LV  EN
Prezentācijas

PARTNERU UN NOZĪMĒTO MINISTRIJU PĀRSTĀVJU SANĀKSME / 15.05.2013.

A.Kamenders, RPR - Kopskats par projektu, paveiktais

A.Balode, NVA - Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma


 Pārskats par projekta darbību / A.Kamenders / 06.03.2013. / Projekta uzraudzības komitejas, ekspertu un partneru sanāksme 


NACIONĀLA MĒROGA KONFERENCE / Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai / 17.12.2012.

I.Prūse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - Klimata pārmaiņu finanšu instruments ēku renovācijai un atjaunojamo energoresursu veicināšanai. Sasniegtais un nākotnes plāni

I.Ozoliņa, Ekonomikas ministrija - ES direktīvu prasības ēku energoefektivitātes uzlabošanai un efektīvai energoresursu izmantošanai

Dz.Grasmanis, Ekonomikas ministrija - ES direktīvu prasības ēku energoefektivitātes uzlabošanai un efektīvai energoresursu izmantošanai

I.Vārna, Izglītības un zinātnes ministrija - Par profesionālās izglītības galvenajiem attīstības virzieniem 


RĪGAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE / Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai / 18.10.2012.

A.Kamenders, Rīgas plānošnas reģions - Build Up Skills – Latvija” projekta mērķis un uzdevumi

I.Prūse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - Klimata pārmaiņu finanšu instruments ēku renovācijai un atjaunojamo energoresursu veicināšanai. Sasniegtais un nākotnes plāni

I.Oša, Ekonomikas ministrija - Latvijas mājokļu renovācijas politika. Sasniegtais un nākotnes plāni

I.Vārna, Izglītības un zinātnes ministrija - Par profesionālās izglītības galvenajiem attīstības virzieniem 


 

 Pārskats par projekta darbību / A.Kamenders / 15.06.2012.


 

PROJEKTA ATKLĀŠANAS SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS

A.Kamenders, Rīgas plānošanas reģions - Mērķi un uzdevumi "Build up Skills - Latvija"

V.Krēsliņš, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija - Enerģētikas stratēģija 2030/projekts

Dz.Grasmanis, Ekonomikas ministrija - Būvniecības nozares izaicinājumi ES enerģētikas politikas 2020.g. mērķu sasniegšanai

 E.Purmale – Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūra Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana

 

 

 

 
Izsaki savu viedokli
Build up Skills jautā
Vai ilgtspējīgai būvniecībai nepieciešami kvalificēti strādnieki?
  •  
    Foto galerija
    © Rīgas plānošanas reģions, 2012