LV  EN
Build up skills

Sižets par projektu no raidījuma "Vārds uzņēmējiem"  (līdz 5:32)


Š.g. 15. maijā, plkst.11:00, Rīgas domē, 511.kab.projekta „Build up Skills – Latvija” ietvaros notiks noslēguma sanāksme un vienotas deklarācijas izskatīšana, kurā kopā ar ministriju pārstāvjiem izskatīsim izstrādātā Rīcības plānā izteiktos priekšlikumus un atbildības.

Projekta ietvaros esam izstrādājuši Rīcības plānu būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai. Izstrādātais dokuments balstīts uz pašreizējās situācijas analīzes, raksturojot būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī būvniecības situāciju kopumā.

Rīcības plānā izvirzītie mērķi:

  • paaugstināt būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes 2020. gada klimata un enerģijas mērķu sasniegšanai,
  • ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par ZEP ēku būvniecību, AER efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju,
  • panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu.

Lūdzu savu dalību apstiprināt elektroniski, atbildot uz e-pastu Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājam Edgaram Paulovičam – e-pasts - edgars.paulovics@zpr.gov.lv, tel.: 63028085, mob.: 27052372

Darba kārtībaPrezentācijasFoto galerija


  Projekta "Build Up Skills - Latvija" INFORMATĪVAIS IZDEVUMS / marts, 2013


Ar šo aicinām Jūs š.g. 28. martā piedalīties projekta „Build Up Skills – Latvija” seminārā, kurā tiks prezentēts Rīcības plāns „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”. Seminārs notiks Jelgavā, LLU Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19.

Savu dalību seminārā lūdzam apstiprināt rakstot Edgaram Paulovičam (Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājs) edgars.paulovics@zpr.gov.lv vai zvanot +37163028085

Darba kārtība

 


Rīcības plāns izstrādāts balstoties uz esošās situācijas analīzi, kas raksturo būvniecības tirgū strādājošo zināšanas un prasmes, kā arī pašreizējo situāciju būvniecībā kopumā. Rīcības plānā sadarbībā ar enerģētikas, būvniecības un izglītības ekspertiem ir izstrādāti un apkopoti priekšlikumi būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un zināšanu paaugstināšanai.


Š.g. 17.decembrī Ostas skatu konferenču telpā noritēja projekta „Build up Skills – Latvija” nacionāla mēroga konference „Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020. gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai”, kurā piedalījās ministriju pārstāvji, universitāšu un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, būvnieki, asociāciju un biedrību pārstāvji u.c.

Konferences laikā tika meklēti risinājumus būvniecībā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai, kas ļautu tuvoties nulles enerģijas ēku rādītājiem un izmantot atjaunojamos energoresursus ēku būvniecības vai renovācijas rezultātā.  Kopā ar ekspertiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem tika organizēta paneļdiskusija, lai kopīgi risinātu aktuālos jautājumus. Diskusijas laikā apkopotā informācija un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti tālākā rīcības plāna izstrādei. 

 Prezentācijas 

Lasīt vairāk


  • Būvniecība: izaugsmes atjaunošana, izmantojot zema energopatēriņa ēku potenciālu (EK ziņojums presei)

Lasīt 

  • Projekta ietvaros izstrādāta Esošās situācijas analīze "Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai".

Analīze izstrādāta ar mērķi identificēt un raksturot nepieciešamo prasmju līmeni strādājošajiem, lai būvniecības sektors palīdzētu sasniegt 2020. gadam izvirzītos mērķus -  sasniegt 40% atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas galapatēriņā. 

Lasi Esošās situācijas analīzi un IZSAKI VIEDOKLI!

Ziņu arhīvs
Latvijas reģionos organizētie diskusiju semināri
15.11.2012
Projekta „Build up Skills - Latvija ” aktivitātes ietvaros tika organizētas reģionālas nozīmes diskusijas katrā no Latvijas plānošanas reģioniem. Sanāksmju mērķis bija prezentēt projekta ietvaros izstrādāto esošās situācijas analīzi "Būvniecībā strādājošo kvalifikācijas un prasmju paaugstināšana 2020.gada enerģijas un klimata mērķu sasniegšanai" rosinot diskusiju par nepieciešamajām aktivitātēm būvniecības tirgū strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšanai, kā arī informēt klātesošos par pašreizējo situāciju būvniecībā kopumā.
Uzsākta pirmā iniciatīva Latvijas būvniecības nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai
27.12.2011
Rīgas plānošanas reģions uzsāk Programmas „Intelligent Energy” finansēta projekta „Build up Skills – Latvija” īstenošanu. Projekta mērķis ir sekmēt būvniecības izglītības attīstību, tādejādi veicinot Latvijas valsts definēto ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu sasniegšanu.
Augsta būvniecības kvalitāte un energoefektivitāte – ilgtspējīgas būvniecības pamats
10.01.2012
Ilgtspējīga būvniecība nav iedomājama bez ēkas projektēšanas un būvniecības prakses ar mērķi samazināt ēkas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību visā ēkas dzīves cikla laikā. Lai tas būtu iespējams, vispirms nepieciešams noskaidrot, kas ir visbūtiskākie faktori, kurus nepieciešams uzlabot.
 
Izsaki savu viedokli
Build up Skills jautā
Vai ilgtspējīgai būvniecībai nepieciešami kvalificēti strādnieki?
  •  
    Foto galerija
    © Rīgas plānošanas reģions, 2012