Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • Centrālās Baltijas INTERREG IVA 2007. – 2013. programmas projekts "INNOVATIVE SERVICES FOR INTERNATIONAL TALENTS – EASIER ACCESS TO THE CBSR" („Inovatīvi pakalpojumi pasaules talantu piesaistei Baltijas jūras reģionam”, saīsināti - „EXPAT”)

  Vadošais partneris: Uusimaa Reģionālā padome, Somija

  Partneri:
  SOMIJA: Laurea lietišķo zinātņu universitāte, Helsinki-Uusima reģiona reģionālās attīstības uzņēmums „Culminatum Innovation Oy Ltd”,  Dienvidrietumu Somijas reģionālā padome, uzņēmums „Turku Science Park Oy Ltd” (Turku Zinātniskais parks).
  ZVIEDRIJA: Uppsalas pilsēta
  IGAUNIJA: Baltijas studiju institūts, nodibinājums „e-Governance Academy Foundation”
  LATVIJA: Rīgas plānošanas reģions, Latvijas Universitāte

  Projekta ilgums: 24 mēneši

  Projekta ieviešanas laiks: 2012. gada janvāris – 2013. gada decembris

  Kopējais projekta budžets:  1 323 270 EUR, t.sk.,

  ERAF līdzfinansējums: 1 025 607 EUR

  nacionālais līdzfinansējums: 297 663 EUR

  Projekta problemātika
  Centrālais Baltijas jūras reģions, turpmāk – CBJR, ir attīstījis uz zināšanām balstītu ekonomiku. Šo faktu apliecina starptautiskie konkurētspējas salīdzināšanas rādītāji, kā arī inovāciju un ekonomikas attīstība kopumā; CBJR valstis bieži iegūst augstus rādītājus šajā jomā. Tomēr, lai varētu saglabāt savu vadošo lomu uz zināšanām balstītajā pasaules ekonomikā, konkurētspējīga darba spēka noturēšanas un stiprināšanas jautājums kļūst arvien aktuālāks CBJR. Salīdzinājumā ar pārējām ES valstīm, Somija, Zviedrija, Igaunija un īpaši Latvija piedzīvo „smadzeņu aizplūdumu”. 

  Nepieciešamība piesaistīt un integrēt starptautiskus darba meklētājus (īpaši profesionāļus un studentus), turpmāk – arī ekspati, ir plaši atzīta nacionālā un reģionālā līmeņa stratēģijās, kā arī biznesa struktūrās. Tas, kopā ar strukturālo darba spēka trūkumu un darba spēka kopējo novecošanu, ir veicinājis politisko un ekonomisko interesi par profesionālu talantu un studentu piesaisti, kā arī viņu efektīvu integrēšanu darba tirgū.

  Projekta mērķis
  Kopējas platformas izveide inovatīvu pakalpojumu sniegšanai (tā saucamie „soft-landing” un „soft-departure” pakalpojumi) ar mērķi uzlabot sadarbību starp starptautiskiem darba meklētājiem (ekspatiem), vietējiem iedzīvotājiem, kā arī privāto un publisko pakalpojumu sniedzējiem. Platforma nodrošinās inovatīvu pakalpojumu apmaiņu un izmantošanu, veicinot sociālā tīkla veidošanu un darba spēka attīstību CBJR. Platforma nodrošinās ekspatiem un viņu ģimenēm vieglāku pieeju nodarbinātības iespējām un labākai dzīves kvalitātei CBJR.

  Mērķa grupas:
  1.       „Soft landing” pakalpojumu sniedzēji CBJR (sabiedriskais un privātais pakalpojumu sektors, reģionālie spēlētāji, skolas un universitātes);
  2.       Ekspati, kuri dzīvo CBJR vai kuri plāno tur apmesties;
  3.       Sabiedriskā un privātā sektora pārstāvji un sabiedrība kopumā.

  Projekta aktivitātes organizētas 4 darba pakās un vērstas uz integrētas un kvalitatīvas izglītības sistēmas attīstību, sekojot globalizācijas tendencēm un studentu, pasniedzēju un darbaspēka mobilitātei:

  1. Projekta vadība un komunikācija - visas ar projekta vadību un iekšējo un ārējo komunikāciju saistītās darbības.

  2. Sociālo tīklu attīstība. Darba paka ietver esošo sociālo tīklu un iniciatīvu apzināšanu, kas veicina starptautisko sadarbību, informācijas apmaiņu un integrāciju; vienotas sociālo tīklu platformas izveide un testēšana, tās piedāvāto iespēju potenciālā izmantošana uzņēmējdarbībā, integrējot pārējo darba paku rezultātus un informāciju, kas aktuāla iebraucējiem; mācību vizītes Skandināvijā; vietējie kultūras un informācijas apmaiņas pasākumi; pieredzes apmaiņas darba grupas;

  3. Sākotnējās informācijas "soft leaving" darba paka. Darba paka ietver izpēti par mērķa valstīs (Kazahstānā, Dienvidkorejā un Ķīnā) pieejamo un nepieciešamo informāciju par reģionu, sadarbības virzieniem un veidiem, kā arī informācijas sagatavošanu un izplatīšanu pa identificētajiem kanāliem. Paralēli tiks organizēti vietēja līmeņa pasākumi ar esošajiem starptautiskajiem studentiem un citām iesaistītajām pusēm;

  4. Uzņemšanas "soft landing" darba paka. Darba pakas ietvaros tiks veikta izpēte par pieejamajiem pakalpojumiem un labo praksi ārvalstu studentu uz pasniedzēju uzņemšanā projakte dalībvalstīs un, pārņemot Skandināvijas pieredzi, izstrādāts labās prakses rekomandācijas. Tiks organizēta starptautiska konference un darba grupu tikšanās gan starptautiskā gan vietējā mērogā, veicot gadījumu analīzi.

  Rezultātā:
  Projekta rezultātā tiks stiprināta Baltijas Jūras reģiona konkurētspēja, uzņemot ienākošo studentu, pasniedzēju un darbaspēka plūsmu un nodrošinot kvalificēto speciālistu piesaisti reģionam ar dažādu formālu un neformālu pakalpojumu palīdzību. Tiks pārņemta Skandināvijas pieredze. Tiks atjaunotas vēsturiskās sadarbības saites ar Kazahstānu, kā pilotaktivitāte centrālāzijas studentu piesaistei. Vienlaicīgi tiks veidoti kontakti ar tādu nozīmīgu globālo spēlētāju kā Ķīna. Pilotaktivitātes veidā tiks veicināta sadarbība ar Dienvidkoreju, kas izrāda arvien lielāku interesi sadarbībai ar Centrālās Baltijas jūras reģiona valstīm.

  Projekta būtiskākie rezultāti ietvers: Sociālo tīklu izpēte un izveidota integrēta sociālā platforma; 3 mācību vizītes Skandināvijā; Kazahstānas, Dienvidkorejas un Ķīnas gadījumu izpēte par šajās valstīs pieejamo un nepieciešamo informāciju sadarbības veidošanai, inforrmatīvo materiālu izplatīšana; Pārskats par esošajiem pakalpojumiem un labo praki ārvalstu studentu un pasniedzēju uzņemšanā un labās prakses modeļa rekomendācijas; 2 starptautiskas konferences; 6 starptautiskas darba grupas; 3 -4 vietēja mēroga pasākumi katrā partneru valstī.

  Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība
  Rīgas plānošanas reģions koordinē 4. darba pakas īstenošanu - nodrošinās uzņemšanas "soft landing" darba pakas vadību, veiks pētījumu par ārvalstniekiem pieejamajiem pakalpojumiem Centrālās Baltijas jūras reģionā, veiks izpēti par Kazahstānas un Dienvidkorejas potenciālajām sadarbības interesēm un veicinās nepieciešamās informācijas izplatīšanu "soft leaving darba paka", piedalīsies mācību vizītēs Skandināvijas valstīs, organizēs starptautisku konferenci Latvijā, piedalīsies pārējo darba paku darbā, sniedzot nepieciešamo informāciju.

  Papildu informāciju par projektu var uzzināt projekta mājas lapā http://www.expatproject.info, Rīgas plānošanas reģionā pie projekta vadītājas Daces Grīnbergas, e-pasts dace.grinberga@rpr.gov.lv, tālr. 67559820, vai interesēties klātienē Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulv. 18 (3. stāvs).

  INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU

  Projekta ietvaros notikušas sekojošas aktivitātes:
  -          projekta sagatavošanā spasākums 2012.gada 25. janvārī, Rīgā, Latvija;
  -          projekta uzsākšanas pasākums 2012. gada 19. - 20. aprīlī, Helsinkos, Somija;
  -          partneru apmācību vizīte un partneru sanāksme 2012. gada 22. – 25. maijā Stokholmā, Zviedrija;
  -          Baltijas Austrumāzijas pētniecības centrs AsiaRes sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu rīkoja semināru „Stratēģijas apaļais galds: Latvijas un Āzijas sadarbība izglītībā, pētniecībā un inovācijās”, kas notika 2012. gada 30. maijā Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgā;
  -          partneru apmācību vizīte un partneru sanāksme 2012. gada 18. – 21. septembrī Upsalā, Zviedrija;
  -          „expatu” aptauja projekta partneru valstīs.

   

  Pētījums "Korea field study"

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi