pamatprogrammas Pētniecības un tehnoloģiju attīstība 2007.-2020.gadam projekta „Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)” ietvaros.

  Vairāk par BalticFlows projektu: http://www.balticflows.eu/

  Semināra darba kārtība:

  10:00 – 10:20

  Registration, coffee

   

  10:20– 10:30

  Welcoming words

  Sanita Jankovska, Riga Planning Region

  Gunta Šlihta, Institute of Physical Energetic

   

  10:30 – 11:10

  Introducing LOURA and Platform for Water Expertise

  Samu Vuorela – University of Turku

   

  Questions, discussions

   

  11:10 – 12:00

  Overview about the Cluster building

  Kaido Valjaots – CleanTech Estonia

  Questions, discussions

   

  12:00 – 12:40

  Next steps after the project

  BalticFlows partners

   

  Public water management services in Latvia (operators point of view)

  Baiba Gulbe, LŪKA

   

  12:40 – 13:20

  Tariffs & water management from the economists perspective in Hamburg

  Sven Schulze - Hamburg Institute of International Economics (HWWI)

  Questions, discussions

   

  13:20 – 13:40

  Coffee

   

  13:40 – 15:00

  Action plan development for Latvia situation

  Riga Planning Region

  Discussions

   

   

  Informāciju sagatavoja:
  Sanita Jankovska
  Rīgas plānošanas reģiona
  BalticFlows projekta koordinatore
   

  NOVEBRIS, 2015

  Šā gada 27. novembrī Rīgas domes 511.telpā no plkst. 9:40 – 14:00 notiks sanāksme „BalticFlows aktualitātes; lietusūdens apsaimniekošanas un meliorācijas politikas nostādnes un jautājumi”, kas tiek rīkota 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" ietvaros.

  Sanāksmes mērķis ir informēt par BalticFlows projekta aktivitātēm, izstrādāto Rīcības plānu lietusūdens apsaimniekošanai, par aktualitātēm meliorācijas jautājumos un pašvaldību pieredzi, kā arī diskutēt vai ūdenssaimniecības pakalpojumu likums ir solis lietusūdens apsaimniekošanas virzienā.
   

  9:40 – 10:00

  Reģistrācija / Kafija

  10:00 – 10:20

  BalticFlows projekts - paveiktais, plānotais; tematiskie pasākumi
  / Aija Zučika (LVIF), Sanita Jankovska (RPR)
   

  10:20 – 10:40

  BalticFlows ietvaros izstrādātais Rīcības plāns
  / Gunta Šlihta (FEI) /

  10:40 – 11:00

  Projektu ideju aktualizēšana
  1. Platforma lietusūdens tehnoloģijām, sertificēšana
  /Aija Zučika (LVIF),
  2. Kopējā lietusūdens apsaimniekošanas digitālā sistēma
  / Sanita Jankovska (RPR)

  11:00 – 11:30

  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums - vai tas ir solis lietusūdens apsaimniekošanas virzienā
   / Baiba Gulbe (LŪKA)

  11:30 – 11:50

  Kafijas pauze

  11:50 – 12:20

  Aktualitātes meliorācijas politikas jomā
  / priekšlikumi meliorācijas likumā/programmas
  / Valdis Pētersons (Zemkopības ministrija)
   

  12:20 – 12:50

  Jūrmalas pieredze meliorācijas sistēmas jautājumos
  / Vitālijs Kurpelis (Jūrmalas dome)

  12:50 – 13:20

  Bauskas pieredze sadarbībā ar SIA „Bauskas ūdens” finansējuma plānošana / darbi / projekti
  / Arnis Birzmalis (SIA „Bauskas ūdens”)

  13:20 – 14:00

  DISKUSIJA / TĒMAS:
  ·         Vai pilsētā ir meliorācija?
  ·         Kāda veida projekti pašvaldībām ir nepieciešami lietusūdens veiksmīgai apsaimniekošanai?
  ·        Priekšlikumi Rīcības plāna papildināšanai

  Lietusūdens apsaimniekotāju tīkla ilgtspēja / Asociācija, kādiem jābūt priekšnoteikumiem, lai tā „dzīvotu”
   
  Sanāksmē aicinātas piedalīties organizācijas, kuru darbība saistīta ar lietusūdens apsaimniekošanu un uzraudzību, un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības.
   
  Sanāksmi organizē: Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu un Fizikālās enerģētikas institūtu.
   
  Lūdzu reģistrēties tiešsaistē līdz š.g. 23. novembrim:
   
  Informācijai par projektu
   
  Projektu, kura aktivitātes ir vērstas gan uz pilsētvides lietus ūdeņu uzraudzību un apsaimniekošanu, gan uz ūdens izkliedētā piesārņojuma slodzes uzraudzību lauku apvidos, paredzēts īstenot līdz 2016. gada nogalei. Kopēja mērķa sasniegšanai projektā sadarbojas 17 partneri – pētniecības organizācijas, uzņēmumi un publiskā sektora institūcijas - no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas, Anglijas. Latviju pārstāv trīs organizācijas: Rīgas plānošanas reģions (RPR), kas nodrošina atbildīgo institūciju iesaisti gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī, Latvijas Vides investīciju fonds (LEIF), kas nodrošina Latvijas uzņēmu iesaisti projektā un Fizikālās enerģētikas institūts (FEI), nodrošinot pētniecisko institūciju iesaisti un sadarbību.
   
  Vairāk par projektu http://www.balticflows.eu/
   
  Informāciju sagatavoja:
   
  Sanita Jankovska
  Tālr. 29116417
  E-pasts: sanita.jankovska@rpr.gov.lv

   

  OKTOBRIS, 2015

  Šā gada 21. oktobrī Gdaņskā (Polijā) notiks konference „Difūzo lietus ūdeņu slodžu monitoringa risinājumi un iniciatīvas”.

  BalticFlows projekta ietvaros Gdaņskā tiek rīkota trīs sektoru - uzņēmēju, zinātniskā un valsts institūciju pārstāvju tikšanās. Konferences uzsaukums skatāms šeit.

  Sanāksmes mērķis ir veicināt sadarbību starp visu trīs sektoru pārstāvjiem, uzņēmējiem prezentēt savus produktus lietusūdens apsaimniekošanai, kopēji veidot sadarbības kontaktus un attīstīt kopējas projektu idejas tālākai darbībai. Sanāksmes mērķauditorija ir nozares uzņēmēji no Polijas. Papildus konferencē piedalīsies visu trīs sektoru pārstāvji no Vācijas, Somijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Latvijas. 

  Šāda veida konference jau notika 2014.gada 3.decembrī Tallinā, kurā piedalījās 9 pārstāvji no Latvijas. Kopējā sadarbībā ar pārējo valstu partneriem tika izstrādāts kopējs projekts Lietus ūdens apsaimniekošanas metodes un iniciatīvas ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai un iesniegts Baltijas jūras reģiona programmā uz vērtēšanu.

  Dalība konferencē ir bezmaksas.

   

  Lūdzu paust savu interesi rakstot BalticFlows projekta koordinatorei - Sanitai Jankovskai.

   

  BalticFlows projekta koordinatore

  SANITA JANKOVSKA
  sanita.jankovska@rpr.gov.lv

   

  JŪNIJS, 2015

  Rīgas plānošanas reģions š.g 9. - 10. jūnijā, Jūrmalā rīko projektaLietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā/ BalticFlows” projekta partneru sanāksmi.

  Sanāksmes mērķis ir izrunāt projekta līdzšinējo ieviešanas virzību – apvienotā rīcības plāna izstrādi, katra reģiona identificētās stiprās puses lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības jautājumos, zināšanu pieredzes pārneses semināru organizēšanu Gdaņskā, Polijā un Barselonā, Spānijā, kā arī projekta vidus atskaites rezultātus un turpmākās projekta aktivitātes.

  Papildus katrs no projekta dalībniekiem ir aicināts informēt projekta partnerus par nacionālajā līmenī izstrādātajām viedajām specializācijas stratēģijām un to izstrādes statusu.

  Rīgas plānošanas reģiona īstenotā projekta BalticFlows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

  Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

  Papildus informācija:

  Sanita Jankovska,
  BalticFlows projekta vadītāja

   

  MARTS, 2015

  Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības.

  Sanāksmes programma:

  2015. gada 1.aprīlī, Rīgas domes 511. telpā

  10:00 – 10:20

  Reģistrācija

   

  10:20 – 10:40

   

  Ievads //

  Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā//BALTICFLOWS

  Īsi par projektu

  Klāsteris

   

  Aija Zučika, Latvijas Vides investīciju fonds

  Sanita Jankovska, Rīgas plānošanas reģions

  Gunta Šlihta, Fizikālās enerģētikas institūts

  10:40 – 11:00

  Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai//GAUJA/KOIVA

  Kristīna Veidemane, Baltijas Vides Forums

   

  11:00 – 11:20

   

  Ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas (ILŪA) sistēmu attīstības sekmēšana Igaunijas – Latvijas pārrobežu teritorijas pilsētās aktīvu un ilgtspējīgu kopienu vides uzlabošanai//(D)RAIN FOR LIFE

   

  Jurijs Kondratenko, Grupa 93

  11:20 – 11:50

  „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai //RAIN-WATER-MAN

  Bauskas pieredze

  Jelgavas pieredze

   

  Laine Baha, Bauskas novada pašvaldība, Gints Freibergs, SIA „Firma L4”

  Tabita Šķerberga, Jelgavas novada pašvaldība

  11:50 – 12:05

  Kafijas pauze

   

  12:05 – 12:25

  Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu dabas-tehnoloģisko sistēmu monitoringam//INFROM

  Jānis Zvirgzds, RTU

  12:25 – 12:45

  Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana//RĪGA PRET PLŪDIEM

   

  Andris Ločmanis, Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments

  12:45 – 13:05

  Ar ūdens apsaimniekošanu saistītās PROGRAMMAS UN UZSAUKUMI

  Elīna Konstantinova, biedrība „Baltijas krasts”

  13:05 – 13:40

   

  Diskusijas// Vajadzības

  Projektu ideju aktualizēšana.

   

   

  Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2015. gada 1. aprīlī Rīgas domē rīko sanāksmi: „Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības”Sanāksmes mērķis ir informēt lietusūdeņu apsaimniekošanā un monitoringā ieinteresētos pārstāvjus par līdz šim ieviestajiem projektiem, izstrādātajiem materiāliem, identificētajiem šķēršļiem un apzinātajiem risinājumiem saistībā ar lietus ūdens uzraudzību, apsaimniekošanu gan no projektu realizētāju, gan pašvaldību puses. Sanāksmes mērķauditorija ir pašvaldību, uzņēmējdarbības un pētniecības institūciju pārstāvji.

  SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta BalticFlows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

  Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

  OKTOBRIS, 2014

  Uzņēmēji aicināti reklamēt lietus ūdens apsaimniekošanas tehnoloģijas, risinājumus un pieredzi
  Šā gada 2. decembrī Tallinā notiks konference „Ierosmes un risinājumi lietus ūdens apsaimniekošanā”, kas tiek rīkota 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" ietvaros.
  Lasīt tālāk sadaļā Jaunumi

  SEPTEMBRIS, 2014

  BalticFlows sanāksme „Sadarbības iespējas un potenciālie kopprojekti lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības veicināšanai”
  Rīgas plānošanas reģions aicina uz projekta BalticFlows sanāksmi „Sadarbības iespējas un potenciālie kopprojekti lietus ūdens apsaimniekošanas un uzraudzības veicināšanai”, kas notiks š.g. 3. septembrī Rīgas domē 511. telpā, plkst. 9:20 – 13:40.
  Lasīt tālāk sadaļā Jaunumi

  MARTS, 2014

  Partneri no 6 valstīm diskutēs, kā pareizi apsaimniekot lietus notekūdeņus
  Šā gada 12. – 13. martā Rīgā notiks Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas līdzfinansētā projekta "Lietus ūdeņu apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas Jūras sateces baseinā / BalticFlows" partneru darba sanāksme, lai diskutētu par galvenajiem projekta aktivitāšu ieviešanas principiem.
  Lasīt tālāk sadaļā Jaunumi

  DECEMBRIS, 2013

  BalticFlows projekta komanda tiekas ar uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts institūciju pārstāvjiem
  2013. gada 16. decembrī BalticFlows projekta komanda tikās ar uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts institūciju pārstāvjiem, lai diskutētu par aktuālo situāciju lietus ūdens plūsmas apsaimniekošanā un uzraudzībā Latvijā, kā arī par atbildīgo institūciju pārstāvju iesaisti projekta klasterī. Sanāksmē piedalījās Rīgas dome, VARAM, LLU, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizāciju uzņēmumu asociācijas, u.c. uzņēmumu pārstāvji.
  Lasīt tālāk sadaļā Jaunumi

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi