Šodien ir pirmdiena,  18. decembris - Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta
Decembris, 2017  
P O T C Pk S Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
AIZVĒRT
Mēneša jautājums
Vai ekonomiskā krīze Latvijā ir beigusies?
 • Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas

  Pētījums par Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējām tika veikts 2014.gadā, RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014-2030 un RPR Attīstības programmas 2014-2020 izstrādes ietvaros.

  Rīgas plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas

  Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas noteikšana

  Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas attīstības jautājumi ir viens no fokusiem 2010.gada Rīgas plānošanas reģiona attīstības uzraudzības kontekstā. Ir veikts pētījums par Piekrastes teritorijas noteikšanu, tā uzdevums ir analizēt dažādas Piekrastes izpratnes, to ietekmējošos faktorus un iezīmēt galvenos Piekrastes robežu noteikšanas principus, kas vērsti uz teritorijas pārvaldību.

  Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas noteikšana

  Tekstā pieejamie lielformāta attēli:

  3.attēls. Sausieņu meži kā Piekrastes aizsargjoslas noteikšanas kritērijs

  5.attēls. Piekrastes izpētes teritorijas

  6.attēls. Krastu tipi - Carnikavas, Ainažu, Vidzemes piekrastes

  8.attēls. Dabas aizsargājamās teritorijas un krastu tipi

  9.attēls. Piekrastes plānošanas izpratne (BEF)

  10.attēls. Piekrastes biotopu zonējums

  11.attēls. Biotopu grupas

  12.attēls. Krasta kāpu izpratnes (Life 2004)

  13.attēls. Krasta kāpu izpratnes

  14.attēls. Krasta izpratnes (Life 2004)

  16.attēls. Piekrastes aizsargjoslas platuma izmaiņas 2000.-2010.g

  17.attēls. Esošā un METRUM konstruētā aizsargjosla (METRUM)

  18.attēls. Aizsargjoslas Ainažu apkārtnē (METRUM, VZD, RAPLM)

  22.attēls. Kurzemes piekraste pie Jūrkalnes un Vidzemes piekrastē pie Ķurmraga

  24.attēls. Piekrastes dabisko procesu un saimniecisko procesu intensitāte

  Pierīgas apdzīvojuma struktūras izpēte

  Pētījums par Pierīgas apdzīvojuma struktūru tika veikts Rīgas plānošanas reģiona uzraudzības kontekstā 2009. gada vasarā un rudenī. Galvenais pētījuma ieguvums ir radīts priekšstats par apdzīvojuma attīstības tendencēm Pierīgā kas balstās uz savstarpēji salīdzināmiem datiem par procesu apjomiem un to lokalizāciju. Šis pētījums ir uzskatāms par Pierīgas apdzīvojuma attīstības izpētes sākuma posmu, kur tika iegūta informācija par apbūvi.

  Pierīgas apdzīvojuma struktūras izpēte

  Telpiskās plānošanas ietekme uz nekustamo īpašumu tirgu

  Šis pētījums ir Latvijas Universitātes uz Rīgas plānošanas reģiona sadarbības piemērs, kas izstrādāts studentu prakses laikā 2009. gada rudenī. Tas aizsāk svarīgu iepriekš maz pētītu jomu - nekustamo īpašumu tirgus un plānošanas mijiedarbības kontekstu. Pētījumā analizēta vairāk tirgus ietekme uz teritorijas plānojumiem.

  Telpiskās plānošanas ietekme uz nekustamo īpašumu tirgu

  Pārskats par problēmām un konfliktsituācijām piekrastē RPR

  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) ir uzsākusi Piekrastes telpiskās attīstības stratēģijas izstrādi ar mērķi noteikt piekrastei nacionālas nozīmes teritorijas statusu. Stratēģijas izstrādē 2008.gada nogalē tika iesaistīti arī plānošanas reģioni. RAPLM uzdevumā RPR plānošanas nodaļas speciālisti ir sagatavojuši ziņojumu par esošo situāciju piekrastē. Darbs tika veikts laika posmā no 2008.gada decembra līdz 2009.gada februārim. Pārskats sniedz situācijas raksturojumu, secinājumus un priekšlikumus situācijas uzlabošanai konkrētās jomās.

   

  Lai iegūtu nepieciešamos materiālus tika veikta pašvaldību anketēšana un organizētas vizītes 10 piekrastes pašvaldībās Rīgas plānošanas reģionā, kā arī konsultācijas ar RAPLM, Vides ministriju, Valsts meža dienestu, Valsts vides dienestu, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta darbiniekiem, Life projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ekspertiem, kā arī ar citām institūcijām un ekspertiem.

   

  Pārskats par problēmām un konfliktsituācijām piekrastē RPR

  RPR attīstības vērtēšanas inkidatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšana saskaņā ar reģiona plānošanas dokumentiem

  2007.gadā Rīgas plānošanas reģions uzraudzības funkciju deleģēja Nodibinājumam „Rīgas reģiona attīstības aģentūra”. Aģentūras speciālisti sadarbībā ar SIA „Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” izstrādāja ziņojumu RPR attīstības un plānošanas uzraudzības vajadzībām „Rīgas plānošanas reģiona attīstības vērtēšanas indikatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšana saskaņā ar reģiona plānošanas dokumentiem”. Pētījuma mērķis ir rādītāju noteikšana, kuri vislabāk parāda un raksturo reģiona attīstības parādības un tendences un ar kuru palīdzību visefektīvāk varētu veikt Rīgas plānošanas reģiona attīstības vadīšanu, balstoties uz regulāru plānošanas dokumentos paredzēto rīcību un pasākumu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu, tajā pašā laikā izstrādājot priekšlikumus plānošanas dokumentu aktualizācijai.

  Pētījuma izstrādes gaitā ir:

  - izstrādāta plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas ieviešanas koncepcija - metodiski priekšlikumi
  - izstrādāts pamatojums un priekšlikumi rezultatīvo rādītāju matricas izveidei, un priekšlikumi par uzraudzības vērtēšanas indikatoriem

   

   
   
   
   
   
  © Rīgas plānošanas reģions. 2007. E-pasts: rpr@rpr.gov.lv
  Izstrāde: ALT RD Interneta risinājumi