LV  EN
Ziņu arhīvs
Lai kvalitatīvi apgūtu energoefektivitātes uzlabošanai piešķirto finansējumu, būvniecībā nepieciešams kvalificēts darbaspēks
29.04.2016
Ar nacionāla līmeņa konferenci ir noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kuru ieviesa Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni kopā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Vides investīciju fondu un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Noslēguma konferencē 27. aprīlī būvniecības un profesionālās izglītības nozaru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar šo nozaru aktualitātēm Latvijā, par kurām runāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Ekonomikas ministrijas (EM), Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) un Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) vadība. Konferences noslēgumā IZM, EM, LBS, LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīja Deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.
Izstrādāti plānošanas dokumenti energoefektīvas būvniecības profesionālās pilnveides izglītības programmu ilgtspējai
28.04.2016
Viens no projekta “BUILD UP Skills FORCE” svarīgākajiem uzdevumiem ir bijis izveidot stratēģiju, kā nodrošināt projekta ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides apmācību programmu ilgtspēju un reālu darbību nākotnē arī pēc projekta beigām. Šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādāti divi dokumenti – Normatīvais regulējums un Finansēšanas modeļi. Dokumentus izstrādāja Latvijas Vides investīciju fonds kopā ar pārējiem projekta partneriem.
Citu valstu labās prakses piemērojamas arī Latvijas ēku siltināšanas un atjaunošanas procesā
26.04.2016
Aizvadīts projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros rīkotais divu dienu apmācību seminārs par veidiem, kā sasniegt izvirzītos mērķus, realizējot ēku atjaunošanu vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību. Apmācības vadīja eksperts no Nīderlandes Gerard Bruijnse, kurš piedalījies Nīderlandes gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku atbalsta programmas izstrādē un izstrādājis renovācijas koncepciju, kas dažu dienu laikā ļauj dzīvojamo ēku renovēt līdz nulles enerģija ēkas līmenim. Ar šo konceptu tika iepazīstināti projekta būvniecības eksperti, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, energoauditori, būvkompāniju un pašvaldību pārstāvji, kā arī “Valsts nekustamo īpašumu”, “Attīstības finanšu institūcijas Altum” un “Rīgas enerģētikas aģentūras” pārstāvji.
Aicinām piedalīties nacionāla līmeņa konferencē par kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā
20.04.2016
Jau kopš 2014. gada Latvijā tiek ieviests projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kurš ir aktualizējis kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā, izstrādājot un ieviešot profesionālās pilnveides programmas energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai. Projektam tuvojoties noslēgumam, aicinām piedalīties nacionāla līmeņa konferencē par kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā 27. aprīlī plkst. 10:30 Rīgā, Rātsnamā, kurā būs iespēja iepazīties ar energoefektīvas būvniecības un profesionālās izglītības nozaru aktualitātēm Latvijā.
Aicinām uz semināru "Kā sasniegt izvirzītos energoefektivitātes mērķus, realizējot ēku atjaunošanu vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību"
14.04.2016
Projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tiek organizēti divu dienu apmācību kursi, kas skars kā inženiertehniskos, tā arī būvniecības plānošanas un vadības aspektus ēku energoefektivitātes projektos. Apmācību semināra laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumu, kādā veidā sasniegt izvirzītos mērķus, realizējot ēku atjaunošanu vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību. Apmācību seminārs notiks 20. un 21. aprīli, Rīgā.
Liela interese par nozares profesionāļu apmācībām energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā
08.04.2016
Aizvadītas būvniecības profesionāļu apmācības energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā, kuras augsti novērtējuši paši būvnieki. Spriežot pēc dalībnieku atsaucības, šobrīd būvniecības speciālistu vidū ir liela interese par gandrīz nulles enerģijas patēriņa un pasīvajām ēkām, kas saistīta ar Eiropas Savienības un valsts izvirzītajām prasībām energoefektivitātes uzlabošanā. Lai šīs prasības izpildītu, liela nozīme būs zinošiem un profesionāliem strādājošajiem, tāpēc projekts “BUILD UP Skills FORCE” piedāvāja iespēju vairāk nekā 60 būvniecībā strādājošajiem un profesionālo skolu pedagogiem bez maksas iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi.
Jelgavā noslēgušās praktiskās apmācības energoefektīvas būvniecības speciālistiem
30.03.2016
Aizvadītajā nedēļā noslēdzās otrais 10 dienu apmācību kurss energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā. Šajā reizē interesenti no būvniecības un saistītajām nozarēm, kas izvēlējušies specializēties inženierkomunikāciju izolēšanas darbos, piedalījās četru dienu praktiskajās nodarbībās Jelgavā par inženiertīklu montāžu un apkalpošanu, iegūstot jaunas zināšanas par aktuālajām tendencēm un novitātēm ēku siltināšanā.
Būvniecībā strādājošie apgūst energoefektīvu ēku būvniecību un atjaunošanu
01.03.2016
Pēdējo trīs nedēļu laikā būvniecības profesionāļi aktīvi apguva padziļinātas zināšanas energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā. Pilotkursā, kas projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tika realizēts Rīgā un Ērgļos, būvniecībā strādājošajiem bija iespēja iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību. Uz apmācībām bija pulcējušies būvniecības speciālisti, profesionālo skolu pedagogi un mācību centru pasniedzēji, kuri atzina, ka viņus īpaši interesē resursu efektīva izmantošana un zemāki ēku uzturēšanas izdevumi, un iegūtās zināšanas un prasmes viņi varēs izmantot savā profesionālajā darbībā.
Februārī aicinām būvstrādniekus pieteikties bezmaksas apmācību kursam energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā
27.01.2016
Lai paaugstinātu būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes energoefektīvā un kvalitatīvā būvniecībā, no 10. februāra projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tiks rīkots 10 dienu ilgs bezmaksas apmācību kurss būvniecībā strādājošajiem. Projektā izstrādātās profesionālās pilnveides izglītības programmas sniedz zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku renovāciju, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību.
Ministriju vērtēšanai nodots normatīvais regulējums un finansēšanas modeļi energoefektīvas būvniecības izglītības programmām
22.01.2016
Projektā BUILD UP Skills FORCE (BUS FORCE) ir noslēgusies profesionālās pilnveides programmu izstrāde, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes energoefektīvā ēku būvniecībā un atjaunošanā. Projekta partneri ir izstrādājuši Politikas plānošanas un normatīvā regulējuma dokumentu, kā arī Finansēšanas modeļu dokumentu būvniecības izglītības programmu ilgtspējas nodrošināšanai un regulāri tiekas ar ministriju un atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības nozarē. Tāpat arī drīzumā tiks pabeigta Deklarācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu, kuru parakstīs institūcijas, kas atbalsta BUS FORCE projektu.
Jau pavisam drīz strādājošie varēs apgūt jaunās profesionālās pilnveides programmas energoefektīvā būvniecībā
02.12.2015
Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības divām grupām – potenciālajiem programmu pasniedzējiem un strādājošajiem.
Turpinās sarunas par atbalstu jaunām profesionālās pilnveides programmām energoefektīvā būvniecībā
17.07.2015
Projektā BUILD UP Skills FORCE turpinās darbs pie divu profesionālās pilnveides programmu izstrādes, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes - „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Lai gūtu atbalstu šīm programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē, projekta pārstāvji vasaras sākumā tikušies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem.
Projekts BUILD UP Skills FORCE prezentēts reģionālajā celtniecības forumā Rēzeknes Augstskolā
28.04.2015
SIA Vides investīciju fonds un Rēzeknes Augstskola 2015. gada 23. aprīlī organizēja diskusiju semināru, kurā mēģināja rast atbildes uz jautājumu vai Latvija ir gatava gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai un iepazīstināja ar piemēriem, kā uzlabot būvniecībā nodarbināto profesionāļu gatavību un izglītības programmu atbilstību energoefektīvas būvniecības nozares pieprasījumam.
Diskutē par profesionālās izglītības iespējām energoefektīvu ēku būvniecībā
19.03.2015
Projekts BUILD UP Skills FORCE ir viena no iniciatīvām, kuras mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības piedāvājumu energoefektīvu ēku būvniecības un renovācijas prasmju pilnveidei. Energoefektīvas būvniecības aktualitāti apstiprina diskusiju seminārā „Profesionālā izglītība energoefektīvu ēku būvniecībai” runātais, kuru 5. martā organizēja SIA Vides investīciju fonds un biedrība Passive House Latvija, un kurā piedalījās arī projekta BUILD UP Skills FORCE vadītājs Agris Kamenders. Semināra mērķis bija diskutēt un rast atbildi uz jautājumu, vai Latvijas profesionālās izglītības sistēma ir gatava nodrošināt atbilstoši izglītotus speciālistus gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai. Semināru apmeklēja gan būvniecības uzņēmumu pārstāvji, gan izglītības iestāžu pārstāvji, gan arhitekti un citi būvniecības nozarē strādājošie profesionāļi.
Jaunās profesionālās pilnveides izglītības programmas energoefektīvā būvniecībā saņem nozares ekspertu atbalstu
17.03.2015
Projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros izstrādātajām profesionālās pilnveides programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē. Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Projekta pārstāvji ir tikušies gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), gan ar Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP), gan Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem. Tuvākajā nākotnē plānotas arī tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu to institūciju pārstāvjiem institūcijām, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un izglītības attīstība Latvijā.
Tiek izstrādātas jaunas būvniecībā strādājošo profesionālās pilnveides izglītības programmas
16.02.2015
Projekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības „Passive House Latvija” un SIA „Knauf”, gan arī no profesionālās izglītības iestādēm – Jelgavas tehnikuma, Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Liepājas valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās universitātes.
Kvalificēts darbaspēks – energoefektīvas būvniecības priekšnoteikums
05.02.2015
Šobrīd viens no būtiskākajiem jautājumiem būvniecības nozarē ir ēku energoefektivitātes uzlabošana, veicinot kvalitatīvu ēku būvniecību un renovāciju. Ēkas renovācija, ja to veic kvalificēts darbaspēks, paaugstina komfortu telpās, samazina ēkas uzturēšanas izmaksas kā arī uzlabo ēkas vizuālo izskatu.
Būvlaukumā strādājošo kvalifikācijai un atalgojumam jābūt savstarpēji saistītiem: Briselē tiekas stratēģiskās iniciatīvas Build up Skills projektu ieviesēji
09.12.2014
Novembra vidū projekta „BUILD UP Skills FORCE” pārstāvji Agris Kamenders (Rīgas plānošanas reģions) un Aija Rūse (Vidzemes plānošanas reģions) devās uz Briseli, lai tiktos ar pārējiem stratēģiskās iniciatīvas „Build up Skills” projektu ieviesējiem no visas Eiropas un apmainītos pieredzēm, kā arī apmeklētu Ēku energoefektivitātes direktīvas (Energy Performance of Buildings Directive) dalībvalstu sanāksmi. Interesanta pieredze uzklausīta jautājumā par būvlaukumā strādājošo kvalifikācijas diferencēšanu – Igaunijā strādājošo kategorijas jau ieviestas, savukārt Īrijā ir nodoms ieviest t.s. strādnieku pases, kurās tiek veikti ieraksti par apmācībās iegūtajām zināšanām.
Izstrādājot jaunas profesionālās pilnveides programmas, tiks rasta iespēja celt strādnieku kvalifikāciju būvniecības nozarē
20.11.2014
2014.gada 29.oktobrī notika projekta „BUILD UP Skills FORCE” darba grupas sanāksme, kurā pulcējās projekta īstenošanā iesaistītie partneri. Sanāksmes laikā lielākoties diskusijas noritēja par profesionālās pilnveides programmu mācību materiālu izstrādi. Plānots, ka mācību materiāli tiks izstrādāti tādām profesionālās pilnveides programmām, kā „Ēku siltināšanas darbi un renovācija ar specializācijām” (Norobežojošo konstrukciju renovācija; Iekšējo konstrukciju renovācija (sanācija, vēsturiskās ēkas); Jumta konstrukciju renovācija) un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbu veicējs” (Ventilācijas un gaisa vadu izolācija; Apkures, karstā ūdens un ūdens vadu izolācija).
 
Citi avoti
Foto galerija
© Rīgas plānošanas reģions, 2014