Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •  

  FEBRUĀRIS – MARTS, 2013
   
  Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR)  uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana, veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” īstenošanu, kas kalpos kā komunikācijas un sadarbības platforma plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem un apgūstot kvalitatīvas attīstības plānošanas principus. Projekta īstenošanas ilgums ir 12 mēneši (2013.gada janvāris – 2013.gada decembris), kā ietvaros plānots noorganizēt vairākus apmācību seminārus attīstības plānošanas speciālistiem.
  14.februārī Limbažu novada Viļķenē notika informatīvs seminārs, kurā RPR pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti tika iepazīstināti ar projekta izvirzītajiem mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Savukārt 1.martā Rīgas pilsētas Rātsnamā par projekta ieviešanas gaitu tika informēti RPR vietējo pašvaldību vadītāji.
   
   
  MAIJS, 2013
   
  9.-10.maijā Carnikavas novada Lilastē pašvaldību, valsts tiešās pārvaldes iestāžu un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālisti piedalījās divu dienu apmācību seminārā „Vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrāde: esošā situācija, problēmas un izaicinājumi.”
  Semināra mērķis bija apzināt esošo situāciju pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesos, iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas un Kurzemes plānošanas reģionu speciālistu redzējumu un pašvaldību pieredzi, kas savus attīstības plānošanas dokumentus jau izstrādājušas vai vēl turpina darbu pie to izstrādes jauno normatīvo aktu ietvarā. Semināra darba grupās apspriestās tēmas aicināja pārdomāt – kāds ir attīstības plānošanas mērķis, vai un kā to iespējams sasniegt.

                                         
   
  Apmācību semināra prezentācijas:
   
   
  JŪNIJS, 2013
   
  18.jūnijā Rīgas pilsētas domēnotika apmācību seminārs, uz kuru Rīgas plānošanas reģions (RPR) bija aicinājis institūcijas, kas īsteno dažādu valsts statistisko datu ieguves, apstrādes procesus. Seminārā piedalījās pārstāvji no Valsts ieņēmuma dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar RPR ieceri veidot reģiona statistikas teritoriju modeli - teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas būtu piemērots demogrāfisko, sociālo un ekonomisko datu apkopošanai un analīzei.
  Diskusiju daļā Rīgas pilsētas attīstības departamenta stratēģiskās plānošanas galvenais telpiskās attīstības plānotājs A.Ločmanis informēja par pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un monitoringa sistēmas (www.sus.lv) izveidi un statistikas datu pieejamību tās uzturēšanai. Būtiskākais diskusijas jautājums bija starpinstitūciju datu apmaiņas procesa organizācijas principiem, kas ļautu plānošanas reģioniem iegūt un analizēt teritoriju attīstības plānošanai nepieciešamos datus.
            
  Semināra prezentācijas:

   

  JŪLIJS, 2013
   
  9.jūlijā Rīgā radošajā mācību telpā Viesistaba Kazarmās notika seminārs plānošanas reģionu speciālistiem un pašvaldību attīstības plānotājiem par teritoriālo datu izmantošanu attīstības plānošanā. Semināra pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar RPR statistikas teritoriju modeļa izstrādes pieeju un projekta ietvaros izstrādājamo datu bāzes koncepciju, tai skaitā par ieceri iekļaut tajā arī informāciju par reģiona investīciju teritorijām. Diskusijā tika mēģināts noskaidrot, kādus datus pašvaldības apkopo jau šobrīd un kādi statistikas dati pašvaldībām būtu nepieciešami zemākā, piemēram, ciemu līmenī par noteikto pašvaldības administratīvo teritoriju, lai īstenotu kvalitatīvu attīstības plānošanas un uzraudzības procesu. Par pieredzi statistikas datu izmantošanā attīstības plānošanā klātesošos informēja arī Kurzemes plānošanas reģiona plānošanas speciālisti. Semināra otrajā daļā semināra dalībnieki iepazinās ar RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu, izmantoto pieeju, datiem un risinājumiem stratēģijas ieviešanā.
                
  Semināra prezentācijas:

   

  AUGUSTS, 2013

     8.augustā centrā „Koka Rīga” notika seminārs pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistiem „Par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā.” Sakot semināra ievadvārdus, LR Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta pārstāve Gunta Freimane novēlēja, lai tieši pašvaldību speciālisti ir galvenais iedvesmas avots, kas rosina vietējos iedzīvotājus aktivizēties un pašiem iesaistīties pašvaldības attīstības plānošanas procesos.
    Semināra pirmajā daļā projekta sabiedrības iesaistes speciālists Sandris Mūriņš, pēc auditorijas iepazīstināšanas ar sabiedrības iesaistes labās prakses piemēriem Dānijā, Somijā, Vācijā un Beļģijā, aicināja visus semināra dalībniekus piedalīties „Pētniecības talkā.” Izmantojot koprades metodoloģiju, tika identificētas aktuālās problēmas un tendences, kas raksturīgas sabiedrības līdzdalības pasākumiem pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ieviešanas posmos. „Pētniecības talkas” laikā darba grupas izstrādāja un prezentēja rekomendācijas un risinājumus organizētai un mērķtiecīgai sabiedrības iesaistei, kas apkopotā un analītiskā veidā tiks integrēti pētījumā par iedzīvotāju iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī.
     Viens no darba grupu biežāk minētajiem priekšlikumiem, kas uzlabotu pašvaldību speciālistu sadarbību ar sabiedrību, bija citu pašvaldību pozitīvās pieredzes pārņemšana. Semināra otrajā daļā semināra dalībniekiem tika piedāvāta šāda iespēja - Talsu novads dalījās savā pieredzē par apkaimju ideju darbnīcu rīkošanu, Salacgrīvas novads - par Zaļā novada deklarācijas ietvaros īstenotajām iniciatīvām, bet Jaunpils novads - par iedzīvotāju forumu organizēšanu.

   
                        
   
  Semināra prezentācijas:
   
   

  SEPTEMBRIS, 2013

    12.-13.septembrī Rīgas plānošanas reģions organizēja semināru „Par pašvaldību sadarbības jautājumiem un vietējo kopienu iniciatīvu lomu teritorijas attīstībā,” kas notika Jaunpils novadā.
      Semināra pirmā diena tika veltīta pašvaldību sadarbības jautājumiem saistībā ar pašvaldību funkciju īstenošanu, infrastruktūras objektu plānošanu, uzņēmējdarbības un tūrisma jomas attīstību. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Ķekavas novada domes izveidotās Reģionālās pašvaldības policijas darbības pieredzi. Daugmales multifunkcionālā centra vadītāja prezentācijas laikā semināra dalībnieki tika aicināti pārdomāt, vai katram novadam ir jāīsteno ambīcija savā teritorijā izbūvēt peldbaseinu un ar ko jārēķinās, lai uzturētu šādu sporta infrastruktūras objektu. Par pašvaldību un uzņēmēju sadarbību tūrisma jomā vēstīja Latvijas Kūrortpilsētu asociācijas un apvienības „Saviļņojošā Vidzeme” pārstāves.
      Semināra otrā dienā, pievēršoties vietējo kopienu aktivitātēm un to lomai teritoriju attīstībā, dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar veiksmīgas sadarbības piemēriem no Carnikavas, Kuldīgas un Jaunpils novada.


                                     

   

  Semināra prezentācijas:
  Videoprezentācija „Daugmales multifunkcionālais centrs”

                    

  Carnikavas novads: biedrība „Kalngalieši” (G.Dzene, Carnikavas novada pašvaldība)
  Jaunpils novads: biedrība „Kamenes” (S.Šteina, Jaunpils novada pašvaldība)
  Jaunpils novads: biedrība „Ūdensroze” (A.Kalviņa, Jaunpils novada pašvaldība)
   

   

  OKTOBRIS, 2013

     31.oktobrī Rīgas plānošanas reģions aicināja pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjus piedalīties seminārā „Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju datu bāzes un pašvaldību investīciju teritoriju platformas izstrāde.” Seminārs notika Rīgā, Spīķeru kvartālā.
      Semināra centrālais darba kārtības jautājums bija veltīts Rīgas plānošanas reģiona iecerei veidot reģiona statistikas teritoriju sistēmas koncepciju un statistikas teritoriju datubāzi, ietverot tajā arī informāciju par potenciālajām investīciju teritorijām pašvaldībās. Šādā kontekstā ļoti vērtīgi bija iepazīties gan ar Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāla izstrādes vēsturi, mērķiem un darbības principiem, gan ar Baldones novada, Saldus novada un Daugavpils pilsētas pieredzi, veidojot uzņēmējdarbības atbalsta un investoru piesaistes instrumentus. Semināru noslēdza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prezentācija par ārvalstu investīciju piesaistes tendencēm Latvijā, aicinot pašvaldības izmantot iespēju un iesaistīties investīciju piesaistes procesā „POLARIS.”

                 

  Semināra prezentācijas:
  Teritorijas biznesam un ražošanai Baldones novadā (P.Grants, Baldones novada pašvaldība)
  Saldus novada brīvo nekustamo īpašumu karte (K.Osis, Saldus novada pašvaldība)
  Daugavpils investīciju iespēju un ražošanas uzņēmumu katalogs (V.Nadeždins, Daugavpils pilsētas pašvaldība)

   

   NOVEMBRIS, 2013

      21.-22.novembrī Rīgas plānošanas reģions aicināja pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjus piedalīties seminārā „Plānošanas procesa vadība pašvaldībās un plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība.” Pēdējais projekta divu dienu seminārs notika Salacgrīvas novadā, viesu namā „Rakari. Tādā veidā projekta ietvaros notikušie divu dienu semināri aptvēruši visas Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijas: pirmais divu dienu seminārs notika Carnikavas novadā, kas pārstāv Pierīgas pašvaldību, otrais divu dienu seminārs tika organizēts Jaunpils novadā, reģiona lauku teritorijas pašvaldībā, bet trešais, noslēdzošais – piekrastes pašvaldībā Salacgrīvas novadā.  
      Semināra pirmajā dienā dalībniekiem bija iespēja diskutēt par vietējo rīcības grupu sadarbību ar pašvaldībām, sabiedrības virzītas vietējās attīstības jeb LEADER pieejas īstenošanu. Diskusiju laikā referenti aicināja pašvaldību pārstāvjus, dalīties pārdomās par to, kāda būtu vēlamā pašvaldību iesaistes forma vietējo rīcības grupu LEADER stratēģiju izstrādes un ieviešanas procesos un  kādas saiknes būtu veidojamas starp vietējo rīcības grupu stratēģijām un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem. Otrs diskusiju jautājums bija saistīts ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības sistēmas izstrādes principiem, pašvaldību pieredzi uzraudzības sistēmu izmantošanai ikdienas darbā, novērtējot attīstības dokumentu īstenošanas progresu. Kā šīs diskusijas daļas ievadprezentāciju sniedza Pārresoru koordinācijas centra speciālisti, bet pieredzē ar kolēģiem dalījās attīstības plānošanas speciālisti no Gulbenes, Tukuma un Siguldas novadiem.  
      Semināra otrā dienā dalībnieki piedalījās darba grupās, identificējot kopīgus izaicinājumus un meklējot iespējamos risinājumus Rīgas plānošanas reģiona mērķteritoriju – Pierīgas, piekrastes un lauku pašvaldību – attīstības plānošanai. Darba grupās aprobētā informācija tiks integrēta vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādes metodoloģijas materiālā, kas tiek gatavots šī projekta ietvaros.

                       

  Semināra prezentācijas:

  Sabiedrības virzīta vietējā attīstība – tagad un nākotnē (E.Pudzis, RPR, PPPB „Sernikon”, Carnikavas novada pašvaldība)
   
   
  DECEMBRIS, 2013
   
       12.decembrī Kalnciema ielas kvartālā Rīgas plānošanas reģions rīkoja projekta noslēguma semināru, kurā projekta eksperti interesentus iepazīstināja ar paveikto -  izstrādāto metodoloģisko materiālu „Attīstības plānošana pašvaldībās. Vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei”, pētījumu par sabiedrības iesaistes mehānismiem attīstības plānošanā un uzraudzībā vietējā līmenī un  Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepciju, ĢIS datu bāzi un reģiona investīciju teritoriju platformu.
       Metodoloģiskajā materiāla izstrādes gaitā īpaša uzmanība tika fokusēta uz trīs Rīgas plānošanas reģiona mērķteritorijām – Pierīgu, piekrasti un laukiem, identificējot problēmas un izaicinājumus un piedāvājot vadlīnijas risinājumiem šajās teritorijās ietilpstošajām pašvaldībām. Noslēguma seminārā savu skatījumu uz attīstības plānošanu piekrastes pašvaldībās sniedza arī projekta partneris – Kurzemes plānošanas reģions.
  Iecere, strādājot pie Rīgas plānošanas reģiona statistikas teritoriju koncepcijas un ar to saistītās ĢIS datu bāzes izveides, bija izveidot reģiona statistikas teritoriju modeli - teritoriālās pārvaldības statistikas vienību tīklu, kas būtu piemērots demogrāfisko, sociālo un ekonomisko datu apkopošanai un analīzei. Papildus statistikas teritoriju interneta rīkam, radīta Rīgas plānošanas reģiona investīciju teritoriju platforma, kurā ikviens var iepazīties ar potenciālajām investīciju lokācijas vietām reģiona pašvaldībās.
       Semināru noslēdza Vides un reģionālās attīstības ministrijas prezentācija, kas kalpoja kā apkopojošs un nākotnē vērsts skatījums uz perspektīvajiem attīstības plānošanas procesiem, ar kuriem pašvaldības saskarsies nākamajā gadā un, iespējams, arī jaunajā plānošanas septiņgadu periodā.
   
                        
   
       13.decembrī Rīgas domē ar projekta rezultātiem tika iepazīstināti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību politiķi.
   
  Semināru prezentācijas:
   
   
   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi