Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • Atbilstoši Reģionālās attīstības likumā noteiktajām funkcijām Rīgas plānošanas reģions izvērtē un sniedz atzinumus par reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. 2015.gada 18.septembrī RPR Attīstības padome apstiprināja grozījumus kārtībā, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

  Kārtība, kādā RPR izvērtē pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas

  RPR regulāri apkopo informāciju un sagatavo pārskatu par RPR sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, attīstības programmām, teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem, kā arī vietējās rīcības grupu stratēģijām sākot ar 2009.gada 1.janvāri. Līdz ar jaunu nosacījumu vai atzinumu sagatavošanu šis pārskats tiek papildināts. Lai iepazītos ar nosacījumu un atzinumu saturu, lūdzam griezties attiecīgajā pašvaldībā vai Rīgas plānošanas reģiona administrācijā.

   Pārskats par RPR sniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem 2009.-2016.gadā

  Npk

  Datums

  Dokumenta nosaukums

  Adresāts

  Nosacījumi/atzinums

  2016.gads

  26

  28.12.2016.

  Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam “Saulesmētras”

  Inčukalna novada Dome

  Nosacījumi

  25

  19.12.2016.

  Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10 ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0321, Vangažos, Inčukalna novadā

  Inčukalna novada Dome

  Atzinums

  24

  11.11.2016.

  Par nosacījumu un informācijas sniegšanu lokālplānojuma izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Mārupes novadā, grozot Mārupes teritorijas plānojumu

  Mārupes novada Dome

   

  Nosacījumi

  23

  25.10.2016.

  Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma 1.redakcijai

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  22

  10.10.2016.

  Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma konsultācijām Igaunijas Republikas plānošanas dokumentu kontekstā

  Vides pārraudzības valsts birojs

  Atzinums

  21

  26.09.2016.

  Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai – Sējas novada teritorijā

  SIA “Grupa 93”

  Sējas novada Dome

  Nosacījumi

  20

  26.09.2016.

  Par atzinuma sniegšanu Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai

  Stopiņu novada Dome

  Atzinums

  19

  08.09.2016.

  Par atzinumu Limbažu novada Attīstības programmai 2017.-2023.gadam

  Limbažu novada Dome

  Atzinums

  18

  08.08.2016.

  Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma uzstrādāšanai Nekustamajam īpašumam “Silmalas”, Vangažos, Inčukalna novadā ar kadastra apzīmējumu 8017 002 0302

  Inčukalna novada Dome

  Nosacījumi

  17

  08.08.2016.

  Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai – Inčukalna novada teritorijā

  Inčukalna novada Dome

  Nosacījumi

  16

  02.08.2016.

  Par nosacījumu un informācijas sniegšanu lokālplānojuma izstrādei

  SIA „Reģionālie projekti”

  Nosacījumi

  15

  01.07.2016.

  Par atzinuma sniegšanu lokālplānojuma redakcijai

  Ropažu novada pašvaldība

  Atzinums

  14

  21.06.2016.

  Par atzinuma sniegšanu Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta nekustamā īpašuma “Mežaparks” detālplānojuma projektam un Vides pārskata projektam

  SIA “Damsijas” un SIA “Vides Eksperti”

  Atzinums

  13

  17.06.2016.

  Par atzinuma sniegšanu Stopiņu novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai

  Stopiņu novada Dome

  Atzinums

  12

  16.06.2016.

  Par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10 ar kadastra apzīmējumu 8017 005 0321, Vangažos, Inčukalna novadā

  Inčukalna novada Dome

  Nosacījumi

  11

  20.05.2016.

  Par Krimuldas novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidoto redakciju

  Krimuldas novada Dome

  Atzinums

  10

  17.05.2016.

  Par atzinumu lokālplānojuma “Mazcenas Dārzi”, Mārupes novadā 1.redakcijai

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  9

  26.04.2016.

  Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei īpašuma “Egles”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0045

  Maruta Blūma

  Ropažu novada Dome

  Nosacījumi

  8

  07.04.2016.

  Par Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iesniegtajiem projektu ideju konceptiem

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības koordinācijas padome

  Atzinums

  7

  06.04.2016.

  Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumiem “Lauski”, “Pieneņlīči”, “Nāgelkrogs”, “Nāgelpļavas”, “Nāgellauki” Ropažu novadā

  Oskars Galzons

  Ropažu novada Dome

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas departaments

  Nosacījumi

  6

  21.03.2016.

  Par Rīgas plānošanas reģiona nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru Attīstības programmu investīciju plāniem

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās attīstības koordinācijas padome

  Atzinums

  5

  10.03.2016.

  Par Inčukalna novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2036.gadam 2016.gada aktualizācijas projektu

  Inčukalna novada Dome

  Atzinums

  4

  02.03.2016.

  Par Ādažu novada Attīstības programmu 2016.-2022.gadam

  Ādažu novada Dome

  Atzinums

  3

  12.02.2016.

  Par atzinuma sniegšanu lokālplānojumam “Lielkangari”, Kangari, Ropažu novadā

  SIA „Reģionālie projekti”

  Ropažu novada Dome

  Atzinums

  2

  28.01.2016.

  Par priekšlikumiem un atsauksmēm par Jūras Telpiskā plānojuma Latvijas republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem 1.redakcijas un vides pārskata projektu

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  Atzinums

  1

  26.01.2016.

  Nosacījumi Mārupes novada Tīraines ciema lokālplānojuma izstrādei

  Mārupes novada Dome

  Nosacījumi

  2015.gads

  19

  08.12.2015.

  Par Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizāciju

  Salaspils novada Dome

  Atzinums

  18

  02.12.2015.

  Par Tukuma novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam

  Tukuma novada Dome

  Atzinums

  17

  25.11.2015.

  Par priekšlikumiem un atsauksmēm Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1.redakcijai un Vides pārskata projektam

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

  Atzinums

  16

  20.11.2015.

  Par Igaunijas Republikas Pērnavas (Pärnu) apriņķa jūras robežas apgabala plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu

  Vides pārraudzības valsts birojs

  Atzinums

  15

  17.11.2015.

  Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizāciju

  Jūrmalas pilsētas Dome

  Atzinums

  14

  06.11.2015.

  Par Ādažu novada Attīstības programmas

  2016.-2022.gadam Vides pārskatu

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  13

  04.11.2015.

  Par atsauksmi lokālplānojumam „Jauncederi”

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  12

  12.10.2015.

  Par atsauksmes sniegšanu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu SIVN Vides pārskata projektu

  SIA „Grupa 93”

  Atzinums

  11

  09.10.2015.

  Par Krimuldas novada Teritorijas plānojuma 2015-2027.gadam 1.redakciju

  Krimuldas novada Dome

  Atzinums

  10

  05.10.2015.

  Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumam

  „Lielkangari”, Kangari, Ropažu novadā

  SIA „Reģionālie Projekti”

  Nosacījumi

  9

  15.07.2015.

  Par Tukuma novada teritorijas plānojumu

  Tukuma novada Dome

   

  8

  09.06.2015.

  Par atsauksmi lokālplānojumu „Jauncederi”

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  7

  15.05.2015.

  Par Tukuma novada Teritorijas plānojuma 2011-2023.gadam grozījumiem

  Tukuma novada Dome

  Atzinums

  6

  15.05.2015.

  Par Tukuma novada Teritorijas plānojuma 2011-2023.gadam grozījumu Vides pārskatu

  SIA „Reģionālie projekti”

  Atzinums

  5

  25.03.2015.

  Par Salacgrīvas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2038.gadam un Attīstības

  programmu 2015.-2021.gadam

  Salacgrīvas novada Dome

  Atzinums

  4

  21.04.2015.

  Par Krimuldas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam

  Krimuldas novada Dome

  Atzinums

  3

  23.03.2015.

  Par atzinumu lokālplānojuma pilnveidotajai redakcijai

  Mārupes novada Dome

  Atzinums

  2

  28.01.2015.

  Atzinums lokālplānojumam "Diānas dārzi"

  SIA "OpusPlan"

  Atzinums

  1

  19.01.2015.

  Par Ogres novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam

  Ogres novada Dome

  Atzinums

  2014.gads

  19

  16.12.2014.

  Par aktualizēto Baldones novada Rīcību plānu 2014.-2020.gadam un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam

  Baldones novada Dome

  Atzinums

  18

  29.10.2014.

  Par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam

  Tukuma novada Dome

  Atzinums

  17

  21.10.2014.

  Par Carnikavas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam

  Carnikavas novada Dome

  Atzinums

  16

  03.10.2014.

  Par Olaines novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam

  Olaines novada Dome

  Atzinums

  15

  17.09.2014.

  Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei

  Mārupes novada Dome

  Nosacījumi

  14

  17.09.2014.

  Nosacījumi Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādei

  Krimuldas novada Dome

  Nosacījumi

  13

  04.09.2014.

  Nosacījumi Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma izstrādei

  Salacgrīvas novada Dome

  Nosacījumi

  12

  30.07.2014.

  Par Alojas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam

  Alojas novada Dome

  Atzinums

  11

  28.07.2014.

  Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei

  SIA „OpusPlan”

  Nosacījumi

  10

  25.06.2014.

  Par Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Krimuldas novada Dome

  Atzinums

  9

  08.04.2014.

  Par Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

  Zemgales plānošanas reģions

  Nosacījumi

  8

  08.04.2014.

  Par Tukuma novada pašvaldības projekta ideju „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanu pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta)”

  Tukuma novada Dome, VARAM

  Atzinums

  7

  14.03.2014.

  Par Carnikavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam projektu

  Carnikavas novada Dome

  Atzinums

  6

  13.03.2014.

  Par Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektiem

  Rīgas Dome, Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  5

  03.03.2014.

  Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei

  Mārupes novada Dome

  Nosacījumi

  4

  26.02.2014.

  Par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

  Kurzemes plānošanas reģions

  Nosacījumi

  3

  19.02.2014.

  Par atzinuma sniegšanu Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2033.gadam

  Kandavas novada Dome

  Atzinums

  2

  14.01.2014.

  Par Stopiņu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi

  Stopiņu novada Dome

  Nosacījumi

  1

  08.01.2014.

  Nosacījumi Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu izstrādei

  Tukuma novada Dome

  Nosacījumi

  2013.gads

  34

  27.12.2013.

  Par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam un Vides pārskata projektu

  Ropažu novada pašvaldība

  Atzinums

  33

  20.12.2013.

  Par Garkalnes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam gala redakciju

  Garkalnes novada dome, VARAM

  Atzinums

  32

  04.12.2013.

  Par Mālpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Mālpils novada dome

  Atzinums

  31

  27.11.2013.

  Par atsauksmes par SIVN Vides pārskata projektu Rīgas IAS un AP projektiem

  SIA Grupa 93

  Atzinums

  30

  20.11.2013.

  Par Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  29

  19.11.2013.

  Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi

  Olaines novada pašvaldība

  Nosacījumi

  28

  15.11.2013.

  Par Engures novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Engures novada dome

  Atzinums

  27

  12.11.2013.

  Par atzinuma sniegšanu Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai redakcijai

  Garkalnes novada dome

  Atzinums

  26

  21.10.2013.

  Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam un Vides pārskatu

  Jūrmalas pilsētas dome, VARAM

  Atzinums

  25

  15.10.2013.

  Par Harju, Raplas un Pērnavas apriņķu plānu par „Rail Baltica” 1435 mm dzelzceļa līnijas koridora izvietojumu stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu

  Vides pārraudzības valsts birojs

  Atzinums

  24

  11.10.2013.

  Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata izstrādi

  SIA „ZAAO”

  Atzinums

  23

  21.08.2013.

  Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Ogres novada dome

  Atzinums

  22

  21.08.2013.

  Par atzinuma sniegšanu Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai

  Garkalnes novada dome

  Atzinums

  21

  16.08.2013.

  Par Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projekta atzinuma sniegšanu

  Babītes novada pašvaldība

  Atzinums

  20

  05.08.2013.

  Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” attīstības plānu 2012.-2036.gadam un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma  projektu

  SIA „Infra Projekti”

  Atzinums

  19

  31.07.2013.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Jūrmalas pilsētas attīstības programmai 2014.-2020.gadam un Vides pārskatam

  Jūrmalas pilsētas dome, VARAM

  Atzinums

  18

  03.07.2013.

  Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Ogres novada dome

  Atzinums

  17

  02.07.2013.

  Par Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  16

  02.07.2013.

  Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Ādažu novada dome

  Atzinums

  15

  02.07.2013.

  Par Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Stopiņu novada dome

  Atzinums

  14

  15.05.2013.

  Par Alojas novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam

  Alojas novada dome, VARAM

  Atzinums

  13

  10.05.2013.

  Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotajai redakcijai

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  12

  08.05.2013.

  Par Saulkrastu novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam

  Saulkrastu novada dome, VARAM

  Atzinums

  11

  30.04.2013.

  Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam pilnveidotajai redakcijai

  Mārupes novada dome

  Atzinums

  10

  30.04.2013.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Gaujas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrība „Gaujas Partnerība”

  Atzinums

  9

  23.04.2013.

  Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju, Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata gala redakciju

  Alojas novada dome

  Atzinums

  8

  23.04.2013.

  Par atzinumu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 07.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu galīgo redakciju

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  7

  25.03.2013.

  Par Ķeguma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam, Ķeguma novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektiem

  Ķeguma novada dome

  Atzinums

  6

  22.03.2013.

  Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 1.pilnveidotajai redakcijai

  Mārupes novada dome

  Atzinums

  5

  22.03.2013.

  Par Ropažu novada attīstības programmu 2013.-2020.gadam

  Ropažu novada dome

  Atzinums

  4

  20.02.2013.

  Atsauksme par Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Lielvārdes novada dome

  Atzinums

  3

  20.02.2013.

  Par atzinuma sniegšanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumiem

  Babītes novada dome

  Atzinums

  2

  18.02.2013.

  Par nosacījumiem Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

  Ķekavas novada dome

  Nosacījumi

  1

  28.01.2013.

  Par atzinumu Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadan 1.redakcijai un Vides pārskata projektam

  Ķeguma novada dome

  Atzinums

  2012.gads

  74

  28.12.2012.

  Par Alojas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju, Alojas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakciju, Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakciju

  Alojas novada dome

  Atzinums

  73

  18.12.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Sējas novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un Vides pārskata projektam

  Sējas novada dome

  Atzinums

  72

  18.12.2012.

  Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Olaines novada dome

  Atzinums

  71

  18.12.2012.

  Par Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Inčukalna novada dome

  Atzinums

  70

  11.12.2012.

  Par atzinumu Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai 1.redakcijai

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  69

  11.12.2012.

  Par atzinumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam

  Mārupes novada dome

  Atzinums

  68

  07.12.2012.

  Par Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  67

  07.12.2012.

  Par Babītes novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam

  Babītes novada dome

  Atzinums

  66

  28.11.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskata 1.redakcijai

  SIA „Vides eksperti”

  Atzinums

  65

  28.11.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu 1.redakcijai

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  64

  26.11.2012.

  Par Inčukalna novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam

  Inčukalna novada pašvaldība

  Atzinums

  63

  16.11.2012.

  Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 23009.-2021.gadam grozījumu daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” gala redakcijai

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  62

  08.11.2012.

  Par Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

  Baldones novada dome

  Atzinums

  61

  06.11.2012.

  Par Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu 2014.-2020.gadam

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  60

  05.11.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgajai redakcijai

  Engures novada dome

  Atzinums

  59

  25.10.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projektam

  Saulkrastu novada dome

  Atzinums

  58

  12.10.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas uzraudzības ziņojuma 1.redakcijai

  Pārresoru koordinācijas centrs

  Atzinums

  57

  12.10.2012.

  Par atzinumu Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam

  Inčukalna novada dome

  Atzinums

  56

  12.10.2012.

  Par Sējas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam

  Sējas novada dome

  Atzinums

  55

  01.10.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Sējas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcijai un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam

  Sējas novada dome

  Atzinums

  54

  01.10.2012.

  Par atzinumu Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  53

  27.09.2012.

  Par Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026.gadam un attīstības programmu 2013.-2019.gadam

  Mārupes novada dome

  Atzinums

  52

  19.09.2012.

  Par atzinumu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu 3.redakcijai

  Babīte novada dome

  Atzinums

  51

  14.09.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Salaspils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 1.redakcijai

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  50

  11.09.2012.

  Par atsauksmi Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotajai 1.redakcijai

  Engures novada dome

  Atzinums

  49

  10.09.2012.

  Par nosacījumu sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums grozījumu izstrādei

  Ķekavas novada dome

  Nosacījumi

  48

  09.09.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai

  Saulkrastu novada dome

  Atzinums

  47

  07.09.2012.

  Par Siguldas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

  Siguldas novada dome

  Atzinums

  46

  27.08.2012.

  Par nosacījumiem Saulkrastu attīstības programmas un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam

  Saulkrastu novada dome

  Nosacījumi

  45

  20.08.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  44

  20.08.2012.

  Par atsauksmi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajai redakcijai

  Jūrmalas pilsētas dome

  Atzinums

  43

  20.08.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Stopiņu un Salaspils Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrība „Stopiņu un Salaspils Partnerība”

  Atzinums

  42

  20.08.2012.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Baldones novada attīstības programmai 2014.-2020.gadam

  Baldones novada dome

  Atzinums

  41

  07.08.2012.

  Nosacījumi Rīgas teritorijas plānojums izstrādei

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Nosacījumi

  40

  13.07.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai

  Siguldas novada dome

  Atzinums

  39

  10.07.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai

  Saulkrastu novada dome

  Atzinums

  38

  09.07.2012.

  Par atsauksmi Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam galīgajai redakcijai

  Mālpils novada dome

  Atzinums

  37

  02.07.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Baldones novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai

  Baldones novada dome

  Atzinums

  36

  14.06.2012.

  Par atzinumu detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Džutas” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijai

  SIA „Metrum”, Ķekavas novada dome

  Atzinums

  35

  04.06.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai

  Ogres novada dome

  Atzinums

  34

  04.06.2012.

  Par atzinuma sniegšanu 20.12.2005. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 grozījumu 1.redakciju

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  33

  31.05.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Vides pārskata 1.redakcijai

  SIA „Vides eksperti”, Saulkrastu novada dome

  Atzinums

  32

  17.05.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Īģes lauku partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrība „Īģes lauku partnerība”

  Atzinums

  31

  08.05.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem 2.redakciju un tā vides pārskata projektu

  Jūrmalas pilsētas dome

  Atzinums

  30

  08.05.2012.

  Nosacījumi detālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā „Džutas” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

  SIA „Metrum”, Ķekavas novada dome

  Nosacījumi

  29

  03.05.2012.

  Nosacījumi Ķeguma novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei

  Ķeguma novada dome

  Nosacījumi

  28

  03.05.2012.

  Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu daļā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 1.redakcijai

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  27

  27.04.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai

  Saulkrastu novada dome

  Atzinums

  26

  24.04.2012.

  Nosacījumi Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam izstrādei

  Mārupes novada dome

  Nosacījumi

  25

  20.04.2012.

  Par attīstības stratēģijas saskaņošanu Vidzemes lauku partnerībai „Brasla”

  Vidzemes lauku partnerībai „Brasla”

  Atzinums

  24

  17.04.2012.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Stopiņu novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam un Vides pārskatam

  Stopiņu novada dome

  Atzinums

  23

  17.04.2012.

  Par atzinuma sniegšanu publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai „Sernikon”

  Atzinums

  22

  17.04.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgajai redakcijai

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  21

  10.04.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai

  Tukuma novada dome

  Atzinums

  20

  10.04.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Mālpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam 1.redakcijai un tā vides pārskatam

  Mālpils novada dome

  Atzinums

  19

  10.04.2012.

  Par atzinuma sniegšanu publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Publisko un privāto partnerattiecību biedrībai „Zied zeme”

  Atzinums

  18

  05.04.2012.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Mālpils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam

  Mālpils novada dome

  Atzinums

  17

  27.03.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 1.redakcijai

  Siguldas novada dome

  Atzinums

  16

  27.03.2012.

  Par komentāriem un priekšlikumiem Vides pārskata projektam Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam

  Siguldas novada dome

  Atzinums

  15

  16.03.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Partnerība Daugavkrasts” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Partnerība Daugavkrasts”

  Atzinums

  14

  14.03.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Kandavas Partnerība” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Kandavas Partnerība”

  Atzinums

  13

  13.03.2012.

  Par atzinumu Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijai un vides pārskata projektam

  Engures novada dome

  Atzinums

  12

  08.03.2012.

  Par atsauksmes sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai

  Babītes novada dome

  Atzinums

  11

  27.02.2012.

  Nosacījumi Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei

  Garkalnes novada dome

  Nosacījumi

  10

  27.02.2012.

  Par atzinuma sniegšanu „Rīgas rajona lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Rīgas rajona lauku attīstības biedrībai

  Atzinums

  9

  22.02.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Lauku partnerība „Upe 8””attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Lauku partnerība „Upe 8””

  Atzinums

  8

  17.02.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Pierīgas partnerība” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Pierīgas partnerība”

  Atzinums

  7

  08.02.2012.

  Nosacījumi Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei

  Inčukalna novada dome

  Nosacījumi

  6

  08.02.2012.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Baldones Partnerība” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrībai „Baldones Partnerība”

  Atzinums

  5

  02.02.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2011.gada grozījumu galīgajai redakcijai

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  4

  01.02.2012.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Salaspils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  3

  30.01.2012.

  Par atzinuma sniegšanu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajai redakcijai

  Jūrmalas pilsētas dome

  Atzinums

  2

  23.01.2012.

  Par Rīgas plānošanas reģiona atzinumu Jaunpils novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  1

  10.01.2012.

  Nosacījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikuma „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1:10000” un 16.pielikuma „Apbūves stāvu skaita plāns M1:10000” grozījumu izstrādei

  Rīgas domes pilsētas attīstības departaments

  Nosacījumi

  2011.gads

  50

  28.12.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijai

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  49

  28.12.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Limbažu novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektam

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  48

  28.12.2011.

  Nosacījumi Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei

  Ķekavas novada dome

  Nosacījumi

  47

  14.12.2011.

  Par atzinumus Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai

  Ikšķiles novada dome

  VARAM

  Atzinums

  46

  13.12.2011.

  Par atzinumu Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijai

  Tukuma novada dome

  Atzinums

  45

  08.12.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrībai „Partnerība laukiem un jūrai”

  Atzinums

  44

  06.12.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Jūrkante” lauku attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrība „Jūrkante”

  Atzinums

  43

  25.11.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu galīgajai redakcijai

  Babītes novada dome

  Atzinums

  42

  24.11.2011.

  Par Salaspils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  41

  17.11.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai redakcijai

  Kandavas novada dome

  VARAM

  Atzinums

  40

  11.11.2011.

  Par atzinumu Engures novada integrētās attīstības programmai un vides pārskatam 2012.-2018.gadam

  Engures novada dome

  Atzinums

  39

  08.11.2011.

  Par atzinumu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam 2011.gada grozījumu 1. redakcijai

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  38

  31.10.2011.

  Par atzinumu Lielvārdes novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam

  Lielvārdes novada pašvaldībai

  Atzinums

  37

  28.10.2011.

  Par atzinumu Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai (pilnveidotajai) redakcijai

  Ikšķiles novada dome

  Atzinums

  36

  24.10.2011.

  Nosacījumi Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei

  Lielvārdes novada dome

  Nosacījumi

  35

  24.10.2011.

  Par atzinumu Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galīgajai (pilnveidotajai) redakcijai

  Kandavas novada dome

  Atzinums

  34

  05.10.2011.

  Par Jaunpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  33

  04.10.2011.

  Par Ziemeļvidzemes piekrastes tūrisma attīstības plānu 2012.-2020.gadam

  Latvijas Dabas fonds

  Atzinums

  32

  28.09.2011.

  Nosacījumi Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei

  Jaunpils novada dome

  Nosacījumi

  31

  25.09.2011.

  Par atzinumu Ogres novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai un vides pārskatam

  Ogres novada dome

  Atzinums

  30

  01.09.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam grozījumu dokumentu pilnveidotajai redakcijai

  Babītes novada domei

  Atzinums

  29

  01.09.2011.

  Par Engures novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas  izvērtēšanu

  Engures novada dome

  Atzinums

  28

  01.09.2011.

  Par atzinuma sniegšanu Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020., Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.grozījumu 1.redakcijai un vides pārskata projektam

  Babītes novada domei

  Atzinums

  27

  09.08.2011.

  Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijas vides pārskata projektu

  Ikšķiles novada domei

  Atzinums

  26

  09.08.2011.

  Par atzinumu Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam 1.redakcijai

  Ikšķiles novada domei

  Atzinums

  25

  13.07.2011.

  Par nosacījumu sniegšanu Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

  Ķekavas novada dome

  Nosacījumi

  24

  29.06.2011.

  Nosacījumi Engures novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei

  Engures novada domei

  Nosacījumi

  23

  20.06.2011.

  Par Ikšķiles novada attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšanu

  Ikšķiles novada pašvaldībai
  Kopija:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  22

  15.06.2011.

  Par atzinumu Tukuma novada integrētās attīstības programmai 2011.-2017.gadam

  Tukuma novada domei,

  Kopija:  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  21

  09.06.2011.

  Par atzinumu Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem

  Limbažu novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļa
  Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās 
  attīstības ministrija

  Atzinums

  20

  18.05.2011.

  Par atzinumu Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas 
  plānojuma 2009.-2021.gadam 2011.gada  grozījumu 1.redakciju

  Ķekavas novada dome

  Atzinums

  19

  16.05.2011.

  Nosacījumi Sējas novada teritorijas plānojuma no 2012. gada līdz 2024. gadam izstrādei

  Sējas novada dome

  Nosacījumi

  18

  12.05.2011.

  Par Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam
  pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

  Kandavas novada domei

  Atzinums

  17

  05.05.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Pierīgas partnerība”
  vietējās attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Pierīgas partnerība”

  Atzinums

  16

  27.04.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Kandavas partnerība”
  attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Kandavas partnerība”

  Atzinums

  15

  22.03.2011.

  Par atzinumu Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas projektam

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  14

  17.03.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Lauku partnerība „Upe 8””

  Atzinums

  13

  03.03.2011.

  Nosacījumi Alojas novada teritorijas plānojuma izstrādei

  Alojas novada domei

  Nosacīumi

  12

  03.03.2011.

  Nosacījumi Mālpils novada teritorijas plānojuma izstrādei

  Mālpils novada domei

  Nosacīumi

  11

  25.02.2011.

  Nosacījumi Baldones novada teritorijas plānojuma izstrādei

  Baldones novada domei

  Nosacījumi

  10

  23.02.2011.

  Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumiem

  Carnikavas novada domei

  Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  9

  25.02.2011.

  Nosacījumi Siguldas novada  teritorijas plānojuma izstrādei

  Siguldas novada domei

  Nosacījumi

  8

  14.02.2011.

  Par atzinumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
  pirmās redakcijas projektam

  Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, Būvvalde, SIA „Grupa 93”

  Atzinums

  7

  14.02.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Baldones Partnerība”
  teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrībai „Baldones Partnerība”

  Atzinums

  6

  27.01.2011.

  Atzinums par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu daļā „Sarkanās līnijas” galīgo redakciju

  Rīgas dome,  Pilsētas attīstības departaments Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  5

  17.01.2011.

  Par atzinumu Ogres novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam

  Ogres novada domei

  Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  4

  14.01.2011.

  Nosacījumi Limbažu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei

  Limbažu novada pašvaldībai

  Nosacījumi

  3

  13.01.2011.

  Par atzinumu Siguldas novada attīstības programmai 2011.-2017.gadam

  Siguldas novada domei

  Zināšanai: Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai

  Atzinums

  2

  10.01.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģijas grozījumiem

  Biedrībai „Zied zeme"

  Atzinums

  1

  05. 01.2011.

  Par atzinuma sniegšanu biedrības „Gaujas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumiem

  Biedrība "Gaujas partnerība"

  Atzinums

  2010.gads

  55

  20.12.2010.

  „Rīgas rajona lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumi

  Rīgas rajona lauku attīstības biedrība

  Atzinums

  54

  14.12.2010.

  Ogres novada Attīstības programmas 2011.-2017. Vides pārskata projekts

  Ogres novada pašvaldība

  Atzinums

  53

  08.12.2010.

  Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Carnikavas novada dome

  Atzinums

  52

  30.11.2010.

  Saulkrastu novada teritorijas plānojums

  Saulkrastu novada dome

  Nosacījumi

  51

  29.11.2010.

  Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskata projekts

  SIA „VentEko”

  Atzinums

  50

  29.11.2010.

  Ādažu novada attīstības programma 2011.-2018.gadam

  Ādažu novada dome

  Atzinums

  49

  13.11.2010.

  Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam

  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Atzinums

  48

  11.11.2010.

  Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Tukuma novada dome, zināšanai: LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

  Izvērtējums

  47

  04.11.2010.

  Tukuma novada Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Tukuma novada dome, zināšanai: LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai

  Izvērtējums

  46

  04.11.2010.

  Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam

  Kandavas novada dome

  Atzinums

  45

  22.10.2010.

  Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  44

  21.10.2010.

  Rīgas teritorijas plānojuma  2006.-2018.gadam grozījumi daļā  „Sarkanās līnijas” 1.redakcija

  Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  43

  14.10.2010.

  Salaspils novada teritorijas plānojums

  Salaspils novada dome

  Nosacījumi

  42

  28.09.2010.

  Ikšķiles novada teritorijas plānojums

  Ikšķiles novada pašvaldība

  Nosacījumi

  41

  20.09.2010.

  Limbažu novada saistošie noteikumi Nr.31

  Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Atzinums

  40

  14.09.2010.

  Inčukalna novada Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Inčukalna novada pašvaldība, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Izvērtējums

  39

  06.08.2010.

  Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam

  Kandavas novada dome

  Atzinums

  38

  06.08.2010.

  Limbažu novada Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

  Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Izvērtējums

  37

  30.08.2010.

  Latvijai stratēģiski nozīmīgi projekti 2014.-2020.gadā

  Satiksmes ministrija

  Atzinums

  36

  30.08.2010.

  Priekšlikumi par iespējamajiem liela mēroga stratēģiskajiem projektiem programmēšanas periodā 2014.-2020.gadam

  LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Atzinums

  35

  13.08.2010.

  Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam

  Kandavas novada dome

  Atzinums

  34

  11.08.2010.

  Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

  Ķekavas pagasta padome

  Nosacījumi

  33

  02.08.2010.

  Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

  Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments

  Nosacījumi

  32

  30.07.2010.

  Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas projekts

  Inčukalna novada dome

  Atzinums

  31

  21.07.2010.

  Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

  Limbažu novada pašvaldība

  Nosacījumi

  30

  12.07.2010.

  Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas projekts

  Tukuma novada dome

  Atzinums

  29

  12.07.2010.

  Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas projekts

  Tukuma novada dome

  Atzinums

  28

  09.07.2010.

  Jūrmalas pilsētas saistošie noteikumi Nr.27

  Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa; LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Atzinums

  27

  08.07.2010.

  Par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam grozījumu gala redakciju

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  26

  02.07.2010.

  Kandavas novada teritorijas plānojums

  Kandavas novada pašvaldība

  Nosacījumi

  25

  16.06.2010.

  Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Limbažu novada pašvaldība, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Izvērtējums

  24

  28.05.2010.

  Projekts „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  23

  13.05.2010.

  Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojums

  LR Vides ministrija

  Vēstule

  22

  13.05.2010.

  Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Limbažu novada pašvaldība

  Atzinums

  21

  26.04.2010.

  Babītes novada Babītes un Salas pagastu teritorijas plānojumi

  Babītes novada pašvaldība

  Nosacījumi

  20

  26.04.2010.

  Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

  Atzinums

  19

  19.04.2010.

  Tukuma novada Degoles pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Tukuma novada dome

  Atzinums

  18

  09.04.2010.

  Vidzemes lauku attīstības partnerības „Brasla” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam grozījumi

  Vidzemes lauku attīstība partnerības „Brasla”

  Atzinums

  17

  31.03.2010.

  Biedrības „Kandavas Partnerība” aktualizētā attīstības stratēģija

  Biedrība „Kandavas Partnerība”

  Atzinums

  16

  26.03.2010.

  Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Jūrmalas pilsētas dome, Pilsētplānošanas nodaļa, RAPLM

  Izvērtējums

  15

  26.03.2010.

  Skultes pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Limbažu novada pašvaldība

  Atzinums

  14

  24.03.2010.

  Inčukalna novada teritorijas plānojums

  Inčukalna novada dome

  Nosacījumi

  13

  23.03.2010.

  Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija Siguldā”

  Siguldas novada dome

  Atzinums

  12

  18.03.2010.

  Stopiņu novada saistošie noteikumi Nr.29

  Stopiņu novada dome, RAPLM

  Atzinums

  11

  17.03.2010.

  Garkalnes novada saistošie noteikumi Nr.23

  Garkalnes novada dome, RAPLM

  Atzinums

  10

  17.03.2010.

  Limbažu novada saistošie noteikumi Nr.13

  Limbažu novada dome, RAPLM

  Atzinums

  9

  04.03.2010.

  Ogres novada teritorijas plānojums

  Ogres novada dome

  Nosacījums

  8

  25.02.2010.

  Biedrības „Partnerība „Zaļā vārna”” attīstības stratēģija

  Biedrības „Partnerība „Zaļā vārna””

  Atzinums

  7

  20.02.2010.

  Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi

  Limbažu novada pašvaldība

  Atzinums

  6

  19.02.2010.

  Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” aktualizētā attīstības stratēģija

  Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”

  Atzinums

  5

  16.02.2010.

  Biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” aktualizētā attīstības stratēģija

  Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8””

  Atzinums

  4

  11.02.2010.

  Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Jūrmalas pilsētas dome, Būvvalde

  Atzinums

  3

  10.02.2010.

  Likumprojekts „Teritorijas attīstības plānošanas likums”

  RAPLM

  Atzinums/ierosinājumi

  2

  05.01.2010.

  Detālplānojums zemesgabalā „Impas”, Krimuldas novadā

  SIA „Core projekts”, Krimuldas novada dome

  Nosacījumi

  1

  05.01.2010.

  Ķeguma novada saistošie noteikumi Nr.25

  Ķeguma novada dome, RAPLM

  Atzinums

  2009.gads

  89

  30.12.2009.

  Limbažu novada Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Limbažu novada dome, RAPLM

  Izvērtējums

  88

  28.12.2009.

  Limbažu novada Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Limbažu novada dome, RAPLM

  Izvērtējums

  87

  11.12.2009.

  Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Stopiņu novada dome, RAPLM

  Izvērtējums

  86

  08.12.2009.

  Lielvārdes novada saistošie noteikumi Nr.37

  Lielvārdes novada dome, RAPLM

  Atzinums

  85

  02.12.2009.

  Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

  Jūrmalas pilsētas dome

  Nosacījumi

  84

  30.11.2009.

  Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Garkalnes novada dome

  Izvērtējums

  83

  24.11.2009.

  Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Stopiņu novada dome

  Atzinums

  82

  17.11.2009.

  Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Ķeguma novada dome, RAPLM

  Izvērtējums

  81

  06.11.2009.

  Stopiņu novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Stopiņu novada dome

  Atzinums

  80

  05.11.2009.

  Tukuma novada teritorijas plānojums

  Tukuma novada dome

  Nosacījumi

  79

  02.11.2009.

  Lielvārdes un Lielvārdes pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Lielvārdes novada dome, RAPLM

  Izvērtējums

  78

  23.10.2009.

  Garkalnes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Garkalnes novada dome

  Atzinums

  77

  19.10.2009.

  Ādažu novada teritorijas plānojums

  Ādažu novada dome

  Nosacījumi

  76

  06.10.2009.

  Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Limbažu novada dome, Viļķenes pagasta pārvalde

  Atzinums

  75

  30.09.2009.

  Biedrības „Ropažu partnerība” vietējās attīstības stratēģija

  Biedrība „Ropažu partnerība”

  Atzinums

  74

  30.09.2009.

  Biedrības „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Vidzemes lauku partnerība „Brasla””

  Atzinums

  73

  28.09.2009.

  Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība „Stopiņu un Salaspils partnerība”

  Atzinums

  72

  28.09.2009.

  Biedrības „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”

  Atzinums

  71

  28.09.2009.

  Biedrības „Pierīgas partnerība” vietējās attīstības stratēģija

  Biedrība „Pierīgas partnerība”

  Atzinums

  70

  28.09.2009.

  Biedrības „Jūrkante” lauku attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Jūrkante”

  Atzinums

  69

  28.09.2009.

  Attīstības stratēģijas „Dzīves kvalitātes uzlabošana Lauku partnerības „Upe 8” darbības teritorijā” pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Lauku partnerība „Upe 8””

  Atzinums

  68

  28.09.2009.

  Biedrības „Īģes lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Īģes lauku partnerība”

  Atzinums

  67

  28.09.2009.

  Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  66

  24.09.2009.

  Biedrības „Zied Zeme” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Zied Zeme”

  Atzinums

  65

  23.09.2009.

  Biedrības „Kandavas Partnerība” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Kandavas Partnerība”

  Atzinums

  64

  23.09.2009.

  Biedrības „Sernikon” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība „Sernikon”

  Atzinums

  63

  23.09.2009.

  Garkalnes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Garkalnes novada dome

  Atzinums

  62

  22.09.2009.

  Ādažu novada saistošie noteikumi Nr.22

  Ādažu novada dome

  Atzinums

  61

  21.09.2009.

  Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai”

  Atzinums

  60

  21.09.2009.

  Biedrības „Gaujas partnerība” attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība „Gaujas partnerība”

  Atzinums

  59

  17.09.2009.

  Biedrības „Partnerība Daugavkrasts” vietējās attīstības stratēģijas pilnveidotā redakcija

  Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”

  Atzinums

  58

  03.09.2009.

  Biedrības „Baldones partnerība” teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība „Baldones partnerība”

  Atzinums

  57

  02.09.2009.

  Ikšķiles novada saistošie noteikumi Nr.13/2009

  Ikšķiles novada dome

  Atzinums

  56

  31.08.2009.

  Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  55

  27.08.2009.

  Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Lielvārdes novada dome

  Atzinums

  54

  25.08.2009.

  Irlavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Tukuma novada dome, Irlavas pagasta pārvalde

  Atzinums

  53

  21.08.2009.

  Ādažu novada teritorijas plānojuma 2006.-2012.g. 2009.gada grozījumu galīgā redakcija

  Ādažu novada dome

  Izvērtējums

  52

  23.07.2009.

  Lapmežciema novada saistošie noteikumi Nr.10

  Engures novada dome

  Atzinums

  51

  21.07.2009.

  Lapmežciema novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Engures novada dome

  Izvērtējums

  50

  21.07.2009.

  Daugmales pagasta saistošie noteikumi Nr. 5

  Ķekavas novads

  Atzinums

  49

  13.07.2009.

  Viļķenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Limbažu novada dome

  Atzinums

  48

  08.07.2009.

  Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija novada lauku teritorijai

  Ikšķiles novada dome

  Izvērtējums

  47

  03.07.2009.

  Jaunpils pagasta saistošie noteikumi Nr.1

  Jaunpils novada dome

  Atzinums

  46

  26.06.2009.

  Salaspils novada saistošie noteikumi Nr.8/2009

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  45

  25.06.2009.

  Birzgales pagasta saistošie noteikumi Nr.5

  Birzgales pagasta padome

  Atzinums

  44

  25.06.2009.

  Madlienas pagasta saistošie noteikumi Nr.6

  Madlienas pagasta padome

  Atzinums

  43

  25.06.2009.

  Mārupes pagasta saistošie noteikumi Nr.13

  Mārupes pagasta padome

  Atzinums

  42

  18.06.2009.

  Ķekavas pagasta saistošie noteikumi Nr.SN-TPD-9/2009

  Ķekavas pagasta padome

  Atzinums

  41

  18.06.2009.

  Limbažu pilsētas saistošie noteikumi Nr.10

  Limbažu pilsētas dome

  Atzinums

  40

  17.06.2009.

  Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012.g. (ar 2009.g. grozījumiem) pilnveidotā redakcija

  Ādažu novada dome

  Atzinums

  39

  12.06.2009.

  Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Ikšķiles novada dome

  Atzinums

  38

  04.06.2009.

  Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Stopiņu novada dome

  Atzinums

  37

  20.05.2009.

  Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Jaunpils pagasta padome

  Izvērtējums

  36

  15.05.2009.

  Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija

  Krimuldas pagasta padome

  Atzinums

  35

  15.05.2009.

  Ķeguma novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Ķeguma novada dome

  Izvērtējums

  34

  08.05.2009.

  Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Mārupes pagasta padome

  Atkārtots atzinums

  33

  08.05.2009.

  Lapmežciema teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Lapmežciema novada dome

  Izvērtējums

  32

  30.04.2009.

  Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Mārupes pagasta padome

  Atzinums

  31

  23.04.2009.

  Ikšķiles novada lauku teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Ikšķiles novada dome

  Izvērtējums

  30

  21.04.2009.

  Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Salaspils novada dome

  Atkārtots atzinums

  29

  21.04.2009.

  Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Birzgales pagasta padome

  Atzinums

  28

  17.04.2009.

  Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Jaunpils pagasta padome

  Izvērtējums

  27

  09.04.2009.

  Lapmežciema teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija

  Lapmežciema novada dome

  Izvērtējums

  26

  08.04.2009.

  Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Daugmales pagasta padome

  Atzinums

  25

  03.04.2009.

  Limbažu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Limbažu pilsētas dome

  Atzinums

  24

  31.03.2009.

  Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla""

  Atzinums

  23

  30.03.2009.

  Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  22

  24.03.2009.

  Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Lielvārdes novada dome

  Atzinums

  21

  24.03.2009.

  Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Ropažu novada dome

  Atzinums

  20

  18.03.2009.

  Biedrības "Zied Zeme" attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam

  Biedrība "Zied Zeme"

  Atzinums

  19

  17.03.2009.

  Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Skultes pagasta padome

  Atzinums

  18

  16.03.2009.

  Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Birzgales pagasta padome

  Atzinums

  17

  13.03.2009.

  Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu SIVN VP

  Mārupes pagasta padome

  Atzinums

  16

  05.03.2009.

  Sējas novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija

  Sējas novada dome

  Atzinums

  15

  02.03.2009.

  Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmās redakcijas SIVN VP

  SIA „Vides konsultāciju birojs”

  Atzinums

  14

  23.02.2009.

  Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Daugmales pagasta padome

  Atzinums

  13

  18.02.2009.

  Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Ādažu novada dome

  Atzinums

  12

  05.02.2009.

  Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Mārupes pagasta padome

  Atzinums

  11

  05.02.2009.

  Madlienas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Madlienas pagasta padome

  Atzinums

  10

  03.02.2009.

  Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmajā redakcija

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

  Atzinums

  9

  26.01.2009.

  Limbažu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Limbažu pilsētas dome

  Atzinums

  8

  22.01.2009.

  Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija

  Ķekavas pagasta pašvaldība

  Atzinums

  7

  20.01.2009.

  Ķekavas pagasta saistošie noteikumi Nr.14

  Ķekavas pagasta pašvaldība

  Atzinums

  6

  20.01.2009.

  Salas pagasta saistošie noteikumi Nr.84

  Salas pagasta padome

  Atzinums

  5

  14.01.2009.

  Birzgales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Birzgales pagasta padome

  Atzinums

  4

  13.01.2009.

  Salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Salaspils novada dome

  Atzinums

  3

  13.01.2009.

  Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija

  Ropažu novada dome

  Atzinums

  2

  07.01.2009.

  Katvaru pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija

  Katvaru pagasta padome

  Atzinums

  1

  06.01.2009.

  Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

  Ikšķiles novada dome

  Nosacījumi

             

   

  Informācija sagatavota 30.12.2016.

   

   

   

   

  .

   

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi