drukāt
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC)

Jaunumi

            PĒDĒJIE 5 JAUNUMI:


Dokuments izdrukāts no Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas http://www.rpr.gov.lv/esfondi/