Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •          

    

  Projekts „Dzīvīgās Baltijas jūras reģiona pilsētas / Liveable Baltic Cities (LiveBaltic)”

   
  Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā, daloties zināšanās un pieredzē par pilsētvides plānošanas procesu saistībā ar dzīves kvalitātes indeksu un veidojot platformu lietotāju un viedo pilsētu risinājumu iesaistīšanai pilsētplānošanā.
   
  Projekta pamatojums. Projekts Liveable Baltic Cities (LiveBaltic)/Dzīvīgās Baltijas jūras valstu pilsētas/ ir vērsts uz jaunu, inovatīvu pieeju ieviešanu pilsētu plānošanas procesā, kas saistītas ar kvalitatīvas dzīves vides veidošanu Baltijas jūras valstu pilsētās, veidojot un ieviešot jaunas pieejas plānošanas procesā, instrumentus, veicinot labas pārvaldības ieviešanu un iedzīvotāju iesaisti, jo šodien, pilsētu pašvaldību plānošanas procesa organizācija nenosedz visu kvalitatīvas dzīvesvides problēmu spektru un tas ir jāmaina. Sarežģītu pilsētu problēmu risināšanu ir ne tikai pašvaldību, bet arī iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju uzdevums, veidojot sadarbību caur "dizaina domāšanas" pieeju.
  Projekts ir saņēmis VASAAB atbalstu par aktuālu un būtisku jautājumu risināšanas iniciatīvu pilsētvides un teritoriālās plānošanas jomā, jo demonstrē jaunu, inovatīvu pieeju un metožu izmantošanu viedas pārvaldības un plānošanas ( smart develpment) sistēmas ieviešanā, kas veicinās ne tikai efektīgāku pilsētvides plānošanu, bet arī tiks realizēta reģionālā un vietējā līmeņa, pilsētu un lauku vides integritāte. Projekta mērķis atbilst un ir būtisks, lai īstenotu Horizontālās rīcības vispārējo mērķi” Telpiskā plānošanā” ES Baltijas jūras stratēģijā.
   
  Sēklas naudas projekta ietvaros tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:
  1. Projektā pētāmās jomas situācijas analīze, tai skaitā to papildinošu projektu apskats.
  2. Projekta partneru apzināšana.
  3. Galvenā projekta plāna izstrāde.
  4. Ziņojums par finansējuma iespējām un nākamajiem soļiem pēc sēklas naudas projekta noslēguma
   
  Rīgas Plānošanas reģiona un to veidojošo pašvaldību ieguvums, īstenojot šo Sēklas naudas projektu, būs jaunas zināšanas un prasmes „dzīvojamu pilsētu” plānošanā un veidošanā, tai skaitā iedzīvotāju iesaistē politikas dokumentu veidošanā.
   
  Plānotie projekta rezultāti:
  Projektā tiks sagatavota pamatbāze ( veikts pētījums par „liveable” kritēriju izmantošanu esošajā plānošanas procesā, apzināta ieinteresēto pušu (Rīga un Rīgas reģiona pilsētas)gatavība un iesaiste, veikts partneru tīkla un platformas izveide, apzināta esošā Ziemeļvalstu pieredze, lai sagatavotu (min) 2 pilnus projektu pieteikumus nākamajām Baltijas jūras un Centrālbaltijas programmām, bet arī sagatavotu bāzi citiem pašvaldību projektu pieteikumiem augstas kvalitātes dzīves vides veicināšanai.
  Lai risinātu iepriekš minētos jautājumus un paaugstinātu Baltijas jūras reģionā dzīves kvalitāti, ekonomisko sniegumu un pievilcību, tiek sagatavoti šādi projekta priekšlikumi:
   
  1. "Jaunu, inovatīvu pieeju izmantošana pilsētplānošanas procesā, integrējot dizaina domāšanas metodoloģiju un iesaistot iedzīvotājus savas dzīves vides problēmu risināšanā".
  Projekts tiek gatavots iesniegšanai Centrābaltijas reģiona programmas finansējumam kopā ar partneriem no reģioniem Zviedrijā, Igaunijā, Somijā un Latvijā.
   
  2. "Dzīves kvalitātes uzlabošana, izmantojot viedo ielas apgaismojumu". Šajā pieteikumā galvenā uzmanība ir pievērsta Viedās Pilsētas koncepcijai, lai risinātu pilsētu problēmas un varētu izmērīt rezultātus ar dzīvotspējas indeksa palīdzību. Kā pilotprojekts tika ierosināts "Viedais ielu apgaismojums". Projekts tiek gatavots iesniegšanai Baltijas jūras reģiona programmā, piesaistot partnerus no visa Baltijas jūras reģiona.
   
  Projekta partneri: Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Uusimaa Reģiona padomi / Uusimaa Regional Council (Somija), kas ir vadošais partneris; Turku Zinātnes parku / Turku Science Park (Somija); un Cleantech Estonia (Igaunija). (Paredzēts piesaistīto partneru loku palielināt, gatavojot nākamos projektu pieteikumus)
   
  Finansējums: Projekts saņēmis atbalstu no ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Sēklas naudas programmas / EU Strategy for the Baltic Sea Region Seed Money Facility.
   
  Kopējais projekta budžets ir 49,860 EUR, no tiem RPR budžets ir 25,000 EUR, t.sk. 21,250 euro EK līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots no 2014.gada 23.janvāra līdz 2015.gada 23. martam.
   
   
  Kontaktinformācija:
  Dace Grīnberga, Projekta koordinatore, Rīgas Plānošanas reģions,
  e-pasts: dace.grinberga@rpr.gov.lv; tālr. +371 67559820;  www.rpr.gov.lv

  Emīls Rode, Vadošais eksperts, Rīgas Plānošanas reģions,
  e-pasts: emils.rode@gmail.com; tālr. +371 29404502

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi