Šodien ir sestdiena,  16. decembris - Alvīne
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 •                                      

  Central Baltic INTERREG IVA Programma 2007 – 2013 projekts

  "BALTIC SEA - ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALISING WORLD" (BALTIJAS JŪRAS UN ĀZIJAS SADARBĪBAS PLĀNOŠANAS KOPPROJEKTS)
   (Saīsināti - „BASAAR”)

  Vadošais partneris: Uusima Reģionālā padome, Somija
  Partneri:
  SOMIJA: Helsinku pilsēta, Pilsētvides fakti, Turku zinātnes parks, Dienvidsomijas Reģionālā padome,
  ZVIEDRIJA: Stokholmas pilsēta, Uppsalas pilsēta, Stokholmas apgabala (lēņa) padome, Reģionālās plānošanas un transporta birojs,
  IGAUNIJA: Tallinas pilsēta, Harju rajona padome;
  LATVIJA: Rīgas pilsētas dome, Attīstības departaments, Rīgas plānošanas reģions.

  Projekta ilgums: 23 mēneši

  Projekta ieviešanas laiks: 2009.gada janvāris – 2010.gada novembris
   
  Kopējais projekta budžets:  1 323 702 EUR, t.sk.,
  • ERDF līdzfinansējums:  1 014 256 EUR
  • nacionālais līdzfinansējums: 309 446 EUR

  Projekta mēķis: Partneriem kopīgi apzināt un analizēt Āzijas ietekmi, novērst iespējamos sadarbību un attīstību kavējošos šķēršļus, apzināt sadarbības potenciālu un veidot mērķtiecīgu rīcību vispirms katrā no partnervalstīm un CBJR kopumā.

  Kādēļ Āzijas ietekmes novērtēšana?
  Iespējas:
  Mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, kurā liela nozīme ir Āzijas straujajai ekonomiskajai izaugsmei. Tā ietekmē attīstību Eiropā, t.sk. Centrālajā Baltijas jūras reģionā (CBJR) un skar pat salīdzinoši nelielas valstis tādas kā Latvija, Igaunija u.c. Šis milzīgais potenciāls praksē ne vienmēr ir pareizi novērtēts un apzināts. Starp veiksmes stāstiem gadās arī „rūgtie pilieni”, piem. Āzijas attīstītāju finansēti, taču neveiksmīgi realizēti liela apjoma attīstības projekti vai projekti, kuru realizacijai ir visas iespējas, taču sadarbības potenciāls netiek izmantots un tie paliek nerealizēti un „aiziet garām” CBJR ekonomikai. Daži no tiem ietekmē arī kaimiņvalstu ekonomiku un tiem ir pārrobežu efekts. Reģionālās attīstības un plānošanas kontekstā gan reģionālajiem, gan vietējiem stratēģiskajiem un teritorijas plānotājiem būtu jāapzinās, jāizanalizē gan sadarbības iespējas, gan tās draudi un jāapvieno spēki kopīgai rīcībai, lai nākotnē varētu veiksmīgi izmantot globalizācijas piedāvātās sadarbības iespējas ar Āzijas valstīm dažādās jomās.

  Mērķa grupas:
  • Sabiedriskajā sektorā: Reģionālie stratēģiskie un zemes izmantošanas plānotāji; Pašvaldību darbinieki; Politiķi reģionālajā un valsts līmenī; pētnieki, kuri analizē imigrācijas jautājumus un globalizācijas procesus; interešu grupas un organizācijas no Baltijas reģiona.
  • Ārvalstu attīstītāji: Āzijas attīstītāju pārstāvji, kuri ir iesaistīti projektos CBJR.
  • Zināšanu ekonomikas pārstāvji: Uzņēmumi, kuri iekārto darbā Somijā ārvalstu ekspertus; Āzijas konsultanti un MVU īpašnieki, kuri dzīvo CBJR, studenti un studentu organizācijas.

  Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar tā saucamo tematisko darba paku (DP) palīdzību:

  • DP1 Projekta vadība un koordinācija
  • DP2 Zināšānu sabiedrības attīstība  (Nosaka svarīgākās kompetences, kuras nepieciešamas, lai izmantotu Āzijas izaugsmes iespējas, atbalstītu CBJR attīstību par uz zināšanām balstītu reģionu).
  • DP3 Resursu apzināšana (Definē lielos Āzijas sadarbības un attīstības projektus CBJR, to ietekmi un potenciālu).
  • DP4 Sadarbības tīmekļi un plūsmas (Izstrādā reģionālās attītības pārvaldes (monitoringa) un novērtēšanas instrumentus).
  Rezultātā:
  • Tiks izveidota ilgtspējīga, vienota Centrālā Baltijas jūras reģiona pieeja (Globalizācijas ietekme uz CBJR, tsk. zinātņu sabiedrību, nodarbinātības, izglītības, publisko pakalpojumu u.c. jomās),
  • monitoringa un izvērtēšanas sistēma,
  • uzlabota plānotāju un attīstītāju kapacitāte: papildinātas vai no jauna sagatavotas iestrādnes plānošanas dokumentos, sagatavotas vadlīnijas vietējo un Āzijas attīstītāju vajadzībām,
  • noteikti kopīgi sadarbības projekti,
  • sniegts ieguldījums politiskajos procesos: Ziemeļvalstu Ministru padomes organizētajā Globalizācijas forumā, sagatavotas iestrādnes Baltijas jūras reģiona stratēģijai u.c.
  Rīgas plānošanas reģiona līdzdalība
   
  Rīgas plānošanas reģions kopā ar Rīgas domi koordinē DP4 Sadarbības tīmekļi un plūsmas, piedalās pārējo darba paku organizētajās aktivitātēs, Vadības grupā un projekta koordinācijas grupā.
   
  Reģiona ieguvumi
  • Zināšanas un informācija par globalizācijas ietekmi citos Skandināvijas reģionos;
  • Vienotas pieejas un metodoloģijas izstrāde Āzijas globalizācijas ietekmes novērtēšanai;
  • Globalizācijas ietekmes izvērtējums un „Āzijas dimensijas” iestrādnes reģiona plānošanas dokumentos;
  • Rīgas plānošanas reģiona pētniecīskā, analītiskā un stratēģiskā rīcība Āzijas ietekmes apzināšanā un sadarbības iespēju izvērtēšanā trīs prioritārajos virzienos: loģistikā, izglītībā un tūrismā;
  • Konkrētu sadarbības iespēju/ projektu identificēšana;
  • Reģiona vizītkarte un piedāvājuma sagatavošana Ķīnai. 
  Papildus informāciju par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.wikivision.fi/basaar/, Rīgas plānošanas reģiona struktūrfondu informācijas centrā pie centra vadītājas Daces Grīnbergas, e-pasts dace.grinberga@rpr.gov.lv, tālr. 67559820, vai projekta koordinatores Benitas Rugaines, e-pasts benita.rugaine@rpr.gov.lv, tālr. 26317989 vai interesēties klātienē Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulv.18 (3.stāvs). 
   
   
   
  INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IEVIEŠANAS GAITU
   
  Projekta ietvaros notikušas sekojošas aktivitātes:
  • projekta uzsākšanas pasākums 2009.gada 27.-29.aprīlis, Helsinki;
  • Sinerģijas darba grupas sanāksme 2009.gada 10. – 11.jūnijs, Helsinki.
   
   
         Atklāšanas sanāksme (Kick-off seminar) Helsinkos, 27.-29.04.2009.                                                  Vadības grupas sanāksme
   

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi