Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • MĀRUPES NOVADS


     

  Novada izveidošanas gads: 2009

  Teritoriālās vienības: Mārupes pagasts

  Teritorijas platība: 103,9 km2

  Novada centrs: Mārupe

  Iedzīvotāju skaits: 16 601 (2013.g.)

  Mājas lapa: www.marupe.lv

  Domes priekšsēdētājs: Mārtiņš BOJĀRS

  Novada teritorija:

  Mārupes novads atrodas Rīgas rajonā Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadiem. Pagasts aizņem 10391,3 ha zemes un to šķērso 3 mazupītes – Mārupīte, Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes novadā atrodas daļa Cenu tīreļa, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs. Mārupes novada administratīvajā teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Tīraine un Skulte, kuros koncentrēti ap 80% novada iedzīvotāju. Mārupes novads ir arī viena no Pierīgas teritorijām, kurā notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, bet saglabājas arī lauksaimniecība un lauku ainava. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu. Tīraines ciems pamazām saplūst ar Mārupes ciemu un daudzviet arī ārpus apdzīvotām vietām veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve.

  Novada simboli: Jaunmārupes Dabas parks, Vīteņu mežs, F. Candera aviācijas muzejs, Mārupes Aizsargu nams - tagadējā Mārupes pagasta padomes ēka

       

  Galvenie dati par pašvaldību: 

  Mārupes pagasta padome atjaunota 1991.gadā Mārupes ciema padomes administratīvajā teritorijā, kas izveidojusies pēc II pasaules kara. Pašvaldība apvieno 4 ciematus un platības ziņā (104 kv.km) aizņem mazāku teritoriju nekā Latvijas vidējā lieluma pagasts (pirms administratīvi teritoriālās reformas), toties iedzīvotāju blīvuma ziņā ierindojas pirmajās vietās starp lauku pašvaldībām. Mārupes pagasta padome ar 2003.gada 30.aprīlī apstiprināja atzinumu par novadu izveidošanas projektu un tā realizācijai nepieciešamajiem valsts atbalsta pasākumiem. 2004.gada 30.martā sarunas starp Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Mārupes pagasta padomi noslēdzās ar viedokli, ka Mārupes pagasts atbalsta Mārupes novada izveidi, ko Mārupes pagasta padome apstiprināja ar 2005. gada 30. novembra lēmumu. 2007. gada 11.aprīļa sēdē Mārupes pagasta padome nolēma atbalstīt Mārupes novada izveidi pašreizējās  Mārupes  pagasta teritorijas administratīvajās robežās, neapvienojoties ar blakus esošājām pašvaldībām. Ar 2009.gada 6.jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlētās Mārupes novada domes pirmo sēdi beidzas Mārupes pagasta padomes pilnvaras. Pašvaldībā viena no galvenajām prioritātēm ir bērni, jaunieši un izglītības joma, jo, līdz ar intensīvo ciematu paplašināšanos, pagastā ienāk daudz jaunu ģimeņu un strauji pieaug bērnu skaits. Mārupes novadā ir 7 pašvaldības izglītības iestādes, kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti bērnu un jauniešu, kuru brīvais laiks netiek izniekots. Tiek veidotas pagasta tradīcijas, lai Mārupi par savu gribētu saukt kā mazs, tā liels. 2007.gadā Mārupes pagasta padome turpinājusi ieguldījumus izglītībā, koordinējusi straujo, bet plānveidīgo apbūvi, turpinājusi dalību pagastam nozīmīgos projektos.  Mārupes pašvaldības un Vides ministrijas sadarbībā ar a/s „COWI” 2004.gada beigās uzsāktajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā“ 2006.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, bet 2007.gadā uzsākta projektēšana. Šis projekts paredz dzeramā ūdens kvalitātes, tā ieguves un piegādes sistēmas uzlabošanu un kanalizācijas sistēmas izveidi, kas tikai Mārupes pagastā prasīs vairāk kā 6 miljonus latu, no kuriem ap 1,5 miljoniem gulsies uz pašvaldības pleciem, bet pārējo finasēs Kohēzijas fonds. Mārupes pašvaldība ir arī viens no dalībniekiemprojektā „Dabas lieguma „Cenas tīrelis” dabas aizsardzības plāns”. 

  Daba:

  Mārupes novads Atrodas Viduslatvijas zemienesTīreļu līdzenuma ziemeļu malā. Augstākā vieta atrodas dienvidos no Jaunmārupes - 18,8 m vjl. Novadā atrodas Dzilnupe, Mārupīte Neriņas upīte, kā arī purvi - Bieriņu purvs (342 ha) pagasta centrā, Madema purva rietumu daļa un Cenas tīreļa ziemeļu mala.

  Novada aktivitātes:

  Mārupes novadā darbojas vairāki simti visdažādāko uzņēmumu, darījumu objekti top lielāko ceļu tuvumā: ap Mārupes – Jaunmārupes ceļu P-132 un apvedceļa Jūrmala – Salaspils tuvumā. Tīrainē līdzās jau vairākus gadus veiksmīgi strādājošajiem uzņēmumiem pēdējos gados tapuši vairāki jauni biroju un citi darījumu centri. Jaunmārupē savas ražotnes modernizē viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – SIA „Sabiedrība Mārupe“, kurā ietilpst slavenais Mārupes siltumnīcu kombināts, ar kura produkciju ilgus gadus saistījās Mārupes vārds. Arvien strauji pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, ja nākotnē gribam dzīvot plānveidīgi un mērķtiecīgi sakārtotā teritorijā ar maksimāli tīru vidi, ar Rīgas piedāvājumu konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas pašvaldībā. Iedzīvotāji Mārupē jūtas labi tāpēc, ka pašvaldības darba pamatā ir cilvēks un viņa vajadzības. Daudziem ir svarīgi sajust, ka vieta, kurā viņš dzīvo, ir ļoti cieši saistīta ar dabu – Mārupe ir atkarota purvam, bet ir jāprot saglabāt to trauslo robežu starp dabisko vidi un mūsdienīgo attīstību. Mārupes pagastā notiek intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, bet saglabājas arī lauksaimniecība un lauku ainava. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi (Liepulejas,  Vecozolu nami) un ciemati (Mārasciems, Sēļi), realizēti simtiem individuālo projektu, kaut gan 2007.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības tempi sākuši samazināties. Tīraines ciems pamazām saplūst ar Mārupes ciemu un daudzviet arī ārpus apdzīvotām vietām veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve.

   

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi